Chính trị Cập nhật lúc 08:35:59 17/09/2020  (Lượt xem:  7893 )
Thi đua để xứng với các thế hệ c

Thi đua để xứng với các thế hệ cha, anh!

BT- “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm xây dựng tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững, văn minh, giàu đẹp, vì hạnh phúc của nhân dân”, là chương trình hành động trong công tác thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.

Ảnh: Đ.Hòa

Sôi nổi qua coi trọng thi đua, khen thưởng

Thực hiện lời Bác Hồ kính yêu đã dạy: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất”, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận đã ra sức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đưa phong trào ngày càng phát triển, “thấm sâu” trong nhiều tập thể, cá nhân, tạo ra sức lan tỏa và khí thế thi đua sôi nổi, góp phần đưa kinh tế - xã hội phát triển lên tầm cao mới.

Để thực hiện tốt phong trào, tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành về việc phát động các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời kêu gọi, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh ra sức thi đua lao động, sản xuất, học tập, phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua khó khăn, thách thức, tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương.

Hàng năm, tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết công tác thi đua, khen thưởng và các phong trào thi đua yêu nước, để đánh giá những việc làm được, chỉ ra những việc còn tồn tại, hạn chế, để triển khai công việc của năm sau, qua đó tuyên dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động, sản xuất, chiến đấu, công tác. Chú trọng khen thưởng kịp thời đối với các tập thể nhỏ, các cá nhân người dân, người lao động sản xuất trực tiếp, quan tâm khen thưởng đột xuất nhằm động viên, khuyến khích các phong trào thi đua hành động cách mạng của quần chúng nhân dân tại cơ sở, đưa công tác thi đua, khen thưởng đi vào nề nếp và có bước phát triển.

Qua các phong trào thi đua yêu nước, đã phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội và tham gia của nhân dân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.  

Lan tỏa sáng tạo và nhiệt huyết

Phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh, học tập và công tác xã hội trên các lĩnh vực diễn ra sôi nổi, lan tỏa rộng khắp. Điển hình như phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”. Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”. Thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Hay thi đua sắp xếp, tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước các cấp… 

Qua thi đua cũng đã xuất hiện những gương cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến, các mô hình tiêu biểu như: Mô hình “Huy động sức dân chỉnh trang bộ mặt khu dân cư, xây dựng đường giao thông nông thôn” ở các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình. Mô hình “Tiết kiệm từ rác” Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Phú Trinh, TP. Phan Thiết. Mô hình “Câu lạc bộ phụ nữ đồng cảm” khu phố Xuân Giang 1, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong. Hay các gương thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có bà Nguyễn Thị Thúy, khu phố 5, phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết.

Trong xây dựng nông thôn mới có ông Hồ Cửu, thôn 3, xã Phước Thể, huyện Tuy Phong; ông Nguyễn Thanh Phong, thôn 6, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc...

Phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” có Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo; em Trần Duy Chiến và em Nguyễn Thị Thanh Dung, Trường THPT Đức Linh đã đạt giải nhất tại cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Quốc gia học sinh trung học năm học 2018 - 2019; em Nguyễn Bùi Anh Kiệt, Trường THPT Nguyễn Văn Linh; em Ngô Thị Thanh Thúy, Trường THPT chuyên Trần Hưng Đạo đạt giải nhì môn văn Quốc gia...

Thi đua “Lao động giỏi - lao động sáng tạo” có Bùi Thị Như Linh - Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Trong đấu tranh trấn áp tội phạm và không nhận hối lộ có ông Võ Văn Hiệp, Đại tá, nguyên Trưởng Công an huyện Đức Linh, Đại úy Trần Quốc Tuấn, Công an TP. Phan Thiết... Gương dũng cảm cứu người bị nạn có anh Nguyễn Minh Tâm, nhân viên Resort Đất Lành. Phong trào thi đua thể dục, thể thao đỉnh cao mang lại vinh quang, rạng danh tỉnh nhà có em Phạm Huỳnh Yến My, Huỳnh Thị Thúy Diễm, Lê Ngọc Huy, Nguyễn Thị Lệ Kim, Huỳnh Thị Kim Hà và Nguyễn Tấn Công Phong...  

