Hàm Thuận Bắc: Thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm để khắc phục

24/04/2017, 08:32

BT- “Vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống”, đó là nhìn nhận thẳng thắn, nghiêm túc của Huyện ủy Hàm Thuận Bắc trong đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình vừa qua đối với tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện.

Chánh Văn phòng Huyện ủy Trương Tôn Toại cho biết, chỉ ra suy thoái là khâu khó nhất, nhưng rất quan trọng. Chỉ có sự thẳng thắn, nghiêm túc, cầu thị dám nhìn thẳng sự thật, nhận rõ khuyết điểm và chỉ đúng các biểu hiện suy thoái mới đề ra được biện pháp khắc phục, sửa chữa. Từ đó, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến, tự chuyển hoá” trong nội bộ, nhằm không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới theo  tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã đề ra. Do đó, qua kiểm điểm của các tổ chức cơ sở Đảng, tập thể, cá nhân kể cả Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy Hàm Thuận Bắc đã “không ngại” nhìn nhận: “Vẫn còn một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống”. Các biểu hiện suy thoái được chỉ ra là: chưa nghiên cứu sâu kỹ một số chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, nên đã hạn chế năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện trên một số lĩnh vực. Chưa đề cao đúng mức vai trò, trách nhiệm cá nhân trong tham gia quyết định các vấn đề có liên quan theo thẩm quyền. Trong đấu tranh phê bình và tự phê bình có lúc, có việc vẫn còn biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm; thiếu kiên quyết trong chỉ ra khuyết điểm để cán bộ, đảng viên tiếp thu sửa chữa, khắc phục; chưa mạnh dạn nhận hoặc báo cáo không kịp thời, đầy đủ mặt thiếu sót để khắc phục. Còn có biểu hiện chạy theo thành tích nên trong đánh giá phân loại và xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân ở cơ quan, đơn vị, tổ chức vẫn còn hình thức, chưa đảm bảo thực chất. Chậm khắc phục, sửa chữa một số khuyết điểm hạn chế đã chỉ ra, nhất là tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức còn hạn chế về tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, thái độ phục vụ nhân dân, mức độ hoàn thành nhiệm vụ thấp… 

Sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình vừa qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng, các cá nhân xây dựng kế hoạch khắc phục. Ngoài ra, Huyện ủy đã cho in 3.500 quyển sổ nhỏ ghi rõ 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được nhận diện trong Nghị quyết Trung ương 4 cấp phát tới từng đảng viên. Qua đó giúp đảng viên luôn đối chiếu, soi rọi với bản thân để tự nhắc nhở, khắc phục khuyết điểm. 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là việc làm lâu dài, thường xuyên, liên tục nhưng với những gì đã và đang được thực hiện, bước đầu cho thấy sự quyết tâm của Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc trong ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên. Qua đó góp phần chỉnh đốn, xây dựng Đảng vững mạnh, củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp.

Đình Nhượng


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Thuận Bắc: Thẳng thắn chỉ ra khuyết điểm để khắc phục