Tuyên giáo phải đi trước, mở đường và đồng hành với tất cả các công tác khác

Chính trị - Ngày đăng : 05:17, 17/08/2022

Sáng 16/8, đồng chí Dương Văn An - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh có buổi làm việc với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến nay.

Dự buổi làm việc có đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo Ban, cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

12.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc.

Mở đầu buổi làm việc, đồng chí Tiêu Hồng Phúc nêu khái quát về tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và báo cáo đánh giá tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ từ sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành Tuyên giáo các cấp đã bám sát hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sự chỉ đạo của cấp ủy, tích cực tham mưu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đổi mới, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành một khối lượng lớn công việc theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất do Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy giao. Công tác triển khai quán triệt và tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện kịp thời, hình thức đa dạng, phong phú, tỷ lệ đảng viên tham dự học tập đạt cao. Việc theo dõi, nắm tình hình tư tưởng chính trị, dư luận xã hội, tham mưu, đề xuất giải pháp xử lý điểm nóng được thực hiện kịp thời. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đạt được kết quả rõ nét, nhất là đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái trên không gian mạng. Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ, thông tin đối ngoại, tuyên truyền, biển đảo, phân giới cắm mốc được đẩy mạnh. Việc sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được thực hiện kịp thời, nghiêm túc, chặt chẽ, nâng cao chất lượng…

22.jpg
Đồng chí Dương Văn An - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu.

Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và những đề xuất, kiến nghị nhằm nâng cao vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban; đồng thời trao đổi, chia sẻ các giải pháp để phát huy hiệu quả nhiệm vụ Ban trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định công tác Tuyên giáo là công việc rất khó, phải đem chủ trương chính sách của Đảng nói cho dân nghe, dân hiểu và dân làm theo. Để chuyển từ nhận thức thành hành động cụ thể, công tác Tuyên giáo phải khoa học, linh hoạt, sâu sắc và có ý nghĩa thực tiễn. Mặt khác, sản phẩm của Tuyên giáo là sự chuyển biến về chất trong mỗi chủ trương chính sách, trong từng kết quả, thành tựu, trong mỗi nhận thức và ý thức, tư tưởng đạo đức lối sống của mỗi con người. Chính vì vậy, sản phẩm của Tuyên giáo rất khó nhận thấy, hoàn toàn khác so với các cơ quan, tổ chức khác. Bí thư Tỉnh ủy đã chia sẻ với những khó khăn, vất vả, suy nghĩ và trăn trở của Ban Tuyên giáo.

Ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Ban Tuyên giáo trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Tuyên giáo phải đi trước, mở đường và đồng hành với tất cả các công tác khác như: Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác dân vận.

Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Tuyên giáo cần đẩy mạnh thực hiện các công việc được giao trong Kế hoạch số 66 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó, tạo ra một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đảng viên, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội về việc thực hiện Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về thành tựu, tiềm năng, triển vọng phát triển của tỉnh từ sau 30 năm tái lập tỉnh, về tiềm năng du lịch để chuẩn bị cho sự kiện đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2023.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phải đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng của công tác tuyên giáo, cần nhanh nhạy, kịp thời, khoa học, sâu sắc, sáng tạo nhưng phải phù hợp với thực tiễn. Quá trình đó phải sử dụng một cách linh hoạt nhiều công cụ, phương thức để làm công tác tuyên giáo, đặc biệt chú ý đến xu thế phát triển của khoa học công nghệ, chuyển đổi số để thực hiện các nhiệm vụ của công tác tuyên giáo phù hợp. Đây là cách tiếp cận nhanh nhất, khả năng lan tỏa rộng rãi nhất và hiệu quả tốt nhất.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cần nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; cần định hướng dư luận xã hội, luồng thông tin trên mạng xã hội đảm bảo trong sạch, tích cực đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả luồng thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng...

THU HÀ