Hàm Thuận Nam: Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng

01/07/2020, 10:05 - Lượt đọc: 6

BT- 5 năm qua, công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) tại huyện Hàm Thuận Nam đã đạt được những kết quả tích cực. Trong đó, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng tại địa phương trong công tác này ngày càng được nâng cao.

Theo Huyện ủy Hàm Thuận Nam, triển khai thực hiện công tác PCTN,  hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đều ban hành kế hoạch về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và chỉ đạo các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch để thực hiện, trong đó, tập trung vào công tác tự kiểm tra, giám sát. Huyện cũng đã thành lập các tổ kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN, chống lãng phí tại các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời, thành lập các tổ để giám sát việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót qua kiểm tra, giám sát. Nhờ vậy công tác lãnh đạo, chỉ đạo PCTN, lãng phí tại huyện từng bước đi vào nền nếp, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu ngày càng được nâng cao và phát huy tốt hơn. Trong khi đó, công tác tuyên truyền, giáo dục PCTN được quan tâm thường xuyên. Việc công khai minh bạch trong mua sắm tài sản công, xây dựng các công trình cơ bản được thực hiện tốt. Mặt trận, các đoàn thể tại huyện ngày càng thực hiện tốt vai trò giám sát trong công tác này. Ông Nguyễn Minh, Bí thư Huyện ủy cho biết, định kỳ hàng tháng, hàng quý, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy cùng các ngành họp, nghe và cho ý kiến cụ thể về công tác PCTN, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Theo đó, từ năm 2016 đến nay, đã nghe và cho ý kiến xử lý 10 vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng. Trong đó, có 3 vụ bị xử lý hành chính, xử lý hình sự 6 vụ và hiện nay còn 1 vụ đang tiến hành xử lý.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, ông Nguyễn Minh cũng thẳng thắn nhìn nhận, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN tại huyện chưa được thường xuyên. Việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng còn hạn chế. Trong khi nhiều vụ việc tham nhũng liên quan đến đất đai thường xảy ra rất lâu so với thời điểm phát hiện, hồ sơ tài liệu có liên quan qua các thời kỳ bị thất lạc, việc quản lý, lưu trữ không bảo đảm nên gây nhiều khó khăn trong công tác thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ, dẫn đến làm chậm công tác điều tra, xử lý. Bên cạnh đó, việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức tại huyện chưa đảm bảo theo kế hoạch đề ra.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả trong PCTN, thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức, viên chức và nhân dân trong huyện về công tác này. Phát huy vai trò tuyên truyền, vận động của cơ quan dân cử, Mặt trận, các đoàn thể và cơ quan truyền thông trong đấu tranh PCTN. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xử lý nghiêm, đúng pháp luật các hành vi tham nhũng, các vụ việc, vụ án tham nhũng, nhất là các vụ án được dư luận xã hội quan tâm. Trước mắt là tập trung phối hợp xử lý dứt điểm vụ việc sai phạm về thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại UBND xã Thuận Quý. Quan tâm hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các chi, đảng bộ trực thuộc. Chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của cấp trên về PCTN. Tăng cường đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp để từ đó kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc. Rà soát và làm tốt hơn nữa việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Đặc biệt là tiếp tục chỉ đạo công tác tự kiểm tra, trên các lĩnh vực nhạy cảm và dễ phát sinh tiêu cực. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, HĐND, Mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội các cấp trong thực hiện công tác PCTN, lãng phí, tiêu cực.

Đình Nhượng


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hàm Thuận Nam: Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng