Chính trị Cập nhật lúc 11:28:28 01/01/2021  (Lượt xem:  6067 )
Bình Thuận

Bình Thuận, chào năm mới 2021

BT- Năm 2020 đầy sóng gió đã trôi qua, có thể nói một năm mà sự “thống trị” thế giới là con vi rút Covid-19. Bình Thuận cũng phải gánh chịu những khó khăn nhất định từ “thảm họa” của nhân loại. Song nhờ sự quản lý điều hành sáng suốt, có hiệu quả của các cấp ủy và chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, nhưng trên hết vẫn là sự nỗ lực phấn đấu vượt bậc, năng động, sáng tạo của toàn dân, toàn quân, cộng đồng doanh nghiệp và của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà, do vậy kết thúc năm 2020, Bình Thuận đã cơ bản hoàn thành mục tiêu “kép” vừa chống dịch, vừa bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

Nỗ lực vượt khó…

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 cho thấy: Kinh tế tiếp tục giữ được sự tăng trưởng; tốc độ tăng tổng sản phẩm nội tỉnh cao hơn mức bình quân của cả nước (đạt 4,5%), bảo đảm thực hiện mục tiêu “kép” vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng chống dịch Covid-19 có hiệu quả. Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng. Sản lượng khai thác, nuôi trồng thủy sản, sản xuất tôm giống duy trì ổn định. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được tăng cường. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, bảo vệ nguồn lợi thủy sản được tập trung chỉ đạo. Công tác xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt. Các chính sách hỗ trợ phát triển toàn diện dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai kịp thời. Hoạt động thương mại ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân, nhất là trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19. Công tác thu ngân sách nhà nước đạt 94% dự toán. Việc rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đền bù, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án, nhất là các dự án trọng điểm, bức xúc được tập trung chỉ đạo. Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tiến bộ. Chất lượng giáo dục toàn diện trong năm học 2019 –2020 tiếp tục được nâng lên; tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp kỳ thi trung học phổ thông đạt cao (99,09%). Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 86,4%. Các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho nhân dân được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác rà soát, lập các loại quy hoạch được tập trung chỉ đạo. Cải cách thủ tục hành chính và cải cách tư pháp tiếp tục được chú trọng. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về khoáng sản, môi trường, đất đai, xây dựng... có nhiều cố gắng. Công tác quân sự, quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh căn bản được giữ vững, có sự chuyển biến rõ nét. Tai nạn giao thông đường bộ giảm trên cả 3 tiêu chí… 

Nhận diện đúng điểm yếu…

Bên cạnh những kết quả đạt được, chúng ta phải thẳng thắn nhìn nhận rằng chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh, quy mô của nền kinh tế còn yếu; năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa chưa cao; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội còn thiếu và chưa đồng bộ; nguồn lực đầu tư phát triển còn hạn chế, công tác quy hoạch, kế hoạch và việc huy động, sử dụng các nguồn lực hiệu quả chưa cao, đầu tư còn dàn trải; quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp một số mặt còn hạn chế, việc thực hiện chức năng chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước còn bất cập; tăng trưởng kinh tế vẫn dựa nhiều vào các yếu tố phát triển theo chiều rộng, chậm chuyển sang phát triển theo chiều sâu, sự gia tăng mức độ ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường.

Việc tháo gỡ vướng mắc trong chồng lấn quy hoạch khoáng sản titan với quy hoạch các ngành, lĩnh vực khác vẫn chưa được tháo gỡ. Số dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm triển khai còn nhiều, nhất là trong lĩnh vực du lịch. Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do nắng hạn kéo dài. Tiến độ thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp còn chậm; việc liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị còn yếu. Tiến độ triển khai các công trình cung cấp nước sinh hoạt cho nhân dân còn chậm. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường, trật tự xây dựng tại một số địa phương còn lỏng lẻo. Việc kiểm tra, xử lý các hành vi khai thác khoáng sản trái phép chưa kịp thời, thiếu cương quyết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp… 

