Chính trị Cập nhật lúc 09:21:06 12/08/2020  (Lượt xem:  3688 )
Ý Đảng hợp lòng dân

Ý Đảng hợp lòng dân

BT - Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ thị xã La Gi đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng Đảng - một nhiệm vụ then chốt khi mà ở giai đoạn này cả nước thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.  

Chuyển biến, tiến bộ

Đảng bộ thị xã có 26 tổ chức cơ sở đảng (9 đảng bộ phường, xã; 9 chi, đảng bộ cơ quan hành chính; 4 chi bộ đơn vị sự nghiệp; 2 đảng bộ quân sự, công an; 2 chi bộ doanh nghiệp) và 178 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở (tăng 49 chi bộ trực thuộc so với năm 2015), trong đó, 68/68 thôn, khu phố có chi bộ, 5/9 trạm y tế có chi bộ; 38/44 trường mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có chi bộ độc lập trực thuộc các đảng ủy cơ sở; 3/3 trường THPT có chi bộ. Số đảng viên toàn thị xã hiện có 2.319 đồng chí.

Căn cứ vào các quy định, điều lệ ngay sau đại hội Đảng bộ thị xã khóa X, Ban Thường vụ Thị ủy chủ trương thực hiện ngay đó là quy chế làm việc của các cấp ủy, tổ chức đảng được rà soát, bổ sung và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Đối với nội dung và quy trình sinh hoạt chi bộ thực hiện theo đúng hướng dẫn; trong đó đặc biệt chú ý đến chất lượng sinh hoạt, tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong sinh hoạt Đảng của người đảng viên được nâng dần lên.

Việc tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị được Ban Thường vụ Thị ủy tập trung chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII thành nhiệm vụ thường xuyên của từng tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên...  Thị ủy La Gi chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng chọn và tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương để tập trung giải quyết, bước đầu đạt kết quả tích cực, tạo được sự đồng thuận trong xã hội. Có thể nói, đối với những vấn đề bức xúc, nổi cộm, Ban Thường vụ Thị ủy La Gi ban hành đến 7 kế hoạch giám sát chuyên đề về phối hợp lực lượng nắm bắt thông tin, tư tưởng chính trị trong nhân dân và tuần tra, kiểm soát địa bàn; triển khai thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2017; về đảm bảo vệ sinh môi trường; về triển khai thực hiện công tác phòng, chống xuất cảnh trái phép bằng đường biển và giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài; về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; về công tác quản lý trật tự xây dựng; về đấu tranh phòng, chống tội phạm cờ bạc, cho vay nặng lãi, tín dụng đen, đòi nợ thuê. Có thể thấy rằng những vụ việc này ít nhiều gây bức xúc trong dư luận xã hội trong một thời gian, nhưng với sự lãnh, chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Thị ủy, những vấn đề “cộm” đã được xử lý, tạo lòng tin với nhân dân. Đơn cử như vấn đề giảm thiểu tình trạng tàu cá, ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài, cho vay nặng lãi, cờ bạc, tín dụng đen đã giảm rõ rệt.  

Trao giải báo cáo viên giỏi và họp mặt kỷ niệm 90 năm ngành Tuyên giáo thị xã La Gi.

Nâng chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát

Quá trình lãnh đạo, Ban Thường vụ Thị ủy La Gi luôn nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Thông qua các quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy, Thị ủy La Gi đã ban hành đầy đủ các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng các cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu và đảng viên nhận thức ngày càng đầy đủ và sâu sắc hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác dụng. Đồng thời xây dựng chương trình toàn khóa, hàng năm, kế hoạch kiểm tra, giám sát theo quy định có trọng tâm, trọng điểm chú ý những lĩnh vực, địa bàn dễ xảy ra tiêu cực, tham nhũng.

Đối tượng trong công tác kiểm tra, giám sát là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Đã phối hợp chặt chẽ giữa công tác kiểm tra, giám sát của Đảng với công tác thanh tra của Nhà nước và hoạt động giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân; coi trọng công tác khắc phục sau kiểm tra, giám sát, tăng cường công tác giám sát lại; chú ý nắm bắt thông tin và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên.

