Kinh tế Cập nhật lúc 10:02:44 16/10/2020  (Lượt xem:  3397 )
Ðồng bộ các giải pháp để Bình Th

Ðồng bộ các giải pháp để Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững

BT- Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, lĩnh vực kinh tế có nhiều tham luận của đại biểu đến từ các cơ quan, đơn vị đề đạt các giải pháp phát triển kinh tế trên các mặt có liên quan. Báo Bình Thuận lược ghi một số tham luận.

Giải pháp đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách 5 năm tới

Theo tham luận của đại biểu Trần Thị Diệu Hoàng - Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, môi trường đầu tư của tỉnh từng bước được cải thiện, nền kinh tế tỉnh nhà không ngừng phát triển. Đây là tiền đề tiên quyết, quan trọng tạo nguồn thu cơ bản, ổn định lâu dài cho ngân sách, nổi bật là số thu ngân sách hàng năm của tỉnh đều tăng cao, đạt và vượt so chỉ tiêu giao.

Đại biểu Trần Thị Diệu Hoàng

Cụ thể, tổng thu nội địa toàn tỉnh (trừ dầu, xuất nhập khẩu) 5 năm qua ước thực hiện đạt 36.033 tỷ đồng, bằng 116,41% mục tiêu kế hoạch 5 năm (30.950 tỷ đồng). Nếu so kế hoạch Bộ Tài chính giao hàng năm thì từ năm 2016-2019, hàng năm vượt so với kế hoạch từ 3 -  49%. Riêng năm 2020, do tình hình ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trong 9 tháng năm 2020 thu nội địa (trừ dầu) là 5.800 tỷ đồng, đạt 75,81% so dự toán giao và phấn đấu thu đạt dự toán Bộ Tài chính giao...

Bên cạnh kết quả đạt được, Cục Thuế cũng nhận thấy, nguồn thu ngân sách của tỉnh chưa ổn định, số doanh nghiệp có đóng góp lớn cho ngân sách còn ít, hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đóng góp ngân sách không cao...

Vì vậy, ngành thuế đề ra một số giải pháp chủ yếu. Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát huy các lợi thế để thu hút mạnh các nguồn lực đầu tư trong nước và quốc tế, nhất là những dự án lớn, có quy mô, hiệu quả kinh tế cao, tạo nguồn thu lớn tập trung cho ngân sách. Ưu tiên khuyến khích các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh mở công ty, chi nhánh hạch toán độc lập tại tỉnh để thuận lợi cho việc hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các ưu đãi đầu tư, pháp luật về thuế và thực hiện nghĩa vụ thuế trên địa bàn.

Mặt khác, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính thuế theo hướng tích cực hỗ trợ cho các doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác tư vấn, tuyên truyền về thuế, thường xuyên tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp, đẩy mạnh việc thực hiện kê khai nộp thuế qua mạng điện tử. Mặt khác, thực hiện đầy đủ vai trò của cơ quan thuế trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả Luật Quản lý thuế và hệ thống chính sách pháp luật về thuế, đảm bảo sự cạnh tranh bình đẳng trong kinh doanh. Song song, tăng cường kết nối thông tin, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp để có giải pháp hiệu quả nhằm tăng cường khai thác nguồn thu, chống thất thu, phấn đấu đạt dự toán thu hàng năm và trong 5 năm tới, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý tài nguyên môi trường

Tham luận từ đại biểu Trần Hữu Thành – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cho rằng, công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường có nhiều kết quả tích cực, một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Như hoàn thành việc lập và điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 10/10 huyện; bán đấu giá quyền sử dụng đất thu nộp ngân sách 1.347 tỷ đồng, tương ứng với diện tích 46,17 ha; hoàn thành xây dựng bảng giá đất cho 5 năm (2015 – 2019), bảng giá đất (2020 – 2024); thông báo bán hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 122 khu vực, cấp 54 giấy phép khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường… Đặc biệt, việc xử lý các vi phạm của các cơ sở gây ô nhiễm môi trường kiên quyết hơn (tăng 378% về số lượng quyết định và 333% về tiền xử phạt); 2/5 điểm nóng về môi trường từ nhiệm kỳ trước đã được giải quyết, không để phát sinh điểm nóng mới.

