Dư nợ các chương trình tín dụng chính sách năm 2022 tăng trưởng 19%

Kinh tế - Ngày đăng : 15:33, 31/01/2023

BTO-Tổng dư nợ 22 chương trình tín dụng chính sách tính đến 31/12/2022 đạt 3.912 tỷ đồng, tăng 19,04% so với đầu năm là mức tăng trưởng dư nợ cao nhất trong 20 năm qua.

Đó là kết quả ấn tượng nêu ra tại cuộc họp Ban Đại diện Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 vào sáng 31/1, ông Nguyễn Minh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Bà Võ Thị Minh Thảo – Phó Giám đốc phụ trách NHCSXH tỉnh báo cáo tại cuộc họp

Báo cáo tại cuộc họp, bà Võ Thị Minh Thảo – Phó Giám đốc phụ trách NHCSXH tỉnh cho biết, năm 2022, NHCSXH tỉnh đã giải ngân 38,4 ngàn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác với doanh số cho vay đạt 1.459 tỷ đồng, bằng 155,3% so với năm 2021, doanh số thu nợ đạt 833 tỷ đồng, bằng 141,9% so với năm 2021. Tổng dư nợ 22 chương trình tín dụng chính sách đến 31/12/2022 đạt 3.912 tỷ đồng với 107,3 ngàn hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính đang còn dư nợ, tăng 625,8 tỷ đồng, tăng 19,04% so với đầu năm, hoàn thành 99,58% kế hoạch tăng trưởng dư nợ. Vốn tín dụng chính sách góp phần giúp trên 2,6 ngàn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, cận nghèo; trên 8,3 ngàn hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh; tạo điều kiện cho 153 hộ có thu nhập thấp xây dựng nhà ở hoặc mua nhà ở xã hội; thu hút, tạo việc làm cho trên 8,4 ngàn lao động; giúp trên 7,3 ngàn lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập trong năm; xây dựng trên 35 ngàn công trình cung cấp nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn... Từ đó, góp phần quan trọng trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Nguồn vốn tín dụng chính sách giúp người nghèo vươn lên

NHCSXH thực hiện kịp thời hiệu quả các chương trình tín dụng theo Nghị quyết 11 của Chính Phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội giải quyết cho vay 279 tỷ đồng với 5.724 khách hàng vay vốn của 5 chương trình tín dụng; thực hiện giảm 2% lãi suất cho vay theo Nghị định 36 của Chính phủ với tổng số tiền giảm lãi là 11,9 tỷ đồng…

Ông Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, ông Nguyễn Minh -Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả NHCSXH đạt được trong năm qua. Đó là, tăng trưởng dư nợ tín dụng ở mức cao nhất trong 20 năm qua; hoàn thành 100% các nhiệm vụ Nghị quyết Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh giao. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ mặt bằng lãi suất giữ ổn định cho các đối tượng chính sách được thụ hưởng.

Để triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh yêu cầu NHCSXH tỉnh, các sở, ban, ngành có liên quan bám sát mục tiêu giải pháp của NHCSXH Trung ương và UBND tỉnh thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững. Chi nhánh NHCSXH tỉnh chủ động phối hợp với các sở, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ được giao, giải ngân vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ  hưởng, không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng. Tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu tín dụng đã đề ra. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, Nhà nước về các chính sách tín dụng và hiệu quả sử dụng nguồn vốn tín dụng...

T.Duyên