Phan Thiết: Tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam cho cán bộ, công chức các phường

Xã hội - Ngày đăng : 05:33, 23/10/2022

Ngày 21/10, Ủy ban Nhân dân phường Hưng Long và Phú Tài phối hợp đồn Biên phòng Thanh Hải tổ chức Tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) cho 100 đại biểu là cán bộ, công chức, Hội đoàn thể và Ban điều hành các khu phố.
1.-trung-ta-tran-van-vinh-chinh-tri-vien-pho-don-bien-phong-thanh-hai-pho-bien-cac-noi-dung-co-ban-cua-luat-bien-phong-viet-nam-.jpg
Trung tá Trần Văn Vịnh, Chính trị viên phó đồn Biên phòng Thanh Hải phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã giới thiệu, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết; giới thiệu khái quát về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ đội Biên phòng (BĐBP); nguyên tắc, lực lượng thực thu nhiệm vụ biên phòng; công tác phối hợp giữa BĐBP với các lực lượng và công tác phối hợp của các tổ chức, cá nhân với BĐBP trong thực hiện các quy định của Luật BPVN...

Thông qua tập huấn đội ngũ cán bộ, công chức, Hội đoàn thể và Ban điều hành các khu phố nắm cụ thể, đầy đủ các quy định của Luật BPVN, làm cơ sở để triển khai đồng bộ, thống nhất các nội dung tuyên truyền để Luật BPVN được triển khai rộng rãi trong quần chúng nhân dân.

Trung Thành