Đại biểu Trần Hữu Thành

Tuy nhiên, theo ông Thành công tác quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường vẫn còn nhiều hạn chế, như tình trạng vi phạm pháp luật về đất đai diễn ra tại một số địa phương; quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác quặng sa khoáng titan, khu vực dự trữ khoáng sản quặng titan chưa được Trung ương điều chỉnh, tháo gỡ, gây khó khăn trong quản lý, thu hút đầu tư và triển khai các dự án; ô nhiễm môi trường vẫn còn diễn ra…

Để tăng cường quản lý đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường, nhất là tại những điểm nóng trong thời gian tới, ông Thành cho biết: Trước mắt, cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tài nguyên môi trường nhằm nâng cao nhận thức cho người dân; tăng cường kiểm tra, giám sát những nội dung trọng điểm, nổi cộm; tăng cường công tác giải quyết thủ tục hành chính đáp ứng nhu cầu của nhân dân; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nâng cao tinh thần trách nhiệm người đứng đầu trong việc quản lý và sử dụng đất đai, tài nguyên môi trường. Còn về lâu dài, xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý, ngành tài nguyên môi trường theo hướng hiện đại hóa trên cơ sở ứng dụng công nghệ hiện đại và mô hình quản lý tiên tiến. Phối hợp thực hiện tốt công tác quy hoạch làm cơ sở phát huy hiệu quả công tác quản lý tài nguyên môi trường; giải quyết và chỉ đạo tham mưu giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc mà nhân dân quan tâm…Đối với UBND các cấp, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ đã được giao; đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã, huyện phải vào cuộc quyết liệt, phát huy vai trò cấp cơ sở, nhất là cấp xã trong quản lý khoáng sản, đất đai, môi trường…

Ưu tiên các nguồn vốn đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Phát biểu tham luận về tình hình dân sinh, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đại biểu Võ Văn Hòa – Trưởng ban Dân tộc tỉnh trình bày: Qua 5 năm (2015-2020) thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), đến nay, 100% xã vùng đồng bào DTTS đã có đường ô tô được nhựa hóa thông suốt đến trung tâm xã; 100% xã được phủ sóng truyền hình, phát thanh; 98% hộ sử dụng điện lưới quốc gia; 88,3% hộ được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh; 17/17 xã thuần đồng bào DTTS có nhà văn hóa… Kết quả giảm nghèo đến đầu năm 2020 (so với năm 2016) là 2.545 hộ, tương ứng giảm 13,02% (bình quân giảm trên 3,25%/năm).

 Đại biểu Võ Văn Hòa

Bên cạnh những mặt đạt được, ông Hòa cho biết: đời sống của một bộ phận đồng bào DTTS còn khó khăn; kết quả giảm nghèo chưa vững chắc. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào DTTS nhìn chung còn hạn chế; hệ thống kết cấu hạ tầng còn thiếu và chưa đồng bộ, một số nơi phát huy chưa tốt, đồng bào chưa hưởng lợi nhiều. Những tập quán sinh hoạt, sản xuất lạc hậu đã hình thành lâu đời trong cộng đồng chậm thay đổi; việc tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ vào sản xuất và đời sống vẫn còn nhiều khó khăn, hiệu quả chưa cao.

Ông Hòa cho biết, để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống đồng bào các DTTS trong thời gian tới, cần thực hiện tốt các giải pháp. Cụ thể, tập trung đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đồng bào; tiếp tục xem xét, giải quyết đất sản xuất cho đồng bào chưa có đất sản xuất hoặc còn thiếu đất sản xuất; đẩy mạnh khuyến nông, khuyến công, khuyến thương thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp trên từng địa bàn. Bên cạnh, duy trì và phát huy hiệu quả công tác giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho đồng bào DTTS, gắn với nghiên cứu thực hiện chính sách hưởng lợi từ rừng và thực hiện các đề án “Lâm nghiệp xã hội” với các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp, nhằm tạo việc làm, thu nhập cho hộ đồng bào cũng như tham gia vào quá trình phân công sản xuất theo chuỗi giá trị. Bên cạnh đó, đẩy mạnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững theo kế hoạch đã đề ra. Đẩy mạnh đầu tư ứng trước và thu hút doanh nghiệp bao tiêu nông sản, hàng hóa của đồng bào. Song song đó, tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên vùng đồng bào DTTS, tăng cường công tác hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt việc cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho đồng bào DTTS theo quy định, chú ý làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh…

