Triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn”

Xã hội - Ngày đăng : 09:00, 26/10/2022

BTO-Cục Thuế tỉnh triển khai Chương trình “Hóa đơn may mắn” nhằm khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ. Từ đó, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, góp phần tạo sự minh bạch trong các khoản chi tiêu, giao dịch của toàn xã hội.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” áp dụng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận đối với toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế có người bán là tổ chức, cá nhân. Đối tượng được tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn” là toàn bộ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (bao gồm cả hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền), có người mua là cá nhân, hộ kinh doanh.

Chương trình nhằm thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP, Thông tư 78/2021/TT-BTC để khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ, tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, đồng thời người mua hàng sẽ chính là người giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người bán hàng.

Chương trình "Hóa đơn may mắn" khuyến khích người mua hàng lấy hóa đơn

Chương trình “Hóa đơn may mắn” sẽ đem lại nhiều lợi ích, người mua hàng lấy chứng từ, hóa đơn, chứng từ hợp pháp là hình thức tiêu dùng văn minh. Việc lấy và lưu giữ hóa đơn điện tử yêu cầu người bán hàng ghi đầy đủ thông tin định danh của người mua trên hóa đơn. Người mua hàng sẽ được tham gia chương trình “Hóa đơn may mắn” và sẽ có cơ hội trúng những giải thưởng giá trị. Quyền lợi của người mua hàng được pháp luật bảo vệ trong giao dịch thương mại như bảo hành sản phẩm, dịch vụ hậu mãi, tranh chấp, khiếu kiện về chất lượng hàng hóa…

Còn đối với người bán hàng, khi người mua hàng may mắn nhận được giải thưởng của chương trình thì doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh lập hóa đơn đó cũng có cơ hội được giới thiệu, quảng bá hình ảnh, từ đó sẽ thu hút được nhiều khách hàng hơn, góp phần làm tăng doanh thu bán hàng. Khuyến khích người bán hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế.

T.Duyên