Phong trào thi đua tại thôn, khu phố cần hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương

Chính trị - Ngày đăng : 20:18, 30/11/2022

BTO-Đây là nhấn mạnh của đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị trực tuyến tổng kết 5 năm ( 2017 – 2022) triển khai thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố, chiều nay (30/11).

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 23 đã tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong việc đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng môi trường văn hóa, lối sống lành mạnh tại địa bàn dân cư; hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.
Đến nay, toàn tỉnh có trên 95% thôn, khu phố và trên 85% hộ gia đình ký cam kết đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe, phòng ngừa dịch bệnh được triển khai thực hiện khá tốt. Phong trào thi đua “Chung sức, chung lòng xây dựng nông thôn mới” nhận được sự hưởng ứng của các cấp, các ngành, mặt trận đoàn thể, doanh nghiệp và đông đảo người dân; toàn tỉnh có 69/93 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đang trình Trung ương thẩm định, công nhận TP. Phan Thiết hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
Song song đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được các cấp phối hợp với ngành Công an triển khai thực hiện đến từng địa bàn thôn, khu phố. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành chủ đề sinh hoạt thường xuyên. Xây dựng Chi bộ, Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể hoạt động hiệu quả, đạt vững mạnh…

img_7836.jpeg
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh biểu dương những kết quả thôn, khu phố đã đạt được trong thời gian qua, nhất là 5 tập thể, 12 cá nhân được tuyên dương, khen thưởng.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền tập trung lãnh đạo và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước do cấp thẩm quyền phát động tại thôn, khu phố; bám sát tiêu chí: Hiệu quả, thiết thực, tránh phô trương, hình thức, bám sát nhiệm vụ chính trị tại địa phương.
Cùng với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đồng chí Nguyễn Hoài Anh lưu ý cấp uỷ, chính quyền cần chú trọng phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước tạo không khí thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân.

Cùng với đó, cần phát huy dân chủ cơ sở, chú trọng tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác, đồng thuận thực hiện, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước để thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương; xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên sâu sát nhân dân, kịp thời nắm tình hình tập trung xử lý hiệu quả các vấn đề tồn đọng, bức xúc, phát sinh tại địa phương, tập trung chăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

img_7810.jpeg
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể, cá nhân tiêu biểu trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
img_7818.jpeg
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh trao thư khen của Bí thư Tỉnh ủy cho 2 tập thể tiêu biểu. 
img_7830.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Dịp này, 2 tập thể và 3 cá nhân tiêu biểu được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bí thư Tỉnh ủy tặng Thư khen cho 3 tập thể và 10 cá nhân; 2 tập thể và 2 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua trên địa bàn thôn, khu phố (giai đoạn 2017-2022).

T.HÀ - TÔ TRINH