Hướng tới xây dựng đô thị Phan Thiết: Thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp và giàu bản sắc

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Nguyễn Nam Long – Phó Chủ tịch UBND thành phố thay mặt cho đoàn đại biểu Đảng bộ TP. Phan Thiết thảo luận:  “Giải pháp xây dựng TP. Phan Thiết xứng tầm là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa của tỉnh, là động lực thúc đẩy tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững”.

Xác định nhiệm kỳ 2020 – 2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng, Đảng bộ TP. Phan Thiết sẽ phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển. Cùng với đó, chủ động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm để xây dựng TP. Phan Thiết xứng tầm là đô thị trung tâm, là thành phố văn minh, hiện đại, góp phần xây dựng tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững. Trên tinh thần đó, TP. Phan Thiết thực hiện công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ theo hướng đô thị văn minh, thân thiện. Tập trung nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đô thị, nhất là các dự án xử lý nước thải, rác thải. Xây dựng mới các khu tái định cư, khu dân cư tập trung nhằm phát triển đô thị Phan Thiết theo hướng “xanh - sạch - đẹp”. Phan Thiết phải có giải pháp để nâng cao các danh hiệu đã đạt được, đi đầu trong mọi phong trào, chủ trương lớn của tỉnh, đi đầu trong huy động đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội.

Đại biểu Nguyễn Nam Long

Đặc biệt, sớm nghiên cứu quy hoạch mở rộng không gian thành phố đến năm 2030 và xây dựng cơ chế quản lý phù hợp để phát triển thương hiệu du lịch Mũi Né - Phan Thiết xứng với địa danh được thiên nhiên ban tặng. Hướng tới xây dựng đô thị Phan Thiết: “Thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp và giàu bản sắc”. Bên cạnh đó, với vai trò là trung tâm, tạo động lực thúc đẩy Bình Thuận phát triển nhanh, bền vững, phải gắn kết 3 trụ cột của Bình Thuận, đó là năng lượng, du lịch và nông nghiệp sạch. Cùng với đó, chú ý phát triển kinh tế thủy sản gắn với kinh tế du lịch và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Mặt khác, chủ động tranh thủ tối đa các nguồn lực xã hội hóa để tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng du lịch theo hướng đồng bộ, hiện đại. Tập trung đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ chiến lược phát triển du lịch, nhất là giao thông kết nối từ đường bộ cao tốc, Cảng hàng không Phan Thiết đến Khu du lịch Tiến Thành, Khu du lịch Quốc gia Mũi Né.

Huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển đạt trên 250.000 tỷ đồng

Tham luận tại đại hội, đại biểu Nguyễn Văn Phong – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Thực hiện đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp phát triển thành công, tỉnh Bình Thuận đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt đã thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bình Thuận với mục tiêu tập trung rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, rà soát, hoàn thiện các quy trình, loại bỏ các thủ tục hành chính chồng chéo, phức tạp trong một số lĩnh vực. Mặt khác, trong giai đoạn này, việc thu hút đầu tư tập trung ở lĩnh vực công nghiệp – xây dựng, chiếm 70% về tổng vốn thu hút đầu tư. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 1.572 dự án đầu tư ngoài ngân sách còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký trên 319.000 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI có 114 dự án, tổng vốn đăng ký trên 3,3 tỷ USD. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã hoàn thành việc sắp xếp các doanh nghiệp nhà nước theo chủ trương của Chính phủ, các doanh nghiệp nhà nước sau sắp xếp hoạt động ổn định, từng bước phát huy hiệu quả tốt hơn.

