Tiêu thụ thủy sản nuôi có chiều hướng tăng sau đại dịch

Kinh tế - Ngày đăng : 05:02, 23/11/2022

Từ đầu năm đến nay, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, ít chịu tác động của dịch bệnh, tình hình tiêu thụ thủy sản nuôi có chiều hướng tăng sau đại dịch Covid - 19.

Nuôi thủy sản nước lợ có sự chuyển biến tích cực về công nghệ nuôi, xuất hiện nhiều cơ sở nuôi tôm chân trắng công nghệ cao (nuôi 2, 3 giai đoạn) với diện tích trên 120 ha, năng suất đạt 25 - 30 tấn/ha/vụ; diện tích nuôi thâm canh khoảng 300 ha, năng suất đạt 10 tấn/ha/vụ. Ngoài ra nuôi ốc hương trên ao trải bạt năng suất từ 3 - 10 tấn/ha. Nuôi lồng bè trên biển phát triển nhanh tại một số khu vực (Bình Thạnh), số lượng lồng nuôi tăng với nhiều đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao (cá bớp, cá mú, tôm hùm…). Nuôi nước ngọt duy trì ổn định tại địa bàn Đức Linh, Tánh Linh, cá tầm trên hồ Đa Mi. Sản lượng thủy sản nuôi từ đầu năm đến nay đạt 10.360 tấn (trong đó, tôm nuôi 6.640 tấn, thủy sản nước ngọt 3.295 tấn, nuôi cá biển lồng bè, ốc hương 425 tấn). Ước cả năm 2022 đạt 14.400 tấn, đạt 100% kế hoạch, tăng 13,6% so cùng kỳ.

f1b4acf53bb1fbefa2a0.jpg
Nuôi lồng bè phát triển nhanh ở 1 số khu vực.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất tôm giống gắn với công tác kiểm dịch, phân tích xét nghiệm mẫu được duy trì thường xuyên. Tình hình sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh tương đối thuận lợi; sản lượng tôm giống 9 tháng đầu năm đạt 19,17 tỷ post, ước cả năm 2022 đạt 25,8 tỷ post/kế hoạch 25 tỷ post (đạt 103,2% KH), tăng 2,8% so năm 2021.

Minh Vân