Đức Linh: Nhân rộng các mô hình phòng, chống ma túy

Pháp luật - Ngày đăng : 09:43, 28/09/2022

Trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phòng, chống ma túy, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện Đức Linh đã phối hợp cùng với cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành chức năng thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 36 gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy tại cộng đồng dân cư”, công tác xây dựng và nhân rộng mô hình có hiệu quả trong phòng, chống ma túy ở các xã, thị trấn.
minh-hoa.jpg

Nhờ vậy việc xây dựng mô hình, điển hình thực hiện công tác phòng, chống ma túy được thường xuyên củng cố nhân rộng, hiện nay có 17 mô hình cấp xã, 2 mô hình cấp huyện. Thông qua việc triển khai, tổ chức thực hiện những kết quả đạt được có ý nghĩa rất quan trọng trong việc xây dựng và nhân rộng những mô hình điển hình tiên tiến, những nhân tố điển hình trong phong trào. Một số mô hình được thực hiện có hiệu quả, đã và đang được áp dụng rộng rãi như mô hình: “Gia đình hội viên người cao tuổi không có người thân mắc tệ nạn ma túy” tại khu phố 5 - thị trấn Đức Tài, “Cựu chiến binh tham gia giúp đỡ cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng” thị trấn Đức Tài, “Thôn tự quản chống lây lan ma túy” thôn 9 - xã Đức Tín, Mô hình điểm về phòng, chống ma túy tại thôn 7 - xã Đa Kai, “Khu dân cư không có người vi phạm pháp luật”, “Khu dân cư không có người nghiện ma tuý”, “Gia đình, dòng họ không có người phạm tội, mắc tệ nạn xã hội”, “3 tăng, 3 giảm”... Đây là cơ sở vững chắc để nâng cao ý thức tự quản của người dân, ngăn ngừa tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, góp phần nâng cao hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.  

A.N