Tinh giản biên chế: Phù hợp với điều kiện của từng loại hình đơn vị

12/10/2017, 09:44 - Lượt đọc: 6

BT- Hiện nay, toàn tỉnh có 785 đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL), hoạt động bao phủ hầu hết các địa bàn, lĩnh vực. Theo đánh giá, tổ chức, hệ thống các đơn vị SNCL của tỉnh hiện khá lớn, có nơi, có chỗ còn manh mún, phân tán và trùng lắp trở thành gánh nặng cho ngân sách. Do đó việc tinh giản biên chế hiện nay là cần thiết, nhưng tinh giản phải phù hợp với điều kiện của từng loại hình đơn vị.

                
Đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ, giúp giảm    bớt biên chế.

Để 785 đơn vị SNCL này hoạt động, năm 2017, HĐND tỉnh và UBND tỉnh đã giao 26.292 biên chế sự nghiệp. Trong đó, biên chế thuộc lĩnh vực sự nghiệp giáo dục – đào tạo và sự nghiệp y tế là 24.783, chiếm tỷ lệ 94,26%. Hệ thống đơn vị SNCL là lực lượng giữ vai trò chủ đạo trong cung ứng dịch vụ công và thực hiện chính sách xã hội, tạo cơ hội tiếp cận dễ dàng, thuận lợi, bình đẳng cho người dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tổ chức, hệ thống các đơn vị SNCL của tỉnh hiện khá cồng kềnh. Tổ chức bộ máy tuy đã được rà soát, sắp xếp song có nơi, có chỗ còn manh mún, phân tán và trùng lắp. Tỷ trọng chi thường xuyên trong cơ cấu chi ngân sách dành cho hệ thống các đơn vị SNCL của tỉnh lớn và trở thành gánh nặng cho ngân sách. Trong khi đó, việc thực hiện tự chủ tài chính của các đơn vị này còn nhiều hạn chế. Việc triển khai lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công đang thực hiện rất chậm. Do vậy, tinh giản biên chế sự nghiệp có vai trò quan trọng trong giảm gánh nặng ngân sách.

Thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, dự kiến đến năm 2021, tổng biên chế sự nghiệp của tỉnh phải giảm 2.822 biên chế (chưa tính biên chế sự nghiệp giáo dục giảm), đạt tỷ lệ 10,7% tổng biên chế sự nghiệp giao năm 2017. Theo Sở Nội vụ, việc cắt giảm biên chế sẽ được thực hiện theo đồng thời 3 phương án: Cắt giảm 10% theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị, giảm biên chế do tăng mức độ tự chủ tài chính và giảm biên chế do tự chủ toàn bộ. Tuy nhiên, việc tinh giản biên chế phải gắn với cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị SNCL có khả năng tự bảo đảm toàn bộ chi phí hoạt động, tăng dần tự chủ kinh phí trong các đơn vị sự nghiệp, từng bước thay thế nguồn trả lương từ ngân sách nhà nước bằng việc trả lương từ nguồn thu sự nghiệp, giảm chi ngân sách nhà nước. Đối với các đơn vị sự nghiệp không có nguồn thu hoặc nguồn thu thấp, do ngân sách đảm bảo toàn bộ kinh phí: thực hiện tinh giản ít nhất 10% biên chế trên cơ sở rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc theo hướng tinh gọn, thực sự hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Kế hoạch phương án, giải pháp và lộ trình tinh giản biên chế đối với các đơn vị SNCL phải phù hợp với tính chất và điều kiện của từng loại hình đơn vị sự nghiệp, vừa đảm bảo mục tiêu giảm biên chế, giảm gánh nặng ngân sách, vừa đáp ứng yêu cầu chất lượng của các dịch vụ công thiết yếu Nhà nước phải cung cấp.

Để thực hiện đạt mục tiêu tinh giản biên chế các đơn vị SNCL của tỉnh giai đoạn 2015 - 2021, theo Sở Nội vụ, các sở, ban ngành, địa phương cần đánh giá, rà soát chức năng nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của tất cả các đơn vị SNCL trên địa bàn tỉnh, để xem xét phân loại, từng bước chuyển một số đơn vị sự nghiệp nhà nước đảm bảo 100% kinh phí có điều kiện chuyển sang tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động. Các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần kinh phí chuyển dần sang tự chủ hoàn toàn về kinh phí hoạt động. Các đơn vị sự nghiệp không còn chức năng nhiệm vụ hoặc hoạt động kém hiệu quả yêu cầu chuyển đổi hình thức hoạt động hoặc tiến hành giải thể theo quy định. Thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, có kết quả kế hoạch sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh, gắn với thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16 và Nghị định số 141 của Chính phủ. Tiếp tục tổ chức, sắp xếp lại các đơn vị SNCL theo nguyên tắc một đơn vị SNCL cung ứng nhiều dịch vụ công cùng loại hình nhằm giảm đầu mối, khắc phục chồng chéo, dàn trải, trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ; hợp nhất các đơn vị SNCL có chức năng, nhiệm vụ tương đồng thành một đầu mối. Tăng cường kiểm tra việc sử dụng biên chế ở các cơ quan, đơn vị đảm bảo việc sử dụng biên chế theo hướng tinh gọn, thực sự tiết kiệm và hiệu quả.

Trần Đình(0) Bình luận
Bài liên quan
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tinh giản biên chế: Phù hợp với điều kiện của từng loại hình đơn vị