Khắc phục sai phạm 132 thửa đất tại Phan Thiết: Đảm bảo quy định pháp luật và quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất

Xã hội - Ngày đăng : 09:38, 18/10/2022

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh vừa có thông báo kết luận cuộc họp nghe báo cáo việc khắc phục các sai phạm đối với 132 thửa đất trên địa bàn TP. Phan Thiết.

Cụ thể về nguyên tắc xử lý, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thống nhất phân loại và đề xuất về nguyên tắc chung trong việc giải quyết, xử lý đối với 132 thửa đất vừa phải đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, nhất là quy định của pháp luật về đất đai và dân sự, vừa phải phù hợp tình hình thực tế của địa phương và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người sử dụng đất theo các quy định pháp luật; hạn chế thấp nhất khiếu nại, khiếu kiện đông người và ổn định tình hình an ninh - trật tự, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

akay-phan-thiet-16657103355341055556372.jpg
Khu dân cư tự phát hình thành trên diện tích đất chuyển đổi mục đích sai phạm tạiTP Phan Thiết.

Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh - Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho UBND TP. Phan Thiết chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan xây dựng và ban hành kế hoạch, phương án cụ thể để triển khai thực hiện theo thẩm quyền và quy định pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện lưu ý phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát và cập nhật kịp thời, kỹ lưỡng các quy hoạch trên địa bàn thành phố theo quy định pháp luật. Qua đó, hạn chế thấp nhất các thiệt hại, tổn thất về tài sản của công dân trong quá trình giải quyết, xử lý đối với các quyết định đã chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định đối với 132 thửa đất trên địa bàn thành phố nhưng phù hợp với quy hoạch trong thời gian đến. Đồng thời, có văn bản cung cấp thông tin, đề nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc giải tỏa đối với các văn bản ngăn chặn, tạm dừng giao dịch theo quy định pháp luật.

Trước đó, UBND TP. Phan Thiết đã có báo cáo về nguyên tắc giải quyết và được Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh thống nhất. Cụ thể, trong tổng số 132 thửa đất cho chuyển mục đích sử dụng đất sai quy định thì có 90/132 thửa đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất, còn lại 42/132 thửa đất chưa chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Các khu dân cư tự phát tại 132 thửa đất sai phạm đều là những nhà dân riêng lẻ tại 3 xã ngoại thành (Phong Nẫm, Tiến Lợi và Thiện Nghiệp thuộc TP. Phan Thiết), không phải là khu đô thị hình thành theo quy hoạch được phê duyệt. UBND TP. Phan Thiết kiến nghị đối với 90 thửa đất đã chuyển nhượng, do bản án của TAND tỉnh Bình Thuận trước đây không tuyên thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), do đó sẽ không thu hồi các giấy CNQSDĐ của 90 thửa đất này. Đối với 42 thửa đất chưa chuyển nhượng quyền sử dụng đất, UBND thành phố sẽ rà soát, thu hồi các quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi giấy CNQSDĐ và thoái trả tiền sử dụng đất đã nộp.

Trong quá trình lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, quy hoạch nông thôn mới các xã; căn cứ vào định hướng phát triển kinh tế - xã hội, chương trình phát triển nhà ở, phát triển khu dân cư, UBND TP. Phan Thiết sẽ rà soát từng trường hợp cụ thể để xem xét, cập nhật vào quy hoạch theo quy định.

K.ANH