Chính trị Cập nhật lúc 08:47:18 08/07/2019  (Lượt xem:  2801 )
Nhiều đổi mới về nội dung

Nhiều đổi mới về nội dung, hoạt động của công tác tuyên giáo

BT- Thời gian gần đây, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường do sự điều chỉnh chiến lược giữa các nước lớn đã tạo ra nhiều hệ lụy, chiến tranh thương mại, tranh chấp lãnh thổ, xung đột cục bộ, chủ quyền biển, đảo diễn ra gay gắt... Tình hình đó đã tạo ra cả cơ hội lẫn thách thức đối với các nước ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hồ Trung Phước.

Riêng tại Bình Thuận, nhiều vấn đề nổi lên như: các thế lực thù địch tăng cường tấn công trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi thông qua mạng xã hội, internet… công tác quản lý đất đai, quy hoạch đô thị và những sai phạm trên lĩnh vực này xảy ra tại các địa phương, nhất là trên địa bàn thành phố Phan Thiết; tình hình ô nhiễm môi trường; tệ nạn ma túy có chiều hướng gia tăng... đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt và gây bức xúc trong dư luận xã hội. Tình hình đó đã đặt ra cho công tác tuyên giáo nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, công tác tuyên giáo đã vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, thực hiện toàn diện, đồng bộ có hiệu quả các mặt của công tác tuyên giáo; bước đầu đã xử lý thỏa đáng các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự, góp phần giữ vững an ninh chính trị an toàn xã hội. Về công tác thông tin - tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động chỉ đạo, định hướng thông tin, tuyên truyền các sự kiện lớn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Từ tỉnh đến cơ sở đã có nhiều nỗ lực, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên và cấp ủy, địa phương, đơn vị tổ chức tốt công tác thông tin, tuyên truyền nhân các ngày lễ, kỷ niệm, các sự kiện chính trị quốc tế, trong nước, trong tỉnh; hướng dẫn, định hướng tuyên truyền, dư luận xã hội, cung cấp thông tin cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Việc tổ chức hội nghị giao ban và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí hàng tháng có nhiều cải tiến, đổi mới nâng dần chất lượng cả về nội dung và hình thức. Kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên, nhân dân; qua đó, những vụ việc nổi lên do các cơ quan báo chí phản ánh đều được báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề xuất kiến nghị trách nhiệm giải quyết; nhiều nội dung đã được các cơ quan liên quan giải quyết, xử lý. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tập trung chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, đội ngũ báo cáo viên thông tin, tuyên truyền đậm nét kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2019, những vấn đề và sự kiện lớn, quan trọng của đất nước, của tỉnh. Kịp thời phát hiện, nắm bắt, đánh giá tình hình diễn biến tư tưởng, tâm trạng xã hội để tham mưu những giải pháp, biện pháp xử lý phù hợp. Công tác đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc được định hướng sát hợp nội dung chỉ đạo.

Công tác lý luận chính trị, được triển khai thực hiện đảm bảo các chương trình, nội dung quy định về học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị của Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đi dần vào nền nếp, ổn định; được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo kịp thời, nhất là việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII). Toàn Đảng bộ tỉnh đã tổ chức 436 lớp học tập, phổ biến, quán triệt cho 51.230 người; trong đó, có 32.055 đảng viên, đạt trên 97,7%... Tiếp tục thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giảng dạy, học tập; thống nhất về nội dung và chương trình giảng dạy lý luận chính trị. Nổi bật là việc xây dựng giáo án điện tử và nội dung câu hỏi, đáp án đối với 3 chương trình lý luận chính trị, 6 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành nhằm tạo thuận lợi cho trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện, ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc chủ động tổ chức giảng dạy, học tập, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác.

