Tiến tới ĐH Đảng bộ các cấp Cập nhật lúc 16:53:18 18/05/2015  (Lượt xem:  2320 )
THƯ NGỎ

THƯ NGỎ

 Kính gửi: Các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân trong tỉnh

 Để Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 thật sự là kết tinh trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà; vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai các bước chuẩn bị Đại hội, trong đó, Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XII) trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức lấy ý kiến góp ý trong Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tiền nhiệm.

Nhằm tiếp tục phát huy trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân tỉnh nhà đánh giá đúng thực trạng tình hình các mặt của tỉnh trong 05 năm qua, đề ra những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cần tập trung thực hiện trong 05 năm tới; Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định đăng toàn văn dự thảo Báo cáo chính trị và một số nội dung cần tập trung thảo luận, góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trên Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Webiste của Tỉnh ủy, Cổng thông tin điện tử của tỉnh để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân góp ý.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia góp ý.

Các ý kiến tham gia góp ý xin gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Số 04 – Đường Bà Triệu – thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận để tổng hợp.

Thời gian góp ý:  Từ nay cho đến hết ngày 10/7/2015.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy rất mong nhận được nhiều ý kiến tham gia góp của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

Trân trọng!

BÍ THƯ

  (đã ký và đóng dấu)

  Nguyễn Mạnh Hùng

Xem chi tiết báo cáo tại đây:  BÁO CÁO CHÍNH TRỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH (KHÓA XII) TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2015 – 2020

GỢI Ý MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TẬP TRUNG THẢO LUẬN, GÓP Ý VÀO DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIII

 1. Về tình hình kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2010-2015

Đề nghị cho ý kiến về:

- Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, những ưu điểm và hạn chế, khuyết điểm; nhất là nhận định Năm năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã ra sức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đạt kết quả tích cực và khá toàn diện.

- Đề nghị các địa phương, đơn vị liên hệ với thực tiễn tỉnh nhà xem những đánh giá như vậy đã đúng và phù hợp chưa?

- Từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã rút ra ưu điểm, khuyết điểm, những nguyên nhân và 4 bài học kinh nghiệm.

Nêu như vậy đã xác đáng, đầy đủ chưa? cần bổ sung nội dung gì?

2. Về mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát phát triển 5 năm (2015-2020)

2.1- Về mục tiêu chung và các chỉ tiêu chủ yếu

Đề nghị cho ý kiến về:

- Mục tiêu chung trong 5 năm tới: Ra sức xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, tăng cường hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy hành chính nhà nước các cấp; phát huy đúng mức dân chủ Xã hội chủ nghĩa và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; huy động tối đa các nguồn lực, thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững với cơ cấu công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp; hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu cơ bản đáp ứng nhu cầu; đời sống vật chất, văn hóa và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện; môi trường được bảo đảm; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, quốc phòng được tăng cường, tạo chuyển biến rõ nét, toàn diện và vững chắc tình hình các mặt của tỉnh.

- Một số chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng trong 5 năm tới.

Mục tiêu chung và một số chỉ tiêu chủ yếu đã đầy đủ, toàn diện và xác đáng chưa? cần bổ sung, thêm bớt nội dung gì?

2.2- Về định hướng phát triển các ngành, các lĩnh vực, các vùng

Đề nghị cho ý kiến về:

- Nhiệm vụ, giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng gắn với cơ cấu lại nền kinh tế, khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong đó tập trung đầu tư xây dựng và hình thành 3 trung tâm mang tầm Quốc gia: Trung tâm năng lượng, Trung tâm chế biến quặng sa khoáng titan, Trung tâm du lịch thể thao biển.

- Nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đẩy mạnh xã hội hoá, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động y tế, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, văn hoá - thể dục, thể thao; giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc; chăm lo tốt đời sống nhân dân.

- Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Nhiệm vụ, giải pháp để huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, với mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ; ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình quan trọng, thiết yếu; trước hết là các công trình thủy lợi, giao thông,... phấn đấu đến năm 2020: toàn tỉnh căn bản đủ nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt; giao thông thuận tiện, thông suốt ...

- Nhiệm vụ, giải pháp khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, tăng cường liên kết, phối hợp giữa các địa phương trong vùng để cùng phát triển, từng bước giảm bớt mức độ chênh lệch về trình độ phát triển và mức sống dân cư giữa các vùng.

