Tiếp dân là trách nhiệm người đứng đầu
2 năm trước Nghị quyết TW4
BT- Tiếp dân là một biện pháp quan trọng và thiết thực để củng cố mối quan hệ giữa công dân với Đảng và Nhà nước, là trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Để nâng cao chất lượng hoạt động đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có văn bản yêu cầu các cấp ủy, chính quyền đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy phải không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động đối thoại của mình trong công tác tiếp dân, xử lý tốt những phản ánh, kiến nghị của dân.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO