Xã hội Cập nhật lúc 09:30:46 12/12/2019  (Lượt xem:  2991 )
UBKT Tỉnh ủy kỷ luật và đề nghị

UBKT Tỉnh ủy kỷ luật và đề nghị kỷ luật đảng viên sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai

BT- Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Bình Thuận vừa tổ chức kỳ họp thứ 46, đồng chí Phan Văn Đăng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Tại kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, thi hành kỷ luật và đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật một số đảng viên sai phạm trong lĩnh vực đất đai:

1. Đồng chí Đỗ Ngọc Điệp, trong thời gian giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết từ năm 2016 - 2018, đã ký phê duyệt quy hoạch sử dụng đất của các xã: Thiện Nghiệp, Phong Nẫm và Tiến Lợi không đúng với quy hoạch sử dụng đất được UBND tỉnh Bình Thuận phê duyệt; trực tiếp ký 32 quyết định và liên đới chịu trách nhiệm khi cấp phó ký 100 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn không đúng kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt, vi phạm quy định tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013; chấp hành không nghiêm kết luận, chỉ đạo của cấp trên; thiếu kiểm tra công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn TP. Phan Thiết; xử lý các vi phạm trên lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng không nghiêm để hình thành nhiều điểm dân cư tự phát, không đúng quy hoạch, kế hoạch xảy ra ở các xã: Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi; để cấp phó phụ trách và một số cán bộ, công chức được phân công phụ trách lĩnh vực đất đai cố ý, tùy tiện làm trái quy định, vi phạm pháp luật đất đai, đến mức bị khởi tố, bắt tạm giam.

UBKT Tỉnh ủy thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật theo thẩm quyền. Ngày 6/12/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1858, thi hành kỷ luật đồng chí Đỗ Ngọc Điệp bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

2. Đồng chí Trần Hoàng Khôi, với trách nhiệm là Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Phan Thiết được phân công trực tiếp phụ trách lĩnh vực đất đai, đô thị, xây dựng từ năm 2016 - 2018, đã trực tiếp ký 100 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở nông thôn tại 3 xã: Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi không đúng kế hoạch sử dụng đất hằng năm đã được UBND tỉnh phê duyệt, vi phạm quy định tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013; chấp hành không nghiêm kết luận, chỉ đạo của cấp trên trong công tác quản lý đất đai của TP. Phan Thiết; thiếu kiểm tra trong công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, xây dựng trên địa bàn TP. Phan Thiết; xử lý các vi phạm trên lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng không nghiêm, để hình thành nhiều điểm dân cư tự phát, không đúng quy hoạch, kế hoạch xảy ra ở các xã: Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi.

UBKT Tỉnh ủy thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Trần Hoàng Khôi theo thẩm quyền. Ngày 6/12/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1859 thi hành kỷ luật đồng chí Trần Hoàng Khôi bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

3. Đồng chí Phạm Thanh Thái, với trách nhiệm là Thành ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phan Thiết, được giao nhiệm vụ trực tiếp tham mưu UBND thành phố công tác quản lý đất đai, nhưng từ năm 2016 -2018, không tham mưu cho UBND thành phố báo cáo, xin ý kiến điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm theo quy định; trực tiếp ký tờ trình tham mưu UBND TP. Phan Thiết cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở không đúng quy hoạch, không đúng kế hoạch sử dụng đất đã được UBND tỉnh phê duyệt, vi phạm quy định tại Điều 52, Luật Đất đai năm 2013; chấp hành không nghiêm kết luận, chỉ đạo của cấp trên, tiếp tục tham mưu UBND TP. Phan Thiết ký các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất không đúng quy định; không kịp thời phối hợp thực hiện việc công khai kế hoạch sử dụng đất hằng năm của TP. Phan Thiết có liên quan đến xã, phường và không cập nhật kịp thời, đầy đủ thông tin về tình hình đất đai cho các xã, phường theo quy định, dẫn đến công tác quản lý đất đai ở địa phương lỏng lẻo, sai phạm; thực hiện việc xác định vị trí, khu vực thửa đất và chuyển thông tin đến Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để làm căn cứ lập phiếu chuyển thông tin gửi đến Chi cục Thuế không đúng thẩm quyền; buông lỏng, thiếu kiểm tra công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thành phố; tham mưu xử lý các vi phạm trên lĩnh vực đất đai không nghiêm, để hình thành nhiều điểm dân cư tự phát trái phép, không đúng quy hoạch, kế hoạch xảy ra ở các xã: Thiện Nghiệp, Phong Nẫm, Tiến Lợi.