- Về tiếp tục thực hiện“Chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia” và “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

- Nhiệm vụ, giải pháp nhằm xây dựng, nâng cao năng lực và hiệu lực quản lý, điều hành của bộ máy nhà nước các cấp ở địa phương.

- Nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.

- Nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Một số định hướng và nhiệm vụ giải pháp phát triển các ngành, các lĩnh vực, các vùng như vậy đã đầy đủ, toàn diện và xác đáng chưa? cần bổ sung, thêm bớt nội dung gì?

3. Về 4 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII

Đề nghị cho ý kiến về nội dung 4 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá  cần tập trung thực hiện trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của tỉnh; trong điều kiện của tỉnh ta như vậy đã phù hợp chưa? cần thêm bớt nội dung nào?.

Các ý kiến góp ý gửi về mail: baobinhthuan@gmail.com

CÁC TIN BÀI KHÁC
Xem thêm >>
Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Trao tiền bạn đọc hỗ trợ chị Phương

BT- Báo Bình Thuận vừa trao số tiền 3.500.000 đồng của bạn đọc (Khách sạn Bình Minh 2.000.000 đồng; chị Nguyễn Ngọc Như Ý, phường Phú Trinh, Phan Thiết 1.000.000 đồng và gia chủ số nhà 95 Trần Phú, Phan Thiết 500.000 đồng) hỗ trợ cho ba mẹ con chị Nguyễn Thị Bé Phương, ở thôn Hòn Mốc, xã Sông Bình (Bắc Bình) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Phương đang mắc căn bệnh hiểm nghèo.

Xem chi tiết
“Kênh rác” bốc mùi nồng nặc trong khu dân cư

BTO- Những ngày qua, thời tiết nắng nóng, oi bức, cũng đồng nghĩa với “kênh rác” tại cửa biển thuộc thôn Hà Thủy 1, xã Chí Công, huyện Tuy Phong bốc mùi hôi thối hơn bao giờ hết. Mặc dù tình trạng này đã được Báo Bình Thuận phản ánh khá lâu nhưng đến nay hiện trạng vẫn như cũ, thậm chí rác ngày càng nhiều và bốc mùi hôi thối hơn trước.

Xem chi tiết
 Muốn xin lại hồ sơ bệnh án cần thủ tục gì?

 BTO- Trong tháng 4/2018, tôi có đưa vợ đi Hà Nội do bệnh đột ngột vào nhập viện Bạch Mai, Hà Nội. Đến ngày 16/4/2018 vợ tôi chết tại Bệnh viện: KHOA HS C1 - VIỆN TIM MẠCH - BV BẠCH MAI; có giấy báo tử của Bệnh viện. Tôi muốn xin lại hồ sơ bệnh án để làm thủ tục bảo hiểm nhưng không có điều kiện đi Hà Nội. Tôi muốn ủy quyền cho người bạn đến nhận có được không? Thủ tục như thế nào? Kính mong Quý luật sư tư vấn. Xin chân thành cám ơn.

Xem chi tiết
Ông Em đã nộp đủ số tiền thu nợ cho công ty

BT- Một số cử tri xã Măng Tố, Tánh Linh phản ánh: Ông Lê Đức Em, cán bộ xã Măng Tố đã thu tiền nợ dự án dâu tằm tơ của các hộ dân từ nhiều năm trước, nhưng đến nay mới đưa phiếu thu là không đúng quy định của pháp luật. Các ngành chức năng huyện cần xử lý nghiêm hành vi chiếm dụng tiền của nhân dân đối với ông Em.

Xem chi tiết
Ngã ba Hòa Thắng: Điểm đen tai nạn giao thông

BT- Ngã ba Hòa Thắng nằm trên tỉnh lộ 715 xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình). Đây là tuyến đường dẫn đến các điểm du lịch nổi tiếng như Bàu Trắng, Mũi Yến và các điểm du lịch lân cận.

Xem chi tiết
Xã Phong Nẫm (Phan Thiết): Gần 50 hộ dân chưa có điện lưới sử dụng

BT- Nằm cách tuyến đường dẫn từ xã Phong Nẫm (Phan Thiết) đi xã Hàm Hiệp (Hàm Thuận Bắc) chưa đến 1km, nhưng nhiều năm qua gần 20 hộ dân ở khu Bờ Kênh đôi thuộc tổ 9, thôn Xuân Phú, xã Phong Nẫm vẫn chưa được sử dụng điện nhà nước.

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 0623604533