Chính trị Cập nhật lúc 08:20:43 13/08/2020  (Lượt xem:  5199 )
Vững tiến trên chặng đường mới

Vững tiến trên chặng đường mới

BT- Phát huy sức mạnh đoàn kết, đổi mới sáng tạo, tận dụng thời cơ và lợi thế để xây dựng huyện nhà phát triển tương xứng với tiềm năng, là nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ huyện Bắc Bình xác định trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Bắc Bình phiên trù bị chiều 12/8. Ảnh: Ngọc Lân.

Đồng lòng vượt khó

Nhìn lại kết quả thực hiện nghị quyết, mới thấy hết sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bắc Bình trong giai đoạn 2015 – 2020. Nghị quyết được triển khai trong bối cảnh có nhiều khó khăn và thách thức, song cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở của Bắc Bình đã thể hiện sự đồng lòng, chủ động xây dựng chương trình kế hoạch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ chính trị đã đề ra. 

Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã đoàn kết tạo nên sức mạnh và quyết tâm chính trị cao trong lãnh đạo, chỉ đạo. Nổi rõ là hầu hết các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đều đạt và vượt. Trong đó nông nghiệp từng bước được cơ cấu theo hướng nâng giá trị và phát triển bền vững. Công nghiệp được tập trung ưu tiên phát triển các ngành lợi thế. Phát triển thương mại, du lịch và dịch vụ có hướng rõ nét hơn, đa dạng về loại hình, sản phẩm, nâng dần giá trị đóng góp vào tăng trưởng kinh tế. Các thành phần kinh tế khác luôn được quan tâm qua việc tận dụng các cơ chế, chính sách của Nhà nước để khuyến khích phát triển. Nhờ vậy, số lượng doanh nghiệp ngày một tăng và đa dạng ngành nghề, kinh tế tập thể phát triển theo xu hướng liên kết trong sản xuất và kinh doanh.

Đối với thu ngân sách, hàng năm huyện đều đạt và vượt chỉ tiêu. Hoạt động ngân hàng và quỹ tín dụng không ngừng nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu hỗ trợ vốn cho nhân dân sản xuất, kinh doanh, ổn định đời sống. Kết cấu hạ tầng đô thị, nông thôn, miền núi ngày càng được hoàn thiện, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc huy động các nguồn lực đầu tư khá tốt đã góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết các nhu cầu bức xúc trong dân, thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng.

Điểm nổi bật khác trong nhiệm kỳ qua là giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện với chất lượng được nâng lên, quan tâm giáo dục đạo đức, nhân cách và kỹ năng sống cho học sinh. Khoa học công nghệ từng bước được chú trọng ứng dụng đa dạng trong quản lý, sản xuất kinh doanh. Công tác chăm sóc y tế, chăm sóc sức khỏe tiếp tục được quan tâm. 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng, giảm còn 7%. 100% tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh. Dân số, lao động việc làm, các chính sách an sinh xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, thông tin truyền thông tiếp tục được lan tỏa, đa dạng về loại hình tổ chức và đi vào thực chất, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giữ gìn và phát huy bản sắc, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số. 

Các đại biểu biểu quyết tại phiên trù bị chiều 12/8. Ảnh: Ngọc Lân.

Gần dân, sát cơ sở

Đi đôi với phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, Bắc Bình cũng đạt nhiều kết quả nổi bật. Đảng bộ huyện đã chú trọng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, nâng cao trách nhiệm theo phương thức làm việc linh hoạt, chủ động, bao quát, toàn diện hơn, gần dân, sát cơ sở, tăng cường tiếp xúc, đối thoại, giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh.

Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII, Chỉ thị số 05 CT-05/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh cũng được Đảng bộ huyện triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động. Ý thức rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên và nhân dân nâng lên, góp phần vào xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh. Các cấp ủy Đảng, chính quyền có nhiều đổi mới góp phần tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới 856 đảng viên (vượt chỉ tiêu nghị quyết). Tính tiên phong gương mẫu của đảng viên được phát huy. Công tác cán bộ được chú trọng, qua thực hiện tốt việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển cán bộ, công chức, đảm bảo đúng quy trình, quy định. Chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp huyện tiếp tục nâng lên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm được triển khai và đạt được kết quả tích cực. Mặt trận, các đoàn thể chú trọng đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, phát huy được vai trò vận động, tập hợp và tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân…

