Bồi dưỡng nghiệp vụ cho 122 cán bộ hội phụ nữ

Xã hội - Ngày đăng : 11:15, 15/09/2022

Hội LHPN tỉnh đang phối hợp với Trường Chính trị tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho chủ tịch, phó chủ tịch hội LHPN cấp xã.

Trong thời gian 3 ngày (14 – 16/9), 122 cán bộ hội sẽ được phổ biến các chuyên đề về Điều lệ Hội LHPN Việt Nam và hướng dẫn thực hiện điều lệ, nhiệm kỳ 2022 – 2027; một số vấn đề về công tác nhân sự nhiệm kỳ 2022 – 2027; công tác kiểm tra, giám sát của Hội LHPN các cấp; vị trí của tổ chức hội cơ sở, nhiệm vụ chủ tịch hội cấp cơ sở; quản lý hội viên, những điểm mới về hội phí, quỹ hội. Ngoài ra, cán bộ hội còn được hướng dẫn tuyên truyền - vận động và hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp; quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục tại địa phương; cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và “gia đình 5 có, 3 sạch”…

Qua lớp bồi dưỡng nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp cán bộ hội có thêm kinh nghiệm đổi mới phương pháp hoạt động, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đặt ra đối với thực tiễn địa phương.

boi-duong-pn-1111.jpg
Báo cáo viên trao đổi với các cán bộ hội chuyên đề về Điều lệ Hội LHPN Việt Nam

T.Linh