Công tác khoa giáo trên địa bàn tỉnh thời gian qua không ngừng được nâng lên, tác động tích cực đến việc phát huy vai trò và hiệu quả hoạt động của các ngành khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, tài nguyên môi trường, y tế, lao động thương binh và xã hội, thể dục, thể thao, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu cấp ủy Đảng tổ chức việc sơ kết, tổng kết các chủ trương, nghị quyết trên lĩnh vực công tác tuyên giáo liên quan đến công tác giáo dục đào tạo, thi cử, sách giáo khoa, tư vấn, hướng nghiệp, lao động việc làm và đào tạo nghề, bảo hiểm xã hội, môi trường, thể dục thể thao... nhất là phương án, kế hoạch để triển khai chuẩn bị tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và xét tuyển đại học. Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ được triển khai bám sát các chương trình trọng tâm, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đã được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả. Mạng lưới trường lớp tiếp tục được củng cố, phát triển, chất lượng giáo dục đào tạo không ngừng được nâng lên. Mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên được quan tâm, củng cố; cơ sở đào tạo, dạy nghề được mở rộng. Phong trào thể dục thể thao, công tác gia đình và xây dựng gia đình trên địa bàn tỉnh những năm qua đã phát triển rộng khắp với các hình thức phong phú, chất lượng được nâng lên, hiệu quả và thực chất; phong trào xây dựng gia đình văn hóa đã thực sự trở thành môi trường giáo dục quan trọng góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống tinh thần, vật chất của người dân.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu xây dựng hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 và theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; tổng hợp bài thu hoạch, cam kết, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2019 của trưởng các ban, sở, ngành, đoàn thể tỉnh; bí thư các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Hưởng ứng cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt II (2018 - 2020) do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được đẩy mạnh. Việc liên hệ, rà soát, xác định và tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm ở mỗi cấp, ngành, địa phương, đơn vị, từ 3 vấn đề do Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định và tập trung chỉ đạo giải quyết là bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và vấn đề tệ nạn xã hội mà tập trung xử lý trước hết vào ma túy, các cấp các ngành, các địa phương đã cụ thể hóa việc thực hiện và lựa chọn thêm 3 - 4 vấn đề bức xúc cụ thể khác. Toàn tỉnh đã tập trung thực hiện được 788 công trình, phần việc, góp phần giải quyết các vấn đề bức xúc đặt ra.

Công tác nghiên cứu biên soạn Lịch sử Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan  Thường trực Ban Chỉ đạo xây dựng Khu di tích căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975) đã tích cực, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp tổ chức các cuộc khảo sát thực địa khu căn cứ, các hội thảo về hồ sơ khoa học, hồ sơ thiết kế chi tiết để xây dựng khu di tích. Tiếp thu ý kiến, bổ sung chỉnh sửa hoàn thiện bản thảo, in, xuất bản “Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, tập II (1954 - 1975)”; xuất bản 2 tập sách “Lịch sử biên niên Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, tập I, (1930 - 1945)”, “Hoạt động đấu tranh của chiến sĩ cách mạng tỉnh Bình Thuận trong nhà tù, trại giam ở miền Nam (1954 - 1975)”; triển khai Đề án “Nghiên cứu, biên soạn tài liệu dạy - học lịch sử địa phương trong các trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận”.

Công tác văn hóa - văn nghệ được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy bám sát nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 của Tỉnh ủy, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đại hội đối với các chi hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành theo tinh thần Chỉ thị số 31-CT/TW, ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đại hội các hội văn học, nghệ thuật và Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam trên địa bàn tỉnh; xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đức, có tài, sáng tạo những tác phẩm văn học, nghệ thuật có nội dung tư tưởng sâu sắc, phong phú cả về nội dung và hình thức. Tạo điều kiện để các hội viên tham gia các trại sáng tác văn học nghệ thuật ở trong và ngoài tỉnh; tham gia giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phối hợp tổ chức thành công Đại hội Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan thuộc khối Tuyên giáo toàn tỉnh có nhiều hoạt động phối hợp với các ngành, các cơ quan, đơn vị có liên quan, các cơ quan báo chí của tỉnh tập trung tuyên truyền về các chủ trương, chính sách sách của Đảng và nhà nước liên quan đến phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, về tổ chức các lễ hội văn hóa của tỉnh; trao đổi kinh nghiệm về các điển hình tiên tiến, nêu gương “người tốt”, “việc tốt”, làm từ thiện, nhân đạo, “giảm nghèo”, “đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, ứng xử văn hóa, văn minh trong sinh hoạt cộng đồng… tạo sức lan tỏa đến nhiều đối tượng, tầng lớp nhân dân.

