Xã hội Cập nhật lúc 09:16:41 11/08/2020  (Lượt xem:  2387 )
Tuy Phong

Tuy Phong: Xây dựng Đảng là then chốt

BT- 5 năm qua, với năng lực và sự tâm huyết, sự đoàn kết và thống nhất cao đã khơi dậy được khát vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tuy Phong trong quá trình phát triển, để lại nhiều dấu ấn đặc biệt...

Đề cao trách nhiệm

Với quyết tâm chính trị của Đảng bộ huyện, công tác xây dựng Đảng đã đạt kết quả quan trọng và đi vào chiều sâu; hệ thống chính trị nâng dần hiệu lực, hiệu quả hoạt động; ý thức tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyển biến tốt hơn; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được đẩy mạnh. Chính vì vậy mà sự nhất trí, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước được nâng lên.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác xây dựng Đảng của huyện tiếp tục giữ vai trò then chốt với sự đổi mới đồng bộ về tư duy và phương pháp lãnh đạo theo hướng toàn diện và tập trung, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm sự thống nhất và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã kịp thời rà soát bổ sung, sửa đổi và thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy chế làm việc; phát huy dân chủ và sự đoàn kết trong Đảng, giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền; tập trung giải quyết những vấn đề khó khăn, phát sinh ở cơ sở. Các cấp ủy quán triệt và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động, đồng thời chú trọng xây dựng các nghị quyết, kế hoạch chuyên đề tập trung lãnh đạo những nhiệm vụ trọng tâm, các lĩnh vực mới...

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Nguyễn Thành Siêng cho biết: Đảng bộ huyện hết sức chú trọng việc nắm bắt thông tin và tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, tạo sự đoàn kết và thống nhất cao trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch. Các giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được triển khai hiệu quả. Điểm sáng đó là 5 năm Đảng bộ huyện đã kết nạp 856 đảng viên, đạt 132% nghị quyết Đại hội và hàng năm đều đạt, vượt chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên toàn Đảng bộ là 3.199 đảng viên. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ bình quân trong 5 năm (2015 - 2019) đạt 98,04%; trong đó, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 80,78% so tổng số đảng viên đánh giá. Huyện ủy chú trọng đổi mới công tác tổ chức, cán bộ thông qua việc thực hiện xây dựng các quy định về phân cấp quản lý cán bộ, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và tiêu chuẩn chức danh cán bộ diện Huyện ủy quản lý. Việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện thường xuyên, đúng quy trình và thực hiện tốt chính sách cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ. Công tác kiện toàn, điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và giới thiệu cán bộ ứng cử được triển khai đúng nguyên tắc, công khai, dân chủ, coi trọng phẩm chất, năng lực. 

Nêu gương - “trên trước, dưới sau”

Các cấp ủy đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Đảng gắn kết với thực hiện các quy định về nêu gương theo phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Nói đi đôi với làm”, qua đó phát huy vai trò trách nhiệm và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đội ngũ cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền. Theo đó, trong 5 năm, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tiến hành kiểm tra 525 tổ chức đảng và 4.839 đảng viên; giám sát chuyên đề 217 tổ chức đảng và 1.875 đảng viên. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, coi trọng việc phòng ngừa vi phạm và kịp thời xem xét xử lý nghiêm khi có vi phạm, góp phần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Đặc biệt chú trọng công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm, dễ sai phạm.

Công tác dân vận được chú trọng thực hiện, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân. Các mô hình “Dân vận khéo”, các phong trào thi đua yêu nước được phát động và triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến tích cực trong đời sống xã hội; làm tốt việc tiếp dân và tăng cường đối thoại với nhân dân để nắm bắt và giải quyết khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Nội dung hoạt động và phương thức tập hợp quần chúng nhân dân vào tổ chức mặt trận, đoàn thể tiếp tục đổi mới theo hướng gần dân, sát cơ sở, phát huy tốt hơn quyền làm chủ của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đảng, chính quyền gắn với chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân. 

Với truyền thống của quê hương Tuy Phong anh hùng và sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, Đảng bộ và nhân dân huyện Tuy Phong quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, tận dụng tốt thời cơ, vượt qua thách thức, khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chủ đề Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là“Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động và sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế; đảm bảo quốc phòng - an ninh; nâng cao đời sống nhân dân, đưa huyện Tuy Phong phát triển nhanh và bền vững” mang tính bao quát, thể hiện rõ khát vọng, mục tiêu cần đạt được trong 5 năm tới của Đảng bộ, quân và dân Tuy Phong.

 

MINH CHIẾN

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
100 phần quà cho người già neo đơn, bệnh tật

BTO- Sáng 12/9, tại thôn Cam Bình, xã Tân Phước, thị xã La Gi 100 phần quà từ thiện được trao cho người nghèo, người già neo đơn, bệnh tật.

Xem chi tiết
Vì sao nước sạch ở Tân Minh chưa sạch?

BTO- Bây giờ đang là mùa mưa, người dân thị trấn Tân Minh (Hàm Tân) phần nào đã vơi đi nỗi lo thiếu nước sạch. Song, tình trạng nước đục, nước cặn, nước đổi màu… thì vẫn xảy ra thường xuyên, nhất là sau thời gian cúp điện, cúp nước.

Xem chi tiết
Đất cấp bình quân nhân khẩu?

BTO - Gia đình tôi có ba mẹ và 10 người con. Trước năm 1993 được nhà nước cấp đất theo nhân khẩu gồm 6 khẩu phần do ba tôi đứng tên (ba mẹ và 4 người con) do có một số người đã có vợ chồng hoặc chuyển khẩu đi nơi khác nên không còn trong hộ khẩu. 

Xem chi tiết
Cần nâng cấp mở rộng đường ven biển Nguyễn Du

BTO- Đường Nguyễn Du xuất phát từ Km 73 +850 QL 55, chạy ra Khu du lịch cộng đồng Cam Bình, nối liền đường ven biển Lê Minh Công để liên thông xã Tân Phước với phường Phước Lộc, thị xã La Gi.

Xem chi tiết
Hình ảnh phản cảm trong cụm công nghiệp

BTO- Cụm công nghiệp chế biến Nam cảng Phan Thiết có diện tích hơn 20 ha. Trong đó, được chia làm 3 khu (chế biến thủy sản, khu dân cư và khu dịch vụ hậu cần). Đến nay, cụm công nghiệp này đã thu hút hàng chục nhà đầu tư thứ cấp xây dựng cơ sở hạ tầng chế biến thủy sản, nhà máy sản xuất nước đá, cơ sở dịch vụ nghề cá.

Xem chi tiết
Phải chấp hành nghiêm tín hiệu giao thông đường sắt

BTO- Lúc 10 giờ ngày 14/9/2020, khi đi qua khỏi nút giao đường sắt gần hồ Đá Bạc, xã Vĩnh Hảo, tôi nghe có tiếng chuông reng nho nhỏ ở phía sau lưng. Tôi dừng lại để xem tiếng chuông phát ra từ đâu. Lúc ấy phía trên tấm bảng báo lớn và các thanh chắn tự động chỗ nút giao nhấp nháy đèn tín hiệu màu đỏ.

Xem chi tiết