Đánh giá về nhiệm kỳ qua, đồng chí Bùi Tấn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Bình chia sẻ, kết quả trên là sự kết tinh của rất nhiều yếu tố. Trong đó phải kể đến sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, sự phối hợp giữa các sở, ngành, Mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh và sự nỗ lực cố gắng không ngừng, vượt qua khó khăn thách thức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà, tận dụng hiệu quả thời cơ lợi thế, huy động nguồn lực để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng lên.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đảng bộ huyện cũng thẳng thắn nhìn ra những hạn chế tồn tại, khuyết điểm để lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ mới. Đó là, kinh tế phát triển chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế. Văn hóa - xã hội có mặt chưa đi vào chiều sâu. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Xử lý vướng mắc, tồn đọng chậm tiến độ. Công tác bố trí, sắp xếp cán bộ còn nhiều khó khăn. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cơ sở Đảng có mặt chưa ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, đoàn thể có mặt chưa đáp ứng yêu cầu…   

Đoàn kết, đồng hành cho quyết tâm mới

Bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ huyện Bắc Bình xác định tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ là yếu tố then chốt để thực hiện thắng lợi nghị quyết. Trong đó, coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn hiệu lực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ đảng viên đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Phát huy dân chủ đoàn kết, sáng tạo, huy động tối đa nguồn lực cho đầu tư phát triển, khai thác sử dụng hiệu quả, hợp lý tiềm năng, lợi thế. Xác định đúng những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng: Công nghiệp - Dịch vụ, Du lịch - Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tăng cường ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, quản lý, chú trọng cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện, vững chắc trên tất cả các lĩnh vực.

Một chặng đường mới đang mở ra đối với Đảng bộ và nhân dân huyện Bắc Bình. Không chỉ tự hào với truyền thống cách mạng vẻ vang mà người dân Bắc Bình vốn dĩ còn chịu thương, chịu khó. Khi “ý Đảng, lòng dân” một chữ “đồng”, cùng với ý chí và quyết tâm cao, Bắc Bình sẽ vững tiến trên chặng đường mới.

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra, đồng chí Bùi Tấn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Bình cho biết: “Đảng bộ huyện Bắc Bình đã xác định các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá. Trong đó, tập trung xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với rà soát, sàng lọc, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảm bảo năng lực chuyên môn và đạo đức công vụ. Phối hợp tháo gỡ hiệu quả những vướng mắc về thủ tục, đất đai, tạo điều kiện để các dự án được chấp thuận đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai; tranh thủ cơ chế, chính sách huy động mọi nguồn lực đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng, đảm bảo đồng bộ để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của huyện nhà”.

Phúc Sinh

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
100 phần quà cho người già neo đơn, bệnh tật

BTO- Sáng 12/9, tại thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi 100 phần quà từ thiện được trao cho người nghèo, người già neo đơn, bệnh tật.

Xem chi tiết
Vì sao nước sạch ở Tân Minh chưa sạch?

BTO- Bây giờ đang là mùa mưa, người dân thị trấn Tân Minh (Hàm Tân) phần nào đã vơi đi nỗi lo thiếu nước sạch. Song, tình trạng nước đục, nước cặn, nước đổi màu… thì vẫn xảy ra thường xuyên, nhất là sau thời gian cúp điện, cúp nước.

Xem chi tiết
Đất cấp bình quân nhân khẩu?

BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

Xem chi tiết
Cần nâng cấp mở rộng đường ven biển Nguyễn Du

BTO- Đường Nguyễn Du xuất phát từ Km 73 +850 QL 55, chạy ra Khu du lịch cộng đồng Cam Bình, nối liền đường ven biển Lê Minh Công để liên thông xã Tân Phước với phường Phước Lộc, thị xã La Gi.

Xem chi tiết
Hình ảnh phản cảm trong cụm công nghiệp

BTO- Cụm công nghiệp chế biến Nam cảng Phan Thiết có diện tích hơn 20 ha. Trong đó, được chia làm 3 khu (chế biến thủy sản, khu dân cư và khu dịch vụ hậu cần). Đến nay, cụm công nghiệp này đã thu hút hàng chục nhà đầu tư thứ cấp xây dựng cơ sở hạ tầng chế biến thủy sản, nhà máy sản xuất nước đá, cơ sở dịch vụ nghề cá.

Xem chi tiết
Phải chấp hành nghiêm tín hiệu giao thông đường sắt

BTO- Lúc 10 giờ ngày 14/9/2020, khi đi qua khỏi nút giao đường sắt gần hồ Đá Bạc, xã Vĩnh Hảo, tôi nghe có tiếng chuông reng nho nhỏ ở phía sau lưng. Tôi dừng lại để xem tiếng chuông phát ra từ đâu. Lúc ấy phía trên tấm bảng báo lớn và các thanh chắn tự động chỗ nút giao nhấp nháy đèn tín hiệu màu đỏ.

Xem chi tiết