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, Thị ủy La Gi thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế. Đó là công tác đấu tranh phản bác thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội vẫn còn nhiều khó khăn. Việc thông tin tình hình cho cán bộ, đảng viên có lúc, có việc chưa kịp thời, vẫn còn một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; ý thức tổ chức kỷ luật yếu, thiếu tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến vi phạm bị xử lý kỷ luật. Việc thành lập các tổ chức đảng, đoàn thể và kết nạp đảng viên mới ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý, giáo dục rèn luyện đảng viên một số chi, đảng bộ chưa tốt. Một số ít cấp ủy cơ sở chưa quan tâm đúng mức đến công tác kiểm tra, giám sát;  vẫn còn địa phương, đơn vị xác định nội dung, phân bổ thời gian thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát chưa phù hợp.

Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, Thị ủy La Gi xác định: Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp. Tập trung công tác kiểm tra, giám sát đối với đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, nhất là những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm. Tăng cường giám sát việc thực hiện các kết luận, thông báo sau kiểm tra, giám sát, nắm bắt thông tin, khảo sát tình hình và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên; chú ý lãnh đạo công tác tự kiểm tra nội bộ; qua đó góp phần nâng cao năng lực sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng.

Trong nhiệm kỳ cấp ủy các cấp tổ chức kiểm tra 267 lượt tổ chức đảng và 77 lượt đảng viên; tổ chức giám sát 146 lượt tổ chức đảng và 52 lượt đảng viên. Các ban và Văn phòng Thị ủy đã tổ chức kiểm tra 79 lượt tổ chức đảng và giám sát 27 tổ chức đảng. Kết quả xếp loại tổ chức cơ sở đảng: Năm 2019, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 4 (15,4%), hoàn thành tốt nhiệm vụ 17 (65,4%), hoàn thành nhiệm vụ 5 (19,2%).

 Công Nam

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
100 phần quà cho người già neo đơn, bệnh tật

BTO- Sáng 12/9, tại thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi 100 phần quà từ thiện được trao cho người nghèo, người già neo đơn, bệnh tật.

Xem chi tiết
Vì sao nước sạch ở Tân Minh chưa sạch?

BTO- Bây giờ đang là mùa mưa, người dân thị trấn Tân Minh (Hàm Tân) phần nào đã vơi đi nỗi lo thiếu nước sạch. Song, tình trạng nước đục, nước cặn, nước đổi màu… thì vẫn xảy ra thường xuyên, nhất là sau thời gian cúp điện, cúp nước.

Xem chi tiết
Đất cấp bình quân nhân khẩu?

BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

Xem chi tiết
Cần nâng cấp mở rộng đường ven biển Nguyễn Du

BTO- Đường Nguyễn Du xuất phát từ Km 73 +850 QL 55, chạy ra Khu du lịch cộng đồng Cam Bình, nối liền đường ven biển Lê Minh Công để liên thông xã Tân Phước với phường Phước Lộc, thị xã La Gi.

Xem chi tiết
Hình ảnh phản cảm trong cụm công nghiệp

BTO- Cụm công nghiệp chế biến Nam cảng Phan Thiết có diện tích hơn 20 ha. Trong đó, được chia làm 3 khu (chế biến thủy sản, khu dân cư và khu dịch vụ hậu cần). Đến nay, cụm công nghiệp này đã thu hút hàng chục nhà đầu tư thứ cấp xây dựng cơ sở hạ tầng chế biến thủy sản, nhà máy sản xuất nước đá, cơ sở dịch vụ nghề cá.

Xem chi tiết
Phải chấp hành nghiêm tín hiệu giao thông đường sắt

BTO- Lúc 10 giờ ngày 14/9/2020, khi đi qua khỏi nút giao đường sắt gần hồ Đá Bạc, xã Vĩnh Hảo, tôi nghe có tiếng chuông reng nho nhỏ ở phía sau lưng. Tôi dừng lại để xem tiếng chuông phát ra từ đâu. Lúc ấy phía trên tấm bảng báo lớn và các thanh chắn tự động chỗ nút giao nhấp nháy đèn tín hiệu màu đỏ.

Xem chi tiết