Truyền tải thông điệp chủ đạo của sự kiện “Bình Thuận - Hội tụ xanh”

Du lịch - Ngày đăng : 05:17, 17/10/2022

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch truyền thông, quảng bá Năm Du lịch quốc gia 2023 với yêu cầu đảm bảo truyền tải được thông điệp chủ đạo của sự kiện: “Bình Thuận - Hội tụ xanh”, tạo sự lan tỏa rộng rãi đến du khách trong lẫn ngoài nước.

Theo đó, cơ quan chỉ đạo là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Thuận. Còn cơ quan thực hiện là Tổng cục Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, UBND các huyện - thị xã - thành phố cùng nhiều cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp tham gia…

1-2-1-.png
Công tác truyền thông, quảng bá về sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023 sẽ được tập trung đẩy mạnh trong thời gian tới (Ảnh minh họa).

Kế hoạch này được triển khai thực hiện với nhiều nội dung, trong đó có “Thiết kế Bộ nhận diện thương hiệu Năm Du lịch quốc gia”, tổ chức cuộc thi Thiết kế quà tặng du lịch và cuộc thi Ảnh đẹp Bình Thuận. Đối với hoạt động tuyên truyền, ngoài hình thức cổ động trực quan (xây dựng cổng chào, biển chào, hệ thống panô tấm lớn…) thì sẽ tăng cường truyền thông, quảng bá cho sự kiện. Như tổ chức họp báo tại Hà Nội, bảo trợ thông tin trên cơ quan báo chí, thành lập Trung tâm báo chí, quảng bá trên các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương.

Theo kế hoạch, Năm Du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận - Hội tụ xanh còn được truyền thông, quảng bá qua Cổng Thông tin điện tử, mạng xã hội, hệ thống tin nhắn SMS. Hoặc thông qua hình thức tổ chức đón các đoàn Famtrip, Presstrip, Blogger trong nước và nước ngoài, tham gia hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch trong nước và tại nước ngoài…

Công tác truyền thông, quảng bá sự kiện này cũng được yêu cầu thực hiện đúng đối tượng, thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm và tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Đồng thời có phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành, đoàn thể, địa phương cùng với sự tích cực tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, nhân dân trong và ngoài tỉnh cũng như phối hợp với tổ chức, cá nhân trong nước, quốc tế.

Qua đó tập trung giới thiệu, quảng bá hiệu quả giá trị tài nguyên du lịch, văn hóa lễ hội, cảnh quan thiên nhiên, sản phẩm du lịch đặc sắc, các tuyến - điểm du lịch và thu hút khách trong lẫn ngoài nước, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế - xã hội sau đại dịch Covid-19.

Đ.QUỐC