Phan Thiết: 3 cá nhân nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hoá, thể thao, du lịch”

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 14:15, 14/11/2022

Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch TP. Phan Thiết vừa tổ chức lễ trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp văn hoá, thể thao và du lịch” cho 3 cộng tác viên của trung tâm. Đó là ông Lê Trung Hội, Trần Văn Tài và bà Trần Thanh Thủy.

Đây là phần thưởng cao quý của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch ghi nhận những đóng góp của các cộng tác viên thời gian qua,  trong phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển trong tình hình mới, đưa phong trào thể dục thể thao mạnh từ cơ sở và góp phần quảng bá hình ảnh du lịch thành phố.

b1b69b8f-e701-4802-a762-b3b13bdf21f3.jpeg

Tại buổi lễ, Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Du lịch mong muốn, 3 cộng tác viên tiếp tục hợp tác  đưa phong trào văn hoá, thể thao, du lịch thành phố ngày càng phát triển.

Trung Sơn