Thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm

Kinh tế - Ngày đăng : 05:48, 06/10/2022

Đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 95 - 100% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao và giải ngân 100% vốn ngân sách tỉnh…

Kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực

Đây là nhiệm vụ hướng đến của địa phương về công tác giải ngân vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm 2022. Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm về công tác này.

img_5619.jpg
Bình Thuận phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt yêu cầu kế hoạch năm 2022 (Ảnh minh họa).

Cụ thể là tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, rà soát lại toàn bộ tiến độ thực hiện của các dự án triển khai trong năm nay để điều chỉnh kế hoạch vốn theo chỉ đạo của UBND tỉnh (tại Công văn số 2820, ngày 25/8/2022) phù hợp với tiến độ thực hiện. Đồng thời bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, manh mún, chia cắt gây lãng phí nguồn lực và chậm trễ trong quá trình giải ngân vốn đầu tư công.

Bên cạnh đó thường xuyên rà soát và điều chỉnh ngay kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước từ dự án giải ngân chậm, dự án đang vướng về thủ tục sang dự án có tiến độ giải ngân tốt, có nhu cầu bổ sung vốn theo thẩm quyền. Tập trung giải quyết công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ tái định cư kịp thời, đúng quy định cho người dân, bảo đảm đúng pháp luật cũng như hài hòa lợi ích của Nhà nước và người dân. Ngoài ra còn tăng cường quản lý hiệu lực, hiệu quả đất đai, nhất là nguồn gốc đất, quy hoạch sử dụng các loại đất... nhằm hạn chế tối đa việc điều chỉnh phương án đền bù, bảo đảm tiến độ thực hiện.

Mặt khác, có chế tài xử lý nghiêm khắc theo quy định pháp luật các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây nhũng nhiễu, tiêu cực và kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công. Dứt khoát không xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ đối với tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ giải ngân năm 2022 do nguyên nhân chủ quan.

Khắc phục tình trạng điều chỉnh dự án

Liên quan công tác này, lãnh đạo tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, chủ đầu tư phân công cụ thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân từng dự án. Cùng với đó tăng cường tần suất kiểm tra hiện trường để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, bất cập. Lựa chọn chủ đầu tư, Ban quản lý dự án có đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án và yêu cầu Ban quản lý dự án, nhà thầu có tiến độ tổng thể, chi tiết, ký cam kết về tiến độ hoàn thành dự án, kiên quyết cắt hợp đồng với trường hợp nhà thầu không đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Trên lĩnh vực này nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án đầu tư, lựa chọn đơn vị tư vấn có năng lực, kinh nghiệm, tiềm lực thực sự, khắc phục tình trạng điều chỉnh dự án khi đang triển khai, gây mất thời gian và làm chậm tiến độ giải ngân vốn. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án và giải ngân vốn đầu tư công.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu rà soát, kiểm tra và xử lý toàn bộ việc cấp giấy phép khai thác mỏ, bảo đảm cung cấp đủ nguồn nguyên vật liệu cho các dự án. Thực hiện biện pháp kiểm soát giá và chất lượng nguyên vật liệu xây dựng phục vụ cho dự án đầu tư công, tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm những vi phạm, nhất là việc giao mỏ nguyên vật liệu không đúng đối tượng, không đúng thẩm quyền…

Đ.QUỐC