Tập trung phát triển mạnh 3 trụ cột…

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện kế hoạch 5 năm  2021 – 2026. Với những thuận lợi và khó khăn đã được xác định; đặc biệt theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 – 2025, toàn tỉnh sẽ tập trung phát triển mạnh 3 trụ cột: Công nghiệp (năng lượng, chế biến); Du lịch biển, thể thao biển; Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Theo đó, các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đối với lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, tỉnh sẽ tăng cường xúc tiến đầu tư, ưu tiên lựa chọn nhà đầu tư có năng lực tài chính, có kinh nghiệm. Khuyến khích phát triển công nghiệp bảo quản sau thu hoạch, công nghiệp chế biến theo hướng tăng sản phẩm có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng, nhất là công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và các sản phẩm lợi thế của tỉnh. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm môi trường, nhất là các dự án chăn nuôi, khai thác titan, chế biến thủy sản và hoạt động của các nhà máy nhiệt điện than tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Tiếp tục hỗ trợ, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, các công trình, dự án điện, nhất là các dự án điện gió, điện khí, điện mặt trời, các công trình truyền tải điện. Phát huy hiệu quả hoạt động của Cảng quốc tế Vĩnh Tân gắn với phát triển các dịch vụ logistics. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh. Trong lĩnh vực du lịch, thương mại và dịch vụ, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; tập trung làm tốt các chương trình kích cầu du lịch nội địa; tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú, đa dạng hóa các sản phẩm, loại hình dịch vụ du lịch phục vụ tốt nhu cầu của du khách. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án du lịch có quy mô lớn, các tổ hợp du lịch - thương mại - dịch vụ, tạo động lực phát triển du lịch của tỉnh. Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục lập Đồ án quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mũi Né trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện.   Trong lĩnh vực nông nghiệp, sẽ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung phát triển nông nghiệp công nghệ cao, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án hồ thủy lợi Ka Pét. Chủ động các giải pháp phòng chống hạn cho mùa khô năm 2021, bảo đảm nước sản xuất, sinh hoạt cho người dân.

Bước qua năm mới 2021, Bình Thuận với những giải pháp cụ thể, phù hợp, đồng thời được sự hỗ trợ của Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành Trung ương, sự quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, sự hưởng ứng của cộng đồng doanh nghiệp... chắc chắn Bình Thuận sẽ đạt được những kết quả cao nhất trên mọi mặt của đời sống - xã hội, qua đó góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà trong thời gian tới. Bình Thuận, chào năm mới 2021, đón thắng lợi mới!

Huy Toàn

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
  Trao 220 phần quà cho người mù huyện Tuy Phong

  BTO- Nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, nhóm Phước Thiện họ đạo Cao Đài, phường 4, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang  tổ chức tặng quà cho người mù có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tuy Phong.

  Xem chi tiết
  Hàm Tân: Chấn chỉnh việc họp chợ gây mất ATGT

  BT- Hiện nay, tình hình mua bán, họp chợ dọc các tuyến đường trên địa bàn huyện Hàm Tân diễn ra khá phổ biến, kể cả tuyến quốc lộ 1A, quốc lộ 55. Ngoài ra, các chợ trong khu vực đô thị vẫn còn diễn ra thực trạng phương tiện đậu đỗ tràn ra đường khiến giao thông ùn tắc, người đi chợ băng qua đường một cách tùy tiện.

  Xem chi tiết
  Đất cấp bình quân nhân khẩu?

  BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

  Xem chi tiết
  Chớ vội bỏ khẩu trang

  BT- Mặc dù, tình hình dịch Covid-19 đã cơ bản được khống chế, nhưng để đề phòng, cơ quan chức năng thành phố vẫn kêu gọi người dân cùng chung tay thực hiện phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần không được lơ là, chủ quan nên hiện nay ở các tuyến đường trong TP. Phan Thiết đều treo các bảng băng rôn với những câu tuyên truyền như: “Gia đình cùng vui - đẩy lùi Covid-19” hay “Giãn cách xã hội - kết nối yêu thương”… 

  Xem chi tiết
  Phát hiện cá tự nhiên chết ở xã Sùng Nhơn chưa rõ nguyên nhân

  BTO - Theo phản ánh của người dân xã Sùng Nhơn, huyện Đức Linh, trong mấy ngày gần đây khu vực thôn 5, 6, 7 của xã, người dân phát hiện cá tự nhiên ở các ao, bàu, hồ, suối khu vực trên với diện tích nhiều ha chết hàng loạt, trôi nổi trên dòng nước làm ảnh hưởng đến nguồn nước cũng như môi trường nuôi trồng, đánh bắt thủy sản của người dân.

  Xem chi tiết
  Đau khổ con đường trời nắng cũng ngập

  BTO- Một con đường ở khu tái định cư thuộc thôn 3, Hàm Liêm, Hàm Thuận Bắc đang ngập ảnh hưởng rất lớn cho những người dân ở đây.

  Xem chi tiết
  Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0252 360 4533