Bắc Bình: Nhiều vấn đề bức xúc được giải quyết qua học tập và làm theo Bác

Chính trị - Ngày đăng : 05:12, 06/12/2022

Trên tinh thần Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, huyện Bắc Bình đã chọn những vấn đề bức xúc để tập trung giải quyết. Qua 1 năm thực hiện, việc học tập và làm theo Bác ở Bắc Bình đã đem lại nhiều kết quả tích cực…

Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Bắc Bình đã chọn 5 vấn đề bức xúc nổi lên để tập trung giải quyết. Đó là nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tập trung chăm lo đời sống và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là nhóm người bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; khắc phục những hạn chế trong công tác bảo vệ rừng, đất đai, khoáng sản, quản lý quy hoạch và trật tự xây dựng. 2 vấn đề còn lại là duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt nhân dân ở địa bàn dân cư; đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo an toàn nguồn nước sinh hoạt, xử lý tình trạng phơi lúa lấn, chiếm lòng, lề đường.

123.jpg
Tuyến đường liên xã ở xã Phan Hòa (Bắc Bình) từng tồn tại nhiều rác thải, nay đã sạch, đẹp hơn. 

UBND huyện Bắc Bình cho biết, trên cơ sở các vấn đề chỉ ra, huyện đã đề ra nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể để giải quyết. Theo đó, qua kiểm tra, rà soát cho thấy, chất lượng công tác cải cách thủ tục hành chính, quản lý hành chính, tiếp dân… ngày càng nâng lên. Nhiều cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã thể hiện sự gương mẫu, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt; chú trọng kiểm tra, giám sát thực thi công vụ... Từ đó làm chuyển biến về hành động, nâng cao trách nhiệm, ý thức rèn luyện, cải tiến lề lối làm việc, chất lượng, hiệu quả công tác của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong mỗi cơ quan, đơn vị. Trong chăm lo đời sống và bảo vệ sức khỏe nhân dân, huyện tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Đến nay, toàn huyện có 9/18 trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ và 18/18 trạm y tế có hộ sinh, đạt chuẩn quốc gia về y tế. Công tác khám chữa bệnh cơ bản đáp ứng được nhu cầu phục vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Bên cạnh, UBND huyện cũng ban hành 3 chỉ thị về tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch, trật tự xây dựng và chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, qua đó góp phần tạo chuyển biến trên từng mặt. Đặc biệt năm nay, Bắc Bình đã thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất ước đạt 420 ha (đạt 110% kế hoạch). Trên lĩnh vực đất đai, đã xử phạt hành chính 129/129 trường hợp, trong đó có 60 trường hợp chuyển mục đích trái phép, 9 trường hợp chiếm đất, 8 trường hợp hủy hoại đất… với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Với quyết tâm không để tình hình phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trên lĩnh vực khoáng sản, huyện tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; duy trì hoạt động của 3 chốt kiểm tra khai thác khoáng sản. Kết quả, trong năm 2022 toàn huyện đã phát hiện, lập hồ sơ xử phạt 77 trường hợp vi phạm về hoạt động khoáng sản với số tiền phạt trên 800 triệu đồng, tạm giữ 5 xe ben, cùng nhiều phương tiện liên quan.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường trong khu dân cư, huyện đã hoàn thành di dời 100% các cơ sở tập kết phế liệu ra khỏi khu dân cư theo chỉ đạo của tỉnh. Tổ chức kiểm tra định kỳ công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở nuôi heo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường đối với các dự án và cơ sở sản xuất kinh doanh có ảnh hưởng đến môi trường. Song song đó, yêu cầu khai thác sử dụng có hiệu quả nguồn nước hiện có phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Hiện, tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh trong khu dân cư trên địa bàn huyện đạt 100%…

LÊ PHÚC