Tánh Linh: Phát hiện 52 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

Pháp luật - Ngày đăng : 05:35, 22/09/2022

Tính đến đầu tháng 9/2022, toàn huyện Tánh Linh phát hiện và tiếp nhận 52 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp, giảm 10 vụ so cùng kỳ năm 2021 (52/62 vụ). Trong đó phá rừng trái pháp luật 14 vụ, khai thác rừng trái phép 19 vụ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật 8 vụ, tàng trữ, mua bán lâm sản trái phép 10 vụ, vi phạm về quản lý hồ sơ trong chế biến lâm sản 1 vụ.
tuan-tra.jpg
Tuần tra bảo vệ rừng.

Hiện nay đã và đang xử lý 55 vụ (có 3 vụ năm trước chuyển sang) đạt 100% KH, trong đó đã xử lý hành chính 19 vụ, gồm phạt tiền 5 vụ/5 đối tượng/115 triệu đồng, tịch thu tang vật, phương tiện 7 vụ do không xác định được đối tượng vi phạm. Quyết định khắc phục hậu quả 5 vụ (Ban QLRPH Trị An 3 và La Ngà 2) do phá rừng trái pháp luật nhưng không xác định được đối tượng, tang vật, phương tiện vi phạm, nên phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả bằng các biện pháp lâm sinh.

Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng toàn huyện được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. Các đơn vị chủ rừng đã triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng theo các phương án đã được ban hành. Các công trình phòng cháy, chữa cháy rừng được Chi cục Kiểm lâm nghiệm thu đạt 100% và đưa vào sử dụng. Việc theo dõi cấp dự báo cháy rừng và tuần tra, kiểm tra rừng thường xuyên, nhất là những vùng trọng điểm, nguy cơ cháy rừng cao để phát hiện và chữa cháy kịp thời... Nhờ vậy trong 9 tháng qua, trên địa bàn huyện Tánh Linh không xảy ra vụ cháy rừng.

A.N