Tân Thành: Tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam

Pháp luật - Ngày đăng : 14:53, 04/11/2022

BTO-UBND xã Tân Thành vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện Hàm Thuận Nam, Đồn biên phòng Tân Thành tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết, giai đoạn 2021 – 2025, với sự tham dự của đông đảo cán bộ, công chức, người dân trong xã.
123

Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Ngày 25/11/2020, Chủ tịch nước có Lệnh số 11/2020/L-CTN công bố Luật. Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 là văn bản pháp lý rất quan trọng, đã thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới. Luật gồm 6 chương, 36 điều.

Tại hội nghị, các đại biểu đã xem phim tài liệu về “Quá trình xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết”; nghe Thiếu tá Nguyễn Trung Hiếu – Chính trị viên Phó Đồn biên phòng Tân Thành giới thiệu 2 chuyên đề: Nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam và Nội dung cơ bản các văn bản quy định chi tiết Luật Biên phòng Việt Nam.

z3853411465185_5e4791b262928bf6ecf43b25f60c6dc2.jpg
Đại biểu xem tài liệu về Luật Biên phòng Việt Nam

Trước đó, Hàm Thuận Nam đã triển khai tuyên truyền Luật tại UBND huyện theo tinh thần Kế hoạch 1165/KH của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt nam và các văn bản quy định chi tiết, giai đoạn 2021 – 2025". Sau đó triển khai xuống các xã ven biển, Tân Thành là xã đầu tiên trong 3 xã ven biển của huyện tổ chức tuyên truyền. 

Ninh Chinh