Sơ kết quy chế phối hợp tuyên truyền về nội chính và phòng chống tham nhũng giữa Ban Nội chính, Báo Bình Thuận và Đài Phát thanh và Truyền hình

Chính trị - Ngày đăng : 20:14, 13/10/2022

BTO- Chiều 13/10, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Báo Bình Thuận và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận đã tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 cơ quan trong việc đưa tin, bài về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Tám - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo Báo Bình Thuận, Đài PT – TH Bình Thuận.
z3796969219359_3390b7fa8a8339c0e480fba1efd9e2a4.jpg
Quang cảnh hội nghị

Ngày 14/5/2014, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với Báo Bình Thuận và Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận tổ chức ký kết quy chế phối hợp trong việc đưa tin, bài về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.
Qua 8 năm thực hiện quy chế, công tác phối hợp giữa ba cơ quan trong việc đưa tin, bài để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, phản ánh các vụ việc, vụ án về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể, ba cơ quan đã phối hợp đăng tải, phát sóng trên 2.580 tin, bài tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phản ánh các thông tin lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về lĩnh vực nội chính và phòng, chống tham nhũng cũng đã được thông tin rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân. Qua đó, đã góp phần ổn định xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là khuyến khích người dân tham gia vào công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội nghị, các đại biểu của 3 cơ quan đã tập trung làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời đề xuất, kiến nghị những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cũng như sửa đổi một số quy chế nhằm nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng hiệu quả hơn.

z3796969203517_a83f73f288df7a3cca23248b78dac70a.jpg
Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Văn Tám - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ cho rằng, trong thời gian tới, 3 cơ quan tiếp tục thực hiện quy chế phối hợp trên cơ sở bổ sung, điều chỉnh quy chế cho phù hợp với tình hình hiện nay nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét về về chất lượng, hiệu quả hơn. Đồng thời, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ nhấn mạnh đến việc xây dựng cơ chế cung cấp thông tin, duy trì việc giao ban hàng quý, tiếp tục phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin. Nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

z3796969219902_b1ee9c1043494291ce34854ac46cd628.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Tám – Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Có thể nói, việc thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 cơ quan rất cần thiết trong công tác nội chính và phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng của tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy thông qua báo chí, sẽ nắm bắt kịp thời những thông tin, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân về những vụ việc vi phạm liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng chống tham nhũng. Đối với 2 cơ quan báo chí sẽ có những thông tin chính thống, độ tin cậy cao từ Ban Nội Chính Tỉnh ủy. Qua đó tuyên truyền cho nhân dân, giúp nhân dân tiếp cận, hiểu đúng tính chất sự việc, chủ trương của Đảng và Nhà nước...

Ngọc Diệp