Phát huy vai trò nhân dân trong xây dựng Đảng, chính quyền

Chính trị - Ngày đăng : 20:00, 03/01/2023

BTO- Chiều 3/1, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở tỉnh tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện QCDC năm 2022, cho ý kiến các nội dung hoạt động năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh – Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp còn có đồng chí Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành viên Ban chỉ đạo và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

img_20230103_192154.jpg

Theo đánh giá của Ban Chỉ đạo tỉnh, năm 2022, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về QCDC. Dân chủ trong Đảng, chính quyền và trong từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong xã hội tiếp tục được mở rộng, phát huy. Trong năm, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện 144 buổi đối thoại với nhân dân. Các sở, ban, ngành, địa phương đã cập nhật công khai 1.927/1.927 thủ tục hành chính (đạt 100%) trên cơ sở dữ liệu quốc gia và liên kết với các trang thông tin điện tử và tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

doi-thoai.png
Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc đối thoại với nhân dân xã Hàm Liêm. (ảnh tư liệu)

Năm 2022, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã tổ chức 738 cuộc giám sát, 193 hội nghị phản biện xã hội. Công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Thông qua việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Tại cuộc họp, thành viên ban chỉ đạo và lãnh đạo các sở, ngành đã góp ý nhiều nội dung vào việc thực hiện QCDC, đồng thời thống nhất nhiệm vụ sẽ tập trung triển khai trong thời gian tới. Trọng tâm là tiếp tục phát huy dân chủ rộng rãi trong Đảng, trong xã hội; nhất là phát huy vai trò các tầng lớp nhân dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm; thường xuyên tự kiểm tra nội bộ để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục, xử lý vi phạm từ khi mới phát sinh, ngay từ cơ sở.

Chỉ đạo rà soát, giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định đơn thư, vụ việc, vấn đề bức xúc, phức tạp trong nhân dân để hạn chế phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài. Tổ chức tốt hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; giữa người đứng đầu cơ quan, doanh nghiệp với người lao động và tổ chức tiếp công dân đầy đủ, đúng quy định. Tập trung thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn quy trình, giảm giấy tờ hành chính để tránh gây cản trở, phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

LÊ PHÚC