Siết chặt kỷ luật, kỷ cương trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản

Chính trị - Ngày đăng : 14:32, 30/11/2022

Theo đánh giá của Tỉnh ủy, UBND tỉnh năm 2022 công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, đất đai dù được tập trung chỉ đạo nhưng vẫn còn bất cập, chưa có sự chuyển biến tích cực, vẫn còn nhiều vụ việc vi phạm nhưng chậm xử lý gây bức xúc trong nhân dân. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép còn xảy ra ở một số địa bàn.

Vì vậy, năm 2023, trong nhiều nhiệm vụ, giải pháp UBND tỉnh đề ra trên lĩnh vực này đã nhấn mạnh: Tăng cường quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật theo phân cấp quản lý để tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai nhằm bảo đảm thực hiện tốt việc cụ thể hóa pháp luật tại địa phương. Lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm 2023 của cấp huyện; lập Danh mục dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng; Danh mục dự án nhà nước thu hồi đất năm 2023 cấp huyện. Thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh và tiếp tục thực hiện tốt công tác tạo quỹ đất sạch đấu giá thu ngân sách. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trên lĩnh vực đất đai, xây dựng và việc thực hiện các quy định pháp luật trong kinh doanh bất động sản, xử lý nghiêm các vi phạm…

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) diễn ra ngày 29/11 (Ảnh N.Lân)

Đồng chí Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) diễn ra ngày 29/11 (Ảnh N.Lân)

Phát biểu tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 vừa mới diễn ra, đồng chí Dương Văn An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chỉ đạo: Công tác quản lý nhà nước nhất là trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản ở địa phương, những yếu kém đã được Tỉnh ủy chỉ ra, thời gian qua dư luận phản ánh rất nhiều. Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy các địa phương, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo tập trung chấn chỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực này. “Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất kết luận đưa vào quyết định kiểm điểm tự phê bình năm 2022, tất cả các địa phương đều bổ sung nội dung kiểm điểm sâu về trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý đất đai trên địa bàn. Nhất là thực hiện Công văn 488 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trên cơ sở đó có giải pháp hiệu quả thực hiện tốt nội dung này”, Bí thư Tỉnh ủy nói.

Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản (ảnh N.Lân)

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng đoàn HĐND, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh, các sở, ngành tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền để sửa đổi bổ sung cho phù hợp, trên cơ sở đó điều hành chỉ đạo giải quyết tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Đồng thời, lưu ý tỉnh, huyện rà soát các công việc còn “nợ đọng”. “Tôi muốn nói đây là “nợ đọng” với Đảng với dân, nợ đọng với Đảng là những nội dung đã đưa ra trong nghị quyết, kế hoạch mà chưa thực hiện được; nợ đọng với dân những công việc chưa thực hiện được để lựa chọn, phân công công việc cụ thể, con người, kinh phí, thời gian thực hiện không để thất hứa với dân. Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm của tỉnh như Hồ chứa nước Ka Pét, Cảng hàng không Phan Thiết, Chung cư sông Cà Ty, đường 719B…

Nhấn mạnh, năm 2023 có nhiều thuận lợi nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng cán bộ các cấp, ngành địa phương đoàn kết, thống nhất cao, nêu cao tinh thần trách nhiệm phấn đấu đạt những chỉ tiêu đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thanh Duyên