Hàm Thuận Bắc: Tăng cường kiểm tra truy quét các đối tượng phá rừng

Pháp luật - Ngày đăng : 07:18, 20/10/2022

9 tháng năm nay, Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Bắc đã phối hợp với các đơn vị chủ rừng, UBND các xã có rừng đã kiểm tra, truy quét, xử lý 34 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp, tăng 15 vụ so cùng kỳ năm trước, tịch thu 14,54 m3 gỗ các loại, thu phạt nộp ngân sách nhà nước 81 triệu đồng. Trong đó có 4 vụ xử lý hình sự và 3 vụ vượt khung xử phạt vi phạm hành chính.
img_0800.jpg

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Hàm Thuận Bắc cho biết: Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện, các đơn vị chủ rừng, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng. UBND các xã đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng trên hệ thống loa truyền thanh. Các đơn vị chủ rừng tổ chức cho các hộ dân sống gần rừng, ven rừng, trong rừng thực hiện làm bản cam kết không vi phạm phá rừng, lấn chiếm đất rừng. Hạt Kiểm lâm huyện đã phối hợp với UBND các xã tổ chức rà soát, phân loại đối tượng chuyên nghiệp phá rừng và mời gọi giáo dục, vận động các đối tượng bỏ nghề phá rừng. Các đơn vị chủ rừng đã thực hiện giao khoán bảo vệ rừng cho 1.155 hộ đồng bào dân tộc thiểu số, với diện tích 40.205,5 ha rừng. Tổ chức lực lượng phối hợp với các đơn vị chủ rừng, các xã trọng điểm có rừng tiến hành kiểm tra, truy quét tại các khu vực trọng điểm phá rừng, khai thác lâm sản trái phép ở vùng rừng giáp ranh với huyện Tánh Linh, huyện Di Linh (Lâm Đồng). Tiếp tục tăng cường lực lượng hỗ trợ cho Ban quản lý rừng phòng hộ Hàm Thuận – Đa Mi, Xí nghiệp Lâm nghiệp Bắc Bình Thuận và các xã vùng cao để kiểm tra, truy quét, lập hồ sơ xử lý kịp thời các đối tượng phá rừng, khai thác rừng, lấn chiếm đất rừng.

Qua kiểm tra, truy quét tại vùng rừng giáp ranh với tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 2 vụ khai thác lâm sản trái phép, thuộc lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Quao, với khối lượng 35,482 m3 gỗ. Cụ thể có 1 vụ khai thác 20 cây gỗ lim xanh tại tiểu khu 195, với khối lượng thiệt hại khoảng 30,89 m3, do 6 đối tượng ở xã Gưng Ré, huyện Di Linh thực hiện. Ngoài ra còn phát hiện 32 trường hợp phá rừng trái pháp luật, với diện tích 5,91 ha tại lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Hàm Thuận – Đa Mi quản lý, nhưng chưa xác định được đối tượng vi phạm. Các đơn vị chủ rừng đang tiến hành xác minh các đối tượng vi phạm để lập hồ sơ xử lý theo quy định. Hạt Kiểm lâm huyện đã tổ chức kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng tại dự án của Công ty TNHH Đức Bình ở xã La Dạ và kiểm tra khai thác rừng trồng của Xí nghiệp Lâm nghiệp Bắc Bình Thuận, Công ty cổ phần Phú Long, với diện tích 43,38 ha.  

Toàn huyện có 8 đơn vị chủ rừng và 10 xã có rừng đã thực hiện bổ sung, chỉnh lý nội dung, phương án phòng cháy chữa cháy rừng và tổ chức thực tập phương án phòng cháy chữa cháy rừng cho lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách, các hộ nhận khoán bảo vệ rừng. Ban Chỉ huy Phòng chống phá rừng huyện đã tổ chức kiểm tra tình hình trực bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng của 6 Ban Chỉ huy đơn vị chủ rừng, 12 chốt quản lý bảo vệ rừng trọng điểm trên địa bàn huyện. Các đơn vị chủ rừng, UBND các xã có rừng đã tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát hiện 16 trường hợp lấn chiếm 8 ha đất rừng, trong đó đã lập hồ sơ chuyển các cấp thẩm quyền xử lý 12 trường hợp lấn chiếm đất rừng, với diện tích 7,8 ha và 4 trường hợp lấn chiếm 2.010 m2 chưa xác định được đối tượng vi phạm. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, phân loại hồ sơ để xử lý dứt điểm các vụ vi phạm về lĩnh vực đất đai tại lâm phần Xí nghiệp Lâm nghiệp Bắc Bình Thuận.

khánh huyền