Đoàn kết, thi đua sáng tạo vì hạnh phúc của nhân dân

Mục tiêu của phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025 là tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, truyền thống cách mạng kiên cường, năng động, sáng tạo, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Thuận; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tiếp tục ra sức thi đua xây dựng tỉnh Bình Thuận giàu mạnh, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh, đi đôi với bảo vệ môi trường; huy động tối đa các nguồn lực, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu cơ bản đáp ứng nhu cầu; đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; môi trường được bảo đảm; an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường, tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện và vững chắc tình hình các mặt của đời sống xã hội. Ra sức thi đua phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020 - 2025 của tỉnh.

Trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; Sắp xếp tổ chức bộ máy và cán bộ của hệ thống chính trị, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị chủ động liên kết, hợp tác và hội nhập; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước. Phát triển toàn diện, trọng tâm là phát triển 3 trụ cột: Công nghiệp; du lịch, thể thao biển; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với xây dựng chuỗi giá trị; không ngừng nâng cao đời sống nhân dân, phấn đấu trở thành địa chỉ có sức thu hút mạnh mẽ đầu tư lớn, người tài và người giàu đưa tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững.

Một chặng đường thi đua mới đang mở ra. Với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, không ngại khó, ngại khổ. Cán bộ, quân và dân Bình Thuận đã và sẽ nỗ lực ra sức thi đua xây dựng quê hương Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững, văn minh, giàu đẹp, xứng với truyền thống và thành quả của các thế hệ cha, anh đi trước đã gầy dựng.

  Phúc Sinh

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Con đau lắm mẹ ơi

BTO-  Mới đây, tình cờ một lần lướt face book tôi có đọc được dòng thông tin về bé Bùi Văn Lộc (9 tuổi) bị u tĩnh mạch máu không lưu thông nên bị hoại tử hai chân. Tháng 6/2020, bác sĩ chỉ định phải cắt bỏ một chân bên phải nhưng sau khi cắt xong về nhà thì chân trái của bé lại nhiễm trùng mưng mủ nên phải quay lại bệnh viện.

Xem chi tiết
Trang trại thanh long thua lỗ do tranh chấp đất kéo dài

BTO- Trang trại trồng thanh long tại xã Hải Ninh (Bắc Bình) của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu nông sản Hồng Ân (Công ty Hồng Ân) là một dự án lớn với diện tích khoảng 87 ha được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư từ tháng 10/2010. Trong tổng số diện tích doanh nghiệp được cấp thì có 63,6 ha đất do Nhà nước quản lý.

Xem chi tiết
Đất cấp bình quân nhân khẩu?

BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

Xem chi tiết
Ðừng tước đi tầm nhìn ra biển

BT- “Các tuyến đường ven biển ở Bình Thuận rất đẹp, nhưng rất tiếc nhiều đoạn bị che khuất tầm nhìn ra biển...”, Nguyễn Anh Tuấn – một du khách ở Hà Nội, nói với chúng tôi trong một chuyến du lịch tại Khu du lịch Hàm Tiến – Mũi Né, TP. Phan Thiết.

Xem chi tiết
Một "con đường đau khổ"

BTO- Cơn bão số 6, rồi số 7 đi qua, những trận mưa như trút nước làm con đường đất cát Đặng Tất ngập nước dài ngày, người và xe qua lại tránh nhau thật khó khăn, những vụ va quệt giữa các phương tiện thường xuyên xảy ra. Người dân hai bên con đường luôn băn khoăn, lo lắng mỗi khi bước ra đường. 

Xem chi tiết
Người tốt ở quanh ta

BTO- Trong cuộc sống hiện đại, người ta nói nhiều đến sự vô cảm, hành vi ứng xử kém văn hóa, nhưng đâu đó vẫn còn nhiều người tốt, lịch sự và tử tế.

Xem chi tiết