Nỗ lực phát triển tổ chức Đảng ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước

08/05/2017, 08:47

BT- Từ đầu năm đến nay, công tác kết nạp đảng viên mới và thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước (DNNKVNN) của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã đạt những kết quả nhất định. Số đảng viên kết nạp đã bằng 50% năm 2016. Dù vậy, chưa thể coi là thành công, bởi công tác này hiện vẫn được đánh giá còn không ít khó khăn. 

                
      
Công nhân yên tâm làm việc tại Công ty cổ    phần may Bình Thuận - Nhà Bè - nơi có tổ chức Đảng đạt trong sạch    vững mạnh năm 2016.

Những tháng đầu năm 2017, Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã kết nạp 62 đảng viên mới, trong đó 27 đảng viên đang làm việc tại các DNNKVNN. Đồng thời Đảng ủy thành lập thêm 1 chi bộ tại doanh nghiệp tư nhân. Đến nay, số đảng viên của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đang làm việc trong DNNKVNN là 827 với 47 chi, đảng bộ… Số đảng viên mới được kết nạp không lớn nếu so với hàng chục ngàn người đang lao động tại các doanh nghiệp trong khu vực này trên địa bàn tỉnh. Công tác kết nạp đảng viên và thành lập tổ chức Đảng trong loại hình DNNKVNN vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cho biết, nguồn kết nạp Đảng ở loại hình doanh nghiệp này nhiều, nhưng do doanh nghiệp tại tỉnh ta đa số có quy mô nhỏ, lao động không ổn định, nên rất khó cho việc bồi dưỡng tạo nguồn. Ngoài ra trình độ học vấn của nhiều lao động chưa đáp ứng so với quy định. Khó khăn lớn nhất vẫn là nhận thức của chủ doanh nghiệp về vai trò của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp còn hạn chế. Nhiều chủ doanh nghiệp chỉ quan tâm tới kết quả sản xuất kinh doanh, không mặn mà với việc có các tổ chức Đảng hay hội, đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp mình. Vì vậy, họ không muốn thành lập hoặc ít có sự quan tâm, tạo điều kiện để các tổ chức này hoạt động dẫn đến vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể và đội ngũ đảng viên, đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp chưa phát huy đúng mức. Cũng theo Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, có những doanh nghiệp trước đây có tổ chức Đảng, hội, đoàn thể hoạt động rất tốt, nhưng sau khi được cổ phần hóa thì hoạt động của các tổ chức này đã bị hạn chế.

Để công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong DNNKVNN hoạt động tốt hơn trong thời gian tới, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tuyên truyền theo tài liệu hỏi - đáp về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong các DNNKVNN. Gắn việc xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. Qua đó cải thiện, nâng cao đời sống cán bộ, đảng viên, người lao động trong doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận cao trong xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể tại DNNKVNN. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, đồng thời kiện toàn mô hình tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể nhân dân trong từng loại hình doanh nghiệp theo hướng đồng hành vì sự phát triển của doanh nghiệp.

Đình Nhượng


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nỗ lực phát triển tổ chức Đảng ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước