Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý lĩnh vực thủy sản

Kinh tế - Ngày đăng : 05:18, 03/11/2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Phong và Đại tá Nguyễn Minh Khánh – Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 vừa ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản.

Theo quy chế phối hợp, sẽ quy định về nguyên tắc, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa UBND tỉnh Bình Thuận và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong trao đổi thông tin, phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ nguồn lợi thủy sản và quản lý hoạt động khai thác hải sản đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài trên vùng biển thuộc tỉnh Bình Thuận và vùng biển khơi Việt Nam. Theo đó, nguyên tắc của Quy chế phối hợp là tập trung, thống nhất sự chỉ huy, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Bình Thuận trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

img_2326.jpg
Ký kết Quy chế phối hợp trong công tác quản lý lĩnh vực thủy sản.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã thảo luận về nội dung của quy chế phối hợp. Lực lượng hai bên sẽ thường xuyên trao đổi, thông báo tình hình, phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan. Kết quả phát hiện, bắt giữ, xử lý tàu cá, ngư dân nước ngoài vi phạm vùng biển Bình Thuận, vùng biển Việt Nam. Thông tin tàu cá và ngư dân Bình Thuận vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép. Điều tra, xác minh làm rõ đường dây đối tượng, tổ chức, môi giới đưa tàu cá, ngư dân ra vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép… Đặc biệt, phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống khai thác IUU, góp phần chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân của tỉnh Bình Thuận vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép để sớm khắc phục cảnh báo “Thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.

img_2321.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Nguyễn Văn Phong và Đại tá Nguyễn Minh Khánh – Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết Quy chế phối hợp.

Bên cạnh đó, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân của tỉnh Bình Thuận đang hoạt động trên biển. Kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền với bảo vệ ngư dân khai thác hải sản hợp pháp trên các vùng biển. Làm tốt công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn để ngư dân thật sự yên tâm bám biển. Vận động ngư dân cung cấp thông tin về hoạt động của các tàu, thuyền nước ngoài vi phạm trên các vùng biển nước ta, sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo khi được huy động; bảo vệ tài nguyên và phòng, chống ô nhiễm môi trường biển…

M. Vân