Thủ tướng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhiều cơ chế, quy định mới về bộ máy và cán bộ

Chính trị - Ngày đăng : 14:19, 30/12/2022

BTO-Đó là nội dung Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu ngành Nội vụ tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 vào chiều 29/12.Tham dự tại điểm cầu tỉnh Bình Thuận có Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Hội nghị do Bộ Nội vụ tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại Trụ sở Bộ Nội vụ ở Hà Nội với 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng dự có các bộ trưởng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

unnamed-4.jpg
Ông Đoàn Anh Dũng - chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bình Thuận

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương và các đại biểu ngành Nội vụ thống nhất đánh giá, năm 2022, công tác chỉ đạo, điều hành của ngành tiếp tục được đổi mới, đảm bảo thông suốt, thống nhất, hiệu quả; công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực nội vụ đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Bộ Nội vụ chủ động tham mưu sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả gắn với cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập và tiếp tục cải cách chế độ công vụ, công chức. Bộ Nội vụ tham mưu tiếp tục thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực công tác cải cách hành chính của Chính phủ, góp phần mang lại một số kết quả tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác nội vụ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như công tác xây dựng thể chế, chính sách có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi thực tiễn; việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế chưa thực sự gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và vị trí việc làm; vẫn còn tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc, chuyển việc; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đạo đức công vụ, tinh thần, thái độ làm việc ở một số cơ quan, đơn vị và một bộ phận công chức, viên chức chưa thực sự nghiêm...

unnamed-3.jpg

Tại Bình Thuận, trong năm 2022, Sở Nội vụ đã tích cực phấn đấu, tham mưu đề xuất, triển khai thực hiện hoàn thành theo đúng tiến độ các nhiệm vụ trọng tâm. Việc rà soát, sắp xếp hệ thống các cơ quan hành chính Nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập; sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế; công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức và các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính, công tác dân chủ, dân vận chính quyền,... được thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Công tác chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh tiếp tục được thực hiện đầy đủ, đồng bộ, quyết liệt, toàn diện trên các lĩnh vực. Tình hình tín ngưỡng, tôn giáo cơ bản ổn định. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được duy trì phát triển…

unnamed-2.jpg

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng, trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và kết quả đạt được của toàn ngành nội vụ trong năm 2022, góp phần quan trọng vào thành công chung của đất nước, nhất là quy mô nền kinh tế đạt 409 tỷ USD, lần đầu tiên vượt mốc 400 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 4.110 USD, tăng 393 USD so với năm 2021.

 Đặc biệt, Thủ tướng đánh giá cao việc Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ, ngành trình Chính phủ ban hành 26 nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của ngành nội vụ trong năm 2023 là tiếp tục góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới của cách mạng nước ta; tập trung cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, lấy sự hài lòng của họ làm thước đo hiệu quả cải cách.

unnamed.jpg
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cá tại hội nghị

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng tình với các nhóm nhiệm vụ, giải pháp được Bộ Nội vụ xác định cho năm 2023, đồng thời nhấn mạnh, gợi mở thêm một số nhiệm vụ trọng tâm. Thủ tướng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai các nghị định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, cơ quan; nắm bắt những vấn đề vướng mắc phát sinh, nhất là công tác cán bộ để có giải pháp kịp thời. Phối hợp với các bộ, ngành sớm hoàn thành việc xây dựng quyết định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của tổng cục và tương đương.

Thủ tướng cũng yêu cầu thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và đảng viên. Thực hiện nghiêm các Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, XII, XIII), kết luận số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng, ngăn chặn suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" gắn với thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thực chất, hiệu quả; kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Quang Nhân