Đại biểu Nguyễn Văn Phong

Để huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển trong 5 năm tới đạt trên 250.000 tỷ đồng, đại biểu Nguyễn Văn Phong – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa ra 3 giải pháp. Đó là tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phấn đấu rút ngắn thời gian của tất cả các thủ tục dưới 2/3 thời gian quy định, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tập trung vào các tiêu chí giảm điểm như: Gia nhập thị trường, chi phí thời gian, chi phí không chính thức. Thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện và nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính (PAR index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS). Phấn đấu tỷ lệ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước hàng năm trên 85%.

Song song đó, cần phải cải thiện môi trường đầu tư, tạo môi trường hấp dẫn để thu hút các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách và vốn đầu tư nước ngoài, hướng vào các nhà đầu tư lớn, có năng lực. Quan tâm giải quyết các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể, nhất là các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước chậm triển khai để có biện pháp tháo gỡ, xử lý theo quy định. Bên cạnh đó, đẩy mạnh phát triển các thành phần kinh tế, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân. Ưu tiên thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các doanh nghiệp lớn đầu tư vào Bình Thuận, đóng vai trò là một “trụ cột” phát triển kinh tế của tỉnh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế tập thể. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các hình thức liên kết, hợp tác sản xuất gắn với chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình về kinh tế tập thể tiên tiến, có hiệu quả.

K.Hằng - T.Thủy - T.Hà - T.Nhàn

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
  Con đau lắm mẹ ơi

  BTO-  Mới đây, tình cờ một lần lướt face book tôi có đọc được dòng thông tin về bé Bùi Văn Lộc (9 tuổi) bị u tĩnh mạch máu không lưu thông nên bị hoại tử hai chân. Tháng 6/2020, bác sĩ chỉ định phải cắt bỏ một chân bên phải nhưng sau khi cắt xong về nhà thì chân trái của bé lại nhiễm trùng mưng mủ nên phải quay lại bệnh viện.

  Xem chi tiết
  Phan Thiết: Kiên quyết xử lý dứt điểm vụ chiếm dụng đất đai của Nhà nước tại Mũi Né

  BTO- Theo báo cáo mới nhất của UBND TP. Phan Thiết: Qua phản ánh của người dân và báo chí; tại khu phố Long Sơn, phường Mũi Né, trong những ngày gần đây đã có một số đối tượng có hành vi ngang nhiên chiếm đất do Nhà nước quản lý để xây dựng, trồng cây, trụ bê tông làm hàng rào trên diện tích đất bao chiếm; trong đó, có đối tượng Trần Thị Ngọc Nữ và vợ chồng Nguyễn Tuấn Vũ, Huỳnh Thị Kim Liên.

  Xem chi tiết
  Đất cấp bình quân nhân khẩu?

  BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

  Xem chi tiết
  Đường Thái Phiên đã khang trang, sạch đẹp

  BT- Ai đã từng đến đường Thái Phiên tại ngã 7, giáp ranh 2 phường Lạc Đạo và Đức Nghĩa, TP. Phan Thiết - nơi nổi tiếng một thời mất an ninh trật tự, giờ trở lại sẽ thấy sự đổi thay. Đường có chiều dài 150m, hình thành từ trước năm 1975 vốn xuống cấp nghiêm trọng với ổ voi, ổ gà lầy lội vào mùa mưa, nay được bê tông hóa.

  Xem chi tiết
  Một "con đường đau khổ"

  BTO- Cơn bão số 6, rồi số 7 đi qua, những trận mưa như trút nước làm con đường đất cát Đặng Tất ngập nước dài ngày, người và xe qua lại tránh nhau thật khó khăn, những vụ va quệt giữa các phương tiện thường xuyên xảy ra. Người dân hai bên con đường luôn băn khoăn, lo lắng mỗi khi bước ra đường. 

  Xem chi tiết
  Người tốt ở quanh ta

  BTO- Trong cuộc sống hiện đại, người ta nói nhiều đến sự vô cảm, hành vi ứng xử kém văn hóa, nhưng đâu đó vẫn còn nhiều người tốt, lịch sự và tử tế.

  Xem chi tiết