Chính trị Cập nhật lúc 14:13:21 16/09/2020  (Lượt xem:  5764 )
Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong t

Chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào thi đua yêu nước

BTO- Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi xướng phong trào thi đua yêu nước, để từ đó phong trào thi đua yêu nước lan tỏa trong toàn dân, trở thành nguồn sức mạnh vô cùng to lớn, góp phần vào những thắng lợi của cách mạng nước nhà. Người khẳng định:“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất”.

Sau khi cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công, chính quyền non trẻ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đứng trước muôn vàn khó khăn, thử thách, phải đối mặt với nạn giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm. Trước tình thế ấy, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cùng Trung ương Đảng và Chính phủ kêu gọi toàn dân tham gia các phong trào tăng gia sản xuất, xóa nạn mù chữ, góp gạo cứu đói cho dân nghèo, từng bước đưa đất nước thoát khỏi tình thế ngàn cân treo sợi tóc, giữ vững quyền độc lập, tự do của dân tộc.

Bước vào cuộc kháng chiến chống Pháp lần thứ hai, để động viên nhân tài, vật lực đưa cuộc kháng chiến và kiến quốc của đất nước nhanh chóng đi đến thành công. Ngày 11/6/1948, tại xã Phú Bình, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc và chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Kể từ đó ngày 11/6 hằng năm đã trở thành ngày truyền thống Thi đua yêu nước.

Ngay từ khi phát động phong trào thi đua ái quốc, để đáp ứng tình hình vừa kháng chiến vừa kiến quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu mục đích của thi đua lúc này là để diệt giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm. Muốn đạt mục đích ấy, thì bổn phận của người dân Việt Nam, bất kỳ sĩ, nông, công, thương, binh, bất kỳ làm việc gì, không phân biệt già, trẻ, trai, gái, giàu, nghèo, lớn, nhỏ tùy theo điều kiện, khả năng, ai cũng đều cần phải thi đua.

Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh xuất phát từ lợi ích của nhân dân, đem lại ấm no, hạnh phúc và độc lập, tự do cho dân - đó là niềm khát vọng lớn nhất của mỗi người dân Việt Nam. Vì thế phong trào thi đua đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Người, thi đua ái quốc đã trở thành phong trào rộng lớn trong cả nước. Muôn triệu người ở mọi ngành, mọi cấp, không phân biệt già, trẻ, trai, gái, tín ngưỡng, tôn giáo, tầng lớp giàu, nghèo đều hăng hái thi đua lao động, sản xuất. Các khẩu hiệu:“Ruộng rẫy là chiến trường, cuốc cày là vũ khí, nhà nông là chiến sỹ, hậu phương thi đua với tiền phương”; “Người người thi đua, nhà nhà thi đua, ngành ngành thi đua, ta nhất định thắng, địch nhất định thua” đã thực sự trở thành hành động cách mạng trong suốt những năm tháng kháng chiến thống thực dân Pháp xâm lược.

Không chỉ quan tâm khởi xướng, theo dõi và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước mà Chủ tịch Hồ Chí Minh còn luôn tự giác, gương mẫu trong thực hiện. Trên cương vị là Chủ tịch nước, dù bận trăm công nghìn việc nhưng Người luôn dành thời gian quan tâm, theo dõi, chỉ đạo, động viên các ngành, các giới cùng đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Tại Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc năm 1952, Người khẳng định:“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Bởi qua phong trào thi đua mà tinh thần yêu nước được biểu hiện thành những hành động, việc làm cụ thể, thành sức mạnh, động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để đạt hiệu quả khi triển khai phong trào thi đua, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Đảng phải lãnh đạo phong trào thi đua yêu nước, cán bộ phải thật sự nêu cao vai trò gương mẫu. Cần có sự thống nhất, phối hợp chặt chẽ giữa Đảng, chính quyền với các đoàn thể nhân dân. Phong trào thi đua yêu nước gắn liền với công việc hàng ngày, phải tiến hành thường xuyên, kiên trì, lâu dài, không mang tính thời vụ và nhất thời.

