Đức Linh: 9 sản phẩm OCOP đạt tiêu chuẩn 3, 4 sao cấp huyện

Kinh tế - Ngày đăng : 05:04, 17/12/2022

Hội đồng đánh giá Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP huyện Đức Linh vừa họp thẩm định các sản phẩm OCOP của các xã thị trấn.

Hội đồng đã thẩm định 9 mặt hàng, gồm: nếp cẩm, chà bông sấy giòn, cơm cháy rong biển sấy giòn của cơ sở kinh doanh Khánh Ngọc (thị trấn Võ Xu); Hạt sen tươi của cơ sở kinh doanh Tường Lam (xã Sùng Nhơn); Cải dún của HTX nông nghiệp Đức Hạnh; Bưởi da xanh Đan Kha của HTX thương mại dịch vụ nông nghiệp Hoài Đức (thị trấn Đức Tài); Chả ốc bưu đen của Chi nhánh Công ty TNHH Nấm Linh Chi Thương Nhân (xã Tân Hà); Yến sào Phương Toàn, Rượu yến Đông Trùng Hạ Thảo của cơ sở kinh doanh Tổ yến Đức Linh (xã Nam Chính); Thịt dê Nguyễn Hoài Đức của Công ty TNHH Gia xúc gia cầm Hoài Đức (xã Đức Tín).

sap-pham-ocop-9-.jpg
sap-pham-ocop-7-.jpg
sap-pham-ocop-6-.jpg
sap-pham-ocop-5-.jpg
sap-pham-ocop-3-.jpg
sap-pham-ocop-2-.jpg

Qua đánh giá, thẩm định, có 8 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao cấp huyện. Riêng sản phẩm cải dún của HTX nông nghiệp Đức Hạnh đạt tiêu chuẩn 4 sao cấp huyện. 9 sản phẩm trên sẽ được huyện Đức Linh gửi tham gia đánh giá cấp tỉnh để chứng nhận sản phẩm OCOP. 

BẢO LINH