Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Luật Thống kê”

Xã hội - Ngày đăng : 14:48, 29/11/2022

BTO - Cuộc thi do Cục Thống kê Bình Thuận phát động nhằm trau dồi thêm kiến thức về Luật Thống kê đến đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành thống kê.

Bên cạnh đó tuyên truyền và phổ biến pháp luật thống kê, nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật về thống kê trong công tác thống kê và ý thức chấp hành pháp luật về thống kê. Qua đó đảm bảo chất lượng điều tra, báo cáo thống kê, góp phần làm tăng hiệu quả quản lý nhà nước bằng pháp luật trong lĩnh vực thống kê của các đối tượng khác trong xã hội.

hinh-truc-tuyen-thong-ke.jpg

Đối tượng tham gia cuộc thi bao gồm công chức, viên chức và người lao động trong ngành thống kê; các cá nhân ngoài ngành thống kê. Không giới hạn độ tuổi, ngành nghề (trừ Ban tổ chức, thư ký cuộc thi).

Nội dung thi xoay quanh Luật Thống kê số 89/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23/11/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 2; và các văn bản pháp luật có liên quan về thống kê.

Cuộc thi diễn ra dưới hình thức trực tuyến trả lời câu hỏi trắc nghiệm tính thời gian. Mỗi người dự thi chỉ tham gia 1 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi. Người dự thi truy cập link: https://khaosat.me/survey/tim-....

Thời gian bắt đầu từ 8h00’ngày 20/11/2022 đến 17 giờ ngày 20/12/2022. Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải đặc biệt: (1 giải) 1,5 triệu đồng; giải nhất (1 giải) 1 triệu đồng; giải nhì: (2 giải) 500.000 đồng/giải; giải ba: (3 giải) 300.000 đồng/giải; giải khuyến khích: (5 giải) 200.000 đồng/giải.

Minh Hạnh