Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành - Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo”

Xã hội - Ngày đăng : 18:13, 28/10/2022

Chiều 28/10, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) “Trung thành - Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo” giai đoạn 2017 - 2022.

CĐVC tỉnh hiện có 59 công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc, chia thành 6 cụm thi đua, với hơn 3.800 cán bộ, đoàn viên, lao động. Trong 5 năm qua, CĐCS đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục và vận động cán bộ, ĐVLĐ tích cực thực hiện cuộc vận động. Rõ nhất, CBCCVC đã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” và “một cửa liên thông” góp phần giải quyết nhanh chóng, kịp thời các yêu cầu, công việc của công dân và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, luôn có tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, gương mẫu đi đầu trong công tác và cuộc sống, nhất là các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện. Tại các cơ sở thực hiện góp vốn xoay vòng không lấy lãi giúp nhau khắc phục khó khăn với gần 3 tỷ đồng và tham gia phòng, chống dịch Covid-19 gần 15 tỷ đồng.

img_1361.1111.jpg

Trong 5 năm đã có hơn 1.200 sáng kiến cải tiến lề lối làm việc, đề tài khoa học được đưa vào ứng dụng, làm lợi cho cơ quan, đơn vị hàng tỷ đồng. Ngoài ra, tham gia xây dựng đời sống văn hoá ở nơi công sở và nơi cư trú có 99,3% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, 99,7% gia đình đoàn viên đạt gia đình văn hoá. Thông qua phong trào thi đua đã giúp cán bộ, đoàn viên công đoàn có mục tiêu phấn đấu trở thành người CBCCVC “vừa hồng vừa chuyên”, phát triển toàn diện, chuyên nghiệp, hiện đại, có tính kỷ luật cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Tại hội nghị, CĐVC tỉnh thống nhất đề ra các nhiệm vụ trong thời gian tới. Trong đó tiếp tục vận động CBCCVC, lao động thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước”. Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục đa dạng, sinh động để nâng cao hiểu biết lịch sử, truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, của giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. Cùng với đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng cơ quan văn hoá và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Xanh, sạch, đẹp, an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị…

img_1387.jpg
img_1389.jpg
Thừa ủy quyền CĐVC Việt Nam, đại diện Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân
img_1360.111.jpg
Ông Phạm Xuân Toan - Phó Giám đốc BHXH tỉnh được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công đoàn”

Dịp này, CĐVC Việt Nam đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành - Trách nhiệm – Liêm chính – Sáng tạo” giai đoạn 2017-2022 và CĐVC tỉnh tặng giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân. Ngoài ra, ông Phạm Xuân Toan - Phó Giám đốc BHXH tỉnh đã được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp công đoàn”.

T.Linh