Hàm Thuận Nam: Chú trọng phòng ngừa trong phòng chống tham nhũng

22/09/2020, 09:14 - Lượt đọc: 6

Đẩy mạnh tuyên truyền

BT- Trong công tác phòng chống tham nhũng (PCTN), Hàm Thuận Nam đã chú trọng công tác tuyên truyền, lấy phòng ngừa là chính. Hàng năm công tác tuyên truyền được triển khai thực hiện thông qua Hội nghị quán triệt Luật PCTN và Luật Tố cáo. Đối tượng là thủ trưởng các cơ quan, ban ngành đoàn thể trên địa bàn huyện, người đứng đầu HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của các xã, thị trấn và hiệu trưởng các trường học thuộc huyện. Đồng thời chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan đơn vị bằng nhiều hình thức phù hợp triển khai ở từng cơ quan đơn vị, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công nhân viên chức do mình quản lý.

                
   Quản lý chặt chẽ đất đai - lĩnh vực dễ    phát sinh tham nhũng.

Hàm Thuận Nam cũng đã triển khai thực hiện đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về PCTN giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh” theo kế hoạch của UBND tỉnh. Ngoài ra, UBND huyện đã xây dựng Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 20/2/2020 về công tác PCTN. Chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến và quán triệt các văn bản pháp luật quy định về công tác PCTN; các văn bản chỉ đạo của cơ quan cấp trên; tập trung thực hiện tốt 6 giải pháp phòng ngừa theo quy định của Luật PCTN.

Đối với việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; UBND huyện xây dựng Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 11/9/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đồng thời, đã sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

Chú trọng phòng ngừa

Đồng thời với việc tuyên truyền, địa phương đã quan tâm thực hiện các biện pháp PCTN, coi trọng phòng ngừa là chính. Chú trọng việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cụ thể là thực hiện công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin về: chương trình, kế hoạch công tác, lịch làm việc của các phòng, ban đơn vị thuộc huyện, công bố và công khai kết quả kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện công khai quy hoạch sử dụng đất, công khai tài chính, ngân sách, danh mục đầu tư xây dựng cơ bản, công tác tuyển dụng, đào tạo, quy hoạch cán bộ, công chức được tổ chức công khai theo đúng quy định của pháp luật… Thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trên địa bàn huyện Hàm Thuận Nam năm 2020 và đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 13 người ở vị trí kế toán ngân sách các trường và 3 người là công chức địa chính cấp xã.

Nhờ coi trọng phòng ngừa mà trong 9 tháng năm 2020, trên địa bàn Hàm Thuận Nam không xảy ra vụ án tham nhũng. Trong 9 tháng năm 2020, huyện không có người đứng đầu nào bị xử lý trách nhiệm do liên đới hoặc do trực tiếp vi phạm liên quan đến vụ án tham nhũng phải xử lý trách nhiệm.

Nhìn chung, trong 9 tháng năm 2020 trên địa bàn huyện, công tác PCTN tiếp tục được quan tâm thực hiện và có những chuyển biến tích cực, nhất là việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như: công tác cải cách thủ tục hành chính, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và công khai minh bạch tài sản, công tác kiểm tra, rà soát và xử lý các vụ việc vi phạm, các vụ việc còn tồn đọng, góp phần nâng cao tính nghiêm minh của pháp luật và kỷ luật của cơ quan, tổ chức. Công tác thanh tra, kiểm tra được các cơ quan chức năng chuyên môn tiếp tục đẩy mạnh tăng cường, kịp thời xử lý nghiêm các vụ việc được phát hiện góp phần làm trong sạch bộ máy, củng cố niềm tin của nhân dân vào chính quyền.

Thời gian tới, Hàm Thuận Nam tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của UBND huyện tại các kế hoạch về công tác phòng  chống tham nhũng năm 2020 - 2021; tiếp tục triển khai thực hiện nội dung chỉ đạo tại Thông báo kết luận số 964-KL/TU ngày 9/1/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 40-CT/TU ngày 15/8/2013, Kết luận số 964/KL-TU ngày 9/1/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tổng kết công tác nội chính và PCTN năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; Kế hoạch số 19-KH/HU ngày 6/4/2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra nội bộ, tập trung những khâu yếu, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Thanh tra huyện tiếp tục thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch được duyệt.

    
  

    9 tháng không phát sinh án tham nhũng mới

  

    UBND huyện Hàm Thuận Nam cho biết, việc mua sắm, sửa chữa, quản lý, sử   dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc trên địa bàn huyện từ   đầu năm đến nay đảm bảo đúng mục đích, đối tượng, định mức, tiêu chuẩn,   không sử dụng tài sản, phương tiện, trang thiết bị làm việc công vào   việc riêng. Toàn huyện cũng tiết kiệm chi thường xuyên với tổng số tiền   tiết kiệm được trên 2 tỷ đồng.

  

    Để phòng ngừa tham nhũng, huyện đã thực hiện chuyển đổi vị trí công tác   đối với 13 trường hợp là kế toán ngân sách các trường và 3 người là công   chức địa chính cấp xã. 8 tháng qua, Hàm Thuận Nam không xảy ra vụ án   tham nhũng mới, không có người đứng đầu nào bị xử lý trách nhiệm do liên   đới đến vụ án tham nhũng. Riêng đối với vụ tham nhũng từ năm 2019 chuyển   sang (vụ ông Nguyễn Văn Châu - nguyên cán bộ địa chính xã Hàm Thạnh làm   giả sổ đỏ tại xã Hàm Thạnh), Tòa án nhân dân Hàm Thuận Nam đã đưa vụ án   ra xét xử và tuyên phạt ông Nguyễn Văn Châu 6 năm tù giam.

      HỮU PHÚC

HuỲnh Thanh


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Thuận Nam: Chú trọng phòng ngừa trong phòng chống tham nhũng