Trong lĩnh vực phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy với các ban của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đơn vị trong khối tuyên truyền, khối khoa giáo. Phối hợp tuyên truyền về công tác an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; công tác đấu tranh phòng chống các phần tử cơ hội, các thế lực thù địch trên internet và mạng xã hội ở tỉnh ta hiện nay, dự báo tình hình và những vấn đề đặt ra đối với công tác quản lý thời gian tới. Phối hợp với Công an tỉnh có văn bản chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin, tuyên truyền về thực hiện đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế của Việt Nam, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức tuyên truyền biển đảo, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về lực lượng Cảnh sát biển và lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam tại tỉnh Bình Thuận. Phối hợp tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn Ban Chỉ đạo đấu tranh chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa tỉnh Bình Thuận. Phối hợp tuyên truyền kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng dư luận xã hội; chủ động tham mưu đề xuất triển khai có hiệu quả các chương trình kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị của các ngành và công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh.

HỒ Trung PhưỚc

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Trao tặng 100 phần quà cho người nghèo

BTO- Ngày 4/10, Hội chữ thập đỏ tỉnh Bình Thuận phối hợp cùng Ban từ thiện Phước Tâm, Thành Phố Hồ Chí Minh  trao tặng 100 phần quà cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn thuộc xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, mỗi phần quà trị giá 460.000đ gồm gạo, mì tôm, bột ngọt, đường, dầu ăn, sữa, bánh, nước tương và 100.000đ tiền mặt.

Xem chi tiết
Chấn chỉnh tình trạng mất trật tự tại Cảng Phú Hài

BT- Hiện nay, tại khu vực neo đậu tàu thuyền ở Phú Hài (Cảng Phú Hài, TP.Phan Thiết) có nhiều tàu thuyền neo đậu không theo thứ tự, lộn xộn, gây mất an ninh trật tự, cản trở việc bốc dở hàng hóa của bà con ngư  dân.

Xem chi tiết
Thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bao lâu?

Gia đình em được cấp 2 lô đất (khu kinh tế mới) đã đóng tiền thuế, tiền sử dụng đất đầy đủ nhưng đã 03 tháng nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) và vẫn chưa biết vị trí đất mặt bằng như thế nào. Đất nhà nước giấy tờ cấp kéo dài, gọi hỏi thì nói chờ gọi. Vậy theo quy định thì thời gian cấp GCNQSDĐ là bao lâu? Gia đình em phải làm thế nào để được cấp giấy tờ theo quy định của nhà nước.

Xem chi tiết
Chậm hỗ trợ tiền heo dịch bệnh cho nông dân

BTO- Người chăn nuôi nhỏ lẻ theo hộ gia đình vài con heo khi bị dịch bệnh đã là một thiệt hại, những hộ chăn nuôi vài chục, hàng trăm con hay những trang trại vài trăm con khi bị dịch bệnh thì nhiều người trở nên trắng tay.

Xem chi tiết
Các điểm thu mua, tập kết phế liệu trong khu dân cư: Kiên quyết di dời

BT- Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, đến nay đã có 10 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh thực hiện việc di dời các cơ sở thu mua phế liệu, tập kết phế liệu trong khu dân cư.

Xem chi tiết
“Rác viễn thông” trên mặt đất

BTO - Để phục vụ khách hàng những dịch vụ viễn thông tốt nhất, công nghệ tiên tiến nhất, các nhà mạng viễn thông đã chuyển từ cáp đồng sang cáp quang trong cung cấp dịch vụ Internet. Bởi so với cáp đồng thì cáp quang vượt trội về công nghệ, giá cước dịch vụ rẻ, tốc độ đường truyền cao, băng thông lớn…

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533