Người rất quan tâm đến việc biểu dương và phát huy sức mạnh của những tấm gương “Người tốt, việc tốt”. Người nói:“Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch”, vì vậy khi phát động phong trào thi đua, Bác căn dặn phải có tổng kết rút kinh nghiệm và khen thưởng. Khen thưởng phải kịp thời, đúng người, đúng việc mới có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương để thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng phát triển.

Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là lời hiệu triệu, thôi thúc toàn thể đồng bào, chiến sĩ cả nước đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, thách thức thi đua tăng gia sản xuất, thi đua giết giặc lập công, chống giặc đói, diệt giặc dốt, diệt giặc ngoại xâm, đưa cuộc kháng chiến thống thực dân Pháp xâm lược của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Giai đoạn năm 1954 – 1975, phong trào thi đua yêu nước hướng vào thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đây cũng là giai đoạn Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác thi đua, xây dựng và nhân rộng những gương điển hình tiên tiến trong học tập, lao động sản xuất và chiến đấu. Có thể kể đến một số phong trào thi đua nổi bật như phong trào thi đua“Dũng sĩ diệt Mỹ" trong quân đội; “Gió Đại Phong” trong nông nghiệp;“Sóng Duyên Hải” trong công nghiệp;“Ba đảm đang”,“Ba sẵn sàng”,“Năm xung phong” trong phụ nữ và thanh niên.

Trong những năm tháng đồng bào chiến sĩ miền Nam đang phải đối mặt với cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mĩ. Tại Hội nghị chính trị đặc biệt ở Hà Nội vào ngày 27/3/1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi và phát động phong trào:“Mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp cho đồng bào miền Nam ruột thịt”.

Chính từ phong trào thi đua ấy đã xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân tiêu biểu góp phần quan trọng vào công cuộc xây dựng miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội - là hậu phương vững chắc, chi viện cho tiền tuyến miền Nam, đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đi đến thắng lợi cuối cùng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh mỗi giai đoạn cách mạng có một nhiệm vụ cụ thể, gắn với các phong trào cụ thể, một nội dung thi đua thiết thực, phù hợp. Phong trào thi đua yêu nước đã động viên mọi tầng lớp nhân dân ta đoàn kết một lòng, phát huy tài năng và sáng tạo, khắc phục khó khăn để nhân lên gấp bội sức mạnh về cả tinh thần và vật chất của cả dân tộc, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Tiếp tục thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Thi đua yêu nước, những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã thực hiện tốt lời kêu gọi của Bác Hồ, phong trào thi đua yêu nước đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, trong giai đoạn hiện nay, Đảng ta xác định phải gắn phong trào thi đua yêu nước với cuộc vận động toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Cùng với các địa phương khác trong cả nước, Bình Thuận - nơi vinh dự tự hào được đón Bác dừng chân dạy học trên bước đường ra đi tìm chân lý cứu dân, cứu nước. Phong trào thi đua đã được triển khai sâu rộng, thu hút sự tham gia của các ngành, các cấp, của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, đạt nhiều thành tựu đáng tự hào trên mọi lĩnh vực, tạo động lực để tỉnh nhà phát triển mạnh mẽ trong những chặng đường tiếp theo.

Từ các phong trào Xóa đói, giảm nghèo”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”… đã xuất hiện nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo, nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, trên các lĩnh vực, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng  - an ninh, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính… , phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong các phong trào ấy đã chung tay, góp sức vì một “vườn hoa đẹp” như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: Mỗi người tốt, việc tốt là một bông hoa đẹp. Và chúng ta cố gắng hướng đến cả xã hội là một vườn hoa đẹp.

 Với phương châm:“Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm xây dựng tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững, văn minh, giàu đẹp, vì hạnh phúc của nhân dân”, cùng với những kết quả đã đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận quyết tâm đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. Góp phần lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

72 năm đã trôi qua, nhưng tư tưởng và tấm gương thi đua yêu nước sáng ngời, mẫu mực của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã, đang và sẽ mãi mãi là nguồn động lực to lớn dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Kim Hưng

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
  Xót thương người bà nuôi đứa cháu thơ

  BT- Đi vào con hẻm 162, Hải Thượng Lãn Ông, phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết, chúng tôi hỏi nhà của bà Sáu thì được người dân xung quanh chỉ vào căn nhà nhỏ gần đầu hẻm.