UBKT Tỉnh ủy thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Thanh Thái theo thẩm quyền. Ngày 6/12/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 1860 thi hành kỷ luật đồng chí Phạm Thanh Thái bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

4. Đồng chí Nguyễn Ngọc Hải, trong thời gian giữ chức Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Phan Thiết từ năm 2016 - 2018, thực hiện không đúng trách nhiệm được giao trong việc tự ý chủ trì tổ chức cuộc họp thống nhất giao Phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Phan Thiết xác định vị trí, khu vực thửa đất để lập phiếu chuyển thông tin đến cơ quan thuế không đúng quy định tại Thông tư số 88, ngày 22/6/2016 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường; thiếu kiểm tra, để cấp phó ký phiếu chuyển thông tin địa chính chuyển đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã: Phong Nẫm, Tiến Lợi, Thiện Nghiệp ghi không đầy đủ thông tin, không chính xác vị trí thửa đất, khu vực, dẫn đến Chi cục Thuế tính thuế chênh lệch với số tiền lớn, gây thất thoát ngân sách nhà nước; ký văn bản đề nghị và chuyển hồ sơ về Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xin tách 11 thửa đất của ông Phạm Hòa Trung trong khi chưa nhận được văn bản trả lời của UBND TP. Phan Thiết, khi nhận được văn bản của UBND TP. Phan Thiết chưa thống nhất cho tách thửa của ông Phạm Hòa Trung nhưng vẫn tiếp tục ký văn bản đề nghị cho tách 26 thửa đất và liên đới chịu trách nhiệm khi cấp phó ký đề nghị cho tách 64 thửa đất của ông Phạm Hòa Trung.

UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Ngọc Hải bằng hình thức cách chức Bí thư Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Phan Thiết.

5. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoành, trong thời gian giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Phan Thiết từ năm 2016 - 2018, thực hiện không đúng trách nhiệm trong việc cùng Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tự ý chủ trì tổ chức cuộc họp thống nhất giao Phòng Tài nguyên và Môi trường xác định vị trí, khu vực thửa đất để lập phiếu chuyển thông tin đến Chi cục Thuế không đúng quy định tại Thông tư số 88, ngày 22/6/2016 của liên Bộ Tài chính - Bộ Tài nguyên và Môi trường; trực tiếp ký phiếu chuyển thông tin địa chính chuyển đến Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn các xã: Phong Nẫm, Tiến Lợi, Thiện Nghiệp ghi không đầy đủ thông tin, không chính xác vị trí thửa đất, khu vực, dẫn đến Chi cục Thuế tính thuế chênh lệch với số tiền lớn, gây thất thoát ngân sách nhà nước; trực tiếp ký văn bản đề nghị cho tách 64 thửa đất của ông Phạm Hòa Trung trong khi UBND TP. Phan Thiết đã có văn bản chưa thống nhất cho tách thửa.

UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Hữu Hoành bằng hình thức cách chức Phó Bí thư Chi bộ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Phan Thiết. 

P.V

Xem tin theo ngày
Thông tin cần biết
Trao quà cho người nghèo xã Mỹ Thạnh

BTO- Nhằm giúp người nghèo đón Tết cổ truyền của dân tộc ấm áp hơn, chiều ngày 20/1/2020, Chi đoàn Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Bình Thuận đã phối hợp cùng xã Đoàn Mỹ Thạnh tổ chức chương trình văn nghệ Mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý 2020 tại xã Mỹ Thạnh, huyện Hàm Thuận Nam.

Xem chi tiết
Nghỉ dài ngày, nhóm trẻ gặp khó

BT- Mặc dù chủ cơ sở nhóm trẻ, giáo viên, nhân viên gặp khó khăn do nghỉ lâu ngày, nhưng tất cả đều động viên nhau vượt khó, thực hiện tốt vệ sinh theo hướng dẫn, góp phần chung tay với cộng đồng phòng chống dịch SARS-CoV-2.

Xem chi tiết
Có được xem là tài sản riêng trước khi kết hôn?

BTO- Tôi có 1 con gái, chồng tôi mất, tôi vẫn ở vậy đến nay. Hiện tại tôi có mua vài lô đất. Nếu tôi kết hôn với người mới thì khi bán các lô đất trên tôi có cần chữ ký đồng ý của người chồng mới không? Các lô đất trên có xem là tài sản riêng của tôi trước khi kết hôn không?

Xem chi tiết
Vứt khẩu trang bừa bãi, ý thức ở đâu?

BT- Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, để hạn chế sự lây lan, Tổ chức Y tế thế giới và Bộ Y tế đã khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp phòng ngừa, trong đó có việc sử dụng và bỏ khẩu trang sau khi sử dụng đúng nơi quy định. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng người dân vứt bỏ khẩu trang bừa bãi, không đúng nơi quy định diễn ra rất nhiều ở các tuyến đường trên địa bàn TP. Phan Thiết (ảnh), gây ô nhiễm môi trường.

Xem chi tiết
Kè hư hỏng do neo buộc tàu thuyền

BT- Bờ kè đường Phạm Văn Đồng chạy dài gần 2 km qua địa bàn phường Bình Hưng và phường Hưng Long (TP. Phan Thiết). Phía trên bờ kè được xây dựng lan can bằng trụ bê tông và ống sắt; phía trong bờ kè được tỉnh đầu tư làm hàng chục trụ neo đậu tàu thuyền trú tránh bão vững chắc…

Xem chi tiết
Tuyến đường nguy cơ tai nạn cao

BTO- Tuyến Quốc lộ 55 qua tỉnh Bình Thuận (dài 153,9km), nhất là đoạn qua 3 xã vùng biển huyện Hàm Tân (Thắng Hải, Tân Thắng, Sơn Mỹ) luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Xem chi tiết
Hỗ trợ trực tuyếnHotline: 0918680377 - 02523604533