Thông báo khách hàng sử dụng điện chong đèn Thanh long

Thông tin thị trường - Ngày đăng : 14:31, 16/01/2023

Thực hiện chỉ đạo của Sở Công Thương tại công văn số 25 /SCT-QLNL, ngày 05 tháng 01 năm 2023 về việc xây dựng phương án đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất, tiêu dùng phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ tình hình phụ tải và khả năng cung cấp điện hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Để đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn và liên tục phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Công ty Điện lực Bình Thuận thông báo như sau:

Từ 18h00 đến 23h00 ngày 21/01/2023 (ngày 30 Tết âm lịch), nhằm tránh quá tải đầu nguồn, tránh cắt điện đột xuất khu vực huyện Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, Hàm Thuận Bắc, Thành phố Phan Thiết, Công ty Điện lực Bình Thuận đề nghị tất cả các hộ chong đèn thanh long tại các khu vực nói trên tạm ngưng chong đèn thanh long từ 18h00 đến 23h00 ngày 21/01/2023 (ngày 30 Tết âm lịch)

Vì lợi ích chung, đề nghị Quý khách hàng hợp tác thực hiện. Rất mong được sự thông cảm và đồng thuận của Quý khách hàng.

Trân trọng thông báo.

TB