  Xem chi tiết
  Cần mở rộng tuyến đường ĐT 715 qua xã Thiện Nghiệp

  BT- Kể từ khi dự án sân bay Phan Thiết nằm trên địa bàn xã Thiện Nghiệp khởi động, tuyến đường ĐT 715 nối với đại lộ Võ Nguyên Giáp, các phương tiện xe cơ giới lưu thông nhiều hơn nên con đường trở nên chật hẹp.

  Xem chi tiết
  Đất cấp bình quân nhân khẩu?

  BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

  Xem chi tiết
  Cần thực hiện giải pháp đồng bộ chống xói lở bờ biển

  BTO- Bờ biển Hàm Tiến (Phan Thiết) có chiều dài hơn 10 cây số, với hàng chục khu du lịch nghỉ dưỡng, thể thao, giải trí. Thời gian qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nhiều đoạn bờ biển bị xâm thực, có nơi sóng biển xâm thực sâu vào đất liền từ 3-4m.

  Xem chi tiết
  Tụ tập đông người trong mùa dịch Covid-19

  BTO- Để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 có hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 trong vòng 14 ngày từ 00 giờ ngày 20/7. 

  Xem chi tiết
  Tai nạn giao thông do đi ngược chiều

  BTO- Mới đây, anh Lê Hồng Việt, ngụ tại xã Hòa Minh (Tuy Phong) bị gãy chân vì người và xe ngã vào dải phân cách bê tông trên quốc lộ 1A tại ngã ba Chí Công. Anh Việt cho biết: “Do tôi nôn nóng sợ xã hết giờ làm việc nên đã đi tắt, khi qua ngã ba lại không quan sát kỹ, vì thế bị va quệt đuôi xe ô tô.

  Xem chi tiết
  Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0252 360 4533
  Link tài trợ: | vé máy bay | tai nghe Bluetooth | Baseus | Đất Nền Sân Bay Long Thành | Dự án centuty city Long Thành | aquacityvn.vn | https://abc.vn | Căn hộ Legacy Central Bình Dương | Takashi Ocean Suite Kỳ Co | Merry Land Quy Nhơn | Dự án ID Junction Long Thành | Giá bán AquaCity Novaland aquacity.tv | Astralcity.info chuyên bán căn hộ Astral City | https://www.giaychungnhandautu.com/ | Aqua City Novaland | Masteri Centre Point | T&T City Millennia | Izumi City | https://banggiachudautu.vn | Grand marina | https://www.ruttienthetindung.org | The River Thủ Thiêm | Stella Mega City | Grand Marina Saigon | công ty bất động sản express | novaworld | grand marina | https://www.congtykimoanh.vn/ | Mua Novaworld Phan Thiết tại https://www.novaworldphanthiet.land/ | https://www.opalcityview.tv/ | https://www.gemskyworld.tv/ chuyên bán Gem Sky World Đất Xanh | Takashi Ocean Suite | Novaworld Phan Thiet | Dự án Venezia Beach VeneziaBeachs | Takashi Ocean Suite | https://ieuro2020.com/giai-dau | trandinhhieu | Vinhomes Smart City | Tapchilamdep | Kênh cho thuê căn hộ hiệu quả | Đăng tin cho thuê phòng trọ hiệu quả | https://vnrep.com | https://salereal.com.vn/ | gametuyen.info | West Lakes Golf & Villas | Mat na tri mun | Dịch Vụ Dọn Nhà | astral.vn | Công ty Tư vấn Invert Việt Nam https://www.invert.vn/ | Reviewland | century-city.vn | Hamubay Phan Thiết | aqua city | gửi hàng đi mỹ | gunlove.vn | đăng ký sáng chế | https://novaworld-phanthiet.com