Thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công

Kinh tế - Ngày đăng : 05:06, 22/12/2022

UBND tỉnh và Sở NN&PTNT đang có chính sách thu hút các doanh nghiệp có tiềm lực công nghệ, tài chính đầu tư vào Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công (Tuy Phong).

Qua đó nhằm nâng cao chất lượng tôm giống, giữ vững thương hiệu tôm giống Bình Thuận, khẳng định vị thế trung tâm cung ứng tôm giống quốc gia. Phấn đấu sản lượng tôm giống đạt 25 triệu post/năm. Được biết, hoạt động sản xuất tôm giống gắn với công tác kiểm dịch, phân tích xét nghiệm mẫu được duy trì thường xuyên. Trong năm, tình hình sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh tương đối thuận lợi. Sản lượng tôm giống năm 2022 ước đạt 25,8 tỷ/kế hoạch (KH) 25 tỷ post (đạt 103,2% KH), tăng 2,8% so năm 2021.

img_7043.jpg

Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công (giai đoạn 1) đến nay đã có 5 doanh nghiệp được UBND tỉnh, Sở NN&PTNT thông báo chấp thuận vị trí đất theo sơ đồ phân lô để thực hiện thủ tục đầu tư, lập dự án đầu tư sản xuất tôm giống công nghệ cao. Trong đó, Công ty cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam đã được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư tổng vốn đầu tư 460 tỷ đồng, đang thực hiện thủ tục thuê đất; còn Công ty TNHH Sản xuất tôm giống Nam Trung Bộ có tổng vốn đầu tư 120 tỷ đồng, đạt tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, đang trình UBND tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay các dự án đầu tư vào Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công (giai đoạn 1) đang chờ xem xét về thủ tục đất đai.

M. Vân