Phát huy hiệu quả mô hình “3 có, 2 không”

Giáo dục - Thanh niên - Ngày đăng : 05:40, 08/12/2022

Nảy sinh từ quá trình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên, thời gian qua, các mô hình hoạt động của tuổi trẻ Bình Thuận đã có sức lan tỏa mạnh mẽ. Trong đó, mô hình “3 có, 2 không” được triển khai với nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị.

“3 có, 2 không”

Xác định cán bộ Đoàn là người dẫn dắt phong trào ở cơ sở, là chìa khóa để thu hút đoàn viên thanh niên vào tổ chức Đoàn, Hội, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai mô hình “3 có, 2 không” để nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn trên địa bàn dân cư, cụ thể là đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt.

Trên cơ sở hướng dẫn triển khai của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 100% huyện, thị, thành đoàn, đoàn trực thuộc chỉ đạo các cơ sở triển khai thực hiện mô hình. Từ đó, mỗi đơn vị lựa chọn từ 2 - 3 chi đoàn để chỉ đạo điểm, sau đó nhân rộng ra toàn tỉnh.

mo-hinh-3-co-2-khong.jpg

Điểm nổi bật của mô hình này là với nhiệm vụ “3 có” (có kế hoạch, trách nhiệm, ý thức rèn luyện), Ban Thường vụ các huyện, thị, thành đoàn chỉ đạo các cơ sở Đoàn ngay từ đầu năm có kế hoạch triển khai cụ thể, chi tiết các công việc được giao. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh, đặc biệt đối tượng cán bộ Đoàn chuyên trách, cán bộ Đoàn khu dân cư cần có tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện công việc. Đảm bảo theo hướng: Ban Thường vụ huyện, thị, thành đoàn nắm chắc các Bí thư chi đoàn thôn, khu phố; cán bộ Đoàn xã, phường, thị trấn quản lý và hiểu từng chi đoàn; cán bộ chi đoàn thôn, khu phố nắm chắc tình hình thanh niên trên địa bàn tạo nên sự thống nhất trong hệ thống Đoàn. Đồng thời, các cấp bộ Đoàn có kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện và đánh giá kết quả thực hiện hàng năm. Đối với “2 không” nghĩa là không bị xử lý kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên và không có các biểu hiện suy thoái chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống.

mo-hinh-3-co-2-khong-a.jpg

Hiệu quả lớn

Theo đánh giá của Tỉnh đoàn, sau khi triển khai mô hình, cán bộ Đoàn từ cấp huyện đến cơ sở đã xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao; hàng tháng có đánh giá, kết quả thực hiện được thông qua các cuộc họp cơ quan, họp Ban Chấp hành. Nhờ vậy, chất lượng các hoạt động phong trào của các địa phương năm 2022 cơ bản có nhiều chuyển biến. Các chi đoàn đã có nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, gắn liền với sự phát triển đời sống của nhân dân, tỷ lệ tập hợp đoàn kết thanh niên phát triển hơn so với năm trước. Trong năm đã kết nạp 18.041 đoàn viên, có 5.128 đoàn viên ưu tú được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. 667/695 Bí thư chi đoàn thôn, khu phố trong tỉnh được cấp thẻ BHYT; 532 chi đoàn được trang bị sổ tay Bí thư chi đoàn. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn tạo điều kiện cho Bí thư chi đoàn thôn, khu phố được vay vốn sản xuất, kinh doanh, được giới thiệu tham gia các chương trình tập huấn khuyến nông, khuyến ngư, các hội thảo giới thiệu mô hình kinh tế hiệu quả, các đợt tham quan học tập kinh nghiệm.

Cùng với đó, công tác rà soát, nắm bắt thực lực đoàn viên, thanh niên ở cơ sở được các cấp bộ Đoàn quan tâm, thực hiện đảm bảo các quy định về tiếp nhận, giới thiệu chuyển sinh hoạt, xóa tên, công nhận trưởng thành, theo dõi đoàn viên đi làm ăn xa, cập nhật danh sách đoàn viên, thanh niên theo định kỳ lên hệ thống phần mềm Yum của Trung ương Đoàn. Ngoài ra, việc tu dưỡng rèn luyện hàng năm được chú trọng triển khai như học tập chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ Đoàn. Đã có gần 18.000 đoàn viên, thanh niên khu vực dân cư tích cực tham gia cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lịch sử Đảng bộ tỉnh Bình Thuận do Ban Tuyên giáo tỉnh tổ chức; đăng ký chương trình rèn luyện đoàn viên, hình mẫu thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới…

Qua kết quả đạt được cho thấy cán bộ Đoàn đã nhận thức sâu sắc việc tu dưỡng, rèn luyện cần được thực hiện và duy trì tốt. Nhiều cơ sở Đoàn có nhiều giải pháp sáng tạo trong sinh hoạt chi đoàn từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của chi đoàn, thu hút đoàn viên thanh niên ở địa bàn dân cư vào tổ chức Đoàn.

NGỌC HÂN