Hàng hóa bán lẻ không lấy hóa đơn khiến ngân sách thất thu

Trong nước - Ngày đăng : 09:50, 06/02/2023

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, hiện có một lượng hàng hóa bán lẻ thường không có hóa đơn, hay có thể nói là không lấy hóa đơn, gây ngân sách Nhà nước (NSNN).

Do vậy, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho rằng: Việc vận hành hệ thống hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền sẽ đảm bảo sự công bằng giữa những người nộp thuế, theo nguyên tắc có phát sinh doanh thu, phải nộp thuế.

“Nhiệm vụ này được ngành Tài chính, Tổng cục Thuế phối hợp với các bộ, ngành triển khai với tinh thần luôn tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh để thúc đẩy kinh tế phát triển trên tinh thần khoan sức dân”, lãnh đạo Bộ Tài chính cho biết.

Trước mắt, Bộ Tài chính sẽ chọn Hà Nội, Hải Phòng, TP Hồ Chí Minh thí điểm triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền 100%, tập trung vào nhà hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, khách sạn.

Bộ Tài chính giao Tổng cục Thuế tham mưu trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định quy định về cách thức thực hiện hóa đơn điện tử may mắn, mở thưởng, kinh phí và nguồn kinh phí.

“Thời gian tới, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra hoạt động bán lẻ, nếu không xuất hóa đơn thì bị xử phạt" , Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhấn mạnh.

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế về kết quả triển khai Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong hơn 1 tháng kể từ thời điểm chính thức vận hành, thì trong số 63 Cục thuế địa phương, chỉ còn Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn chưa lập được danh sách người nộp thuế sẽ triển khai giai đoạn 1 (đến hết tháng 3/2023) với lý do còn có khó khăn trong việc thuyết phục người nộp thuế chuyển đổi hình thức hóa đơn điện tử, do đây không phải là quy định bắt buộc.

Trong số 62 Cục Thuế đã đăng ký triển khai giai đoạn 1 thì đã có 25 Cục Thuế chính thức phát sinh tiếp nhận đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

c8ehoa-don-dien-tu-9576.jpg

Ảnh minh họa: KT

Cũng đáng chú ý là trong số gần 4.000 cơ sở kinh doanh đã đưa vào kế hoạch triển khai giai đoạn 1, thì đã có 805 cơ sở kinh doanh đã chính thức đăng ký và được chấp nhận đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử từ máy tính tiền trên hệ thống của cơ quan thuế, nhưng việc xuất hóa đơn điện tử chưa nhiều, do các đơn vị này vẫn đồng thời sử dụng các hình thức hóa đơn điện tử khác.

Do đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nhìn nhận: "Vấn đề rất quan trọng là tính pháp lý. Bây giờ pháp lý chưa quy định phải lắp máy tính tiền để kết nối, chưa quy định là xuất hóa đơn điện tử hay xuất hóa đơn giấy, thì bây giờ cũng phải có quy định.

Tổng cục Thuế và các Cục vụ của Bộ sẽ nghiên cứu, lấy ý kiến của các Bộ, ngành để chúng ta sẽ triển khai việc lắp máy tính tiền có kết nối với dữ liệu của cơ quan thuế để in hóa đơn điện tử là bắt buộc và gắn với vấn đề thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đề án thanh toán không dùng tiền mặt thì chúng tôi sẽ rà soát lại về pháp lý để trình".

Đồng thuận với ý kiến này của Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Công An Nguyễn Duy Ngọc cũng nhìn nhận, đã đến lúc không thể ban lùi, không thể chậm trễ ở mức khuyến khích tham gia như trước đây.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc: "Đây là xu thế thế giới và trong Luật thuế Việt Nam cũng đã quy định,… tinh thần là hạn chế tối đa thất thu thuế, trong yêu cầu đặt ra phải đảm bảo tính pháp lý từ thông tư, nghị định đến luật, để đảm bảo phải chấp hành theo luật thuế chung".

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế: Đến hết ngày 30/6/2022, 100% doanh nghiệp, tổ chức (851.372 đơn vị) và 100% hộ, cá nhân kinh doanh (65.576 hộ, cá nhân kinh doanh) theo phương pháp kê khai đã chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP. Tính đến ngày 31/01/2023, số lượng hóa đơn điện tử cơ quan thuế đã tiếp nhận và xử lý là 2,838 tỷ hóa đơn điện tử (trong đó 753,46 triệu hóa đơn điện tử có mã và 2,085 tỷ hóa đơn điện tử không mã.

Riêng kết quả triển khai Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trong hơn 1 tháng kể từ thời điểm chính thức vận hành (từ ngày 15/12/2022) như sau:

-Đã có 62/63 Cục Thuế báo cáo kế hoạch triển khai giai đoạn 1 (đến hết tháng 3/2023), với tổng số người nộp thuế sẽ triển khai Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền là 3.943 cơ sở kinh doanh (trong đó: Doanh nghiệp là 1.850, hộ kinh doanh là 2.093). Chỉ còn Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn chưa lập được danh sách người nộp thuế sẽ triển khai giai đoạn 1 với lý do còn có khó khăn trong việc thuyết phục người nộp thuế chuyển đổi hình thức hóa đơn điện tử, do đây không phải là quy định bắt buộc.

-Trong số 62 Cục Thuế đã đăng ký triển khai giai đoạn 1 thì đã có 25 Cục Thuế chính thức phát sinh tiếp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT từ máy tính tiền.

Trong số 3.943 cơ sở kinh doanh đã đưa vào kế hoạch triển khai giai đoạn 1 thì đã có 805 cơ sở kinh doanh đã chính thức đăng ký và được chấp nhận đăng ký sử dụng HĐĐT từ máy tính tiền trên hệ thống của CQT. Tổng số hóa đơn điện tử đang sử dụng của 3.943 cơ sở kinh doanh là 85.387.372 hóa đơn điện tử, trong đó có 544 HĐĐT là từ máy tính tiền đã được gửi đến hệ thống của CQT. 805 cơ sở kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền nhưng vẫn đồng thời sử dụng các hình thức hóa đơn điện tử khác nên việc xuất hóa đơn điện tử từ máy tính tiền còn chưa nhiều.

H Lan (Tổng hợp)