Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát

Chính trị - Ngày đăng : 14:19, 10/01/2023

Sáng 10/1, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo hội nghị.

Tại điểm cầu Bình Thuận tham dự có: đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Quang - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy và các đồng chí bí thư, phó bí thư và đại diện Thường trực UBKT các huyện, thị, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc.

hinh-kt.jpg
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương  Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham dự tại điểm cầu Bình Thuận.

Năm 2022, ngành kiểm tra của Ðảng đã hoàn thành khối lượng lớn công việc khó, nhạy cảm, phức tạp. Một trong những kết quả nổi bật là UBKT các cấp đã chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức Đảng và đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Những vụ việc mới phát sinh được phát hiện, kiểm tra, xử lý kịp thời; nhiều vụ việc phức tạp, tồn đọng nhiều năm được kiểm tra, xử lý dứt điểm. Qua kiểm tra, đã kiên quyết xử lý, đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật nghiêm minh nhiều tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

hinh-kt-1.jpg
Các đại biểu theo dõi hội nghị

Cụ thể năm 2022, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 58.069 tổ chức Đảng và 324.403 đảng viên, trong đó có 74.590 đảng viên là cấp ủy viên. UBKT các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3.533 tổ chức Đảng và 10.475 đảng viên (tăng so năm 2021). Qua đó, UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 101 tổ chức Đảng và 5.356 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: Cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cần tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn UBKT cấp mình và cấp ủy, tổ chức Đảng cấp dưới trong tổ chức thực hiện. Tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm những điều đảng viên không được làm; kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi mất đoàn kết nội bộ, vi phạm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; những nơi có nhiều vụ việc phức tạp, kéo dài, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu UBKT các cấp phải chủ động tham mưu cho cấp ủy, tổ chức Đảng tiến hành kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là việc cụ thể hóa, thể chế hóa bằng pháp luật, chính sách để chủ trương, đường lối của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Ngọc Diệp