21 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh

Trong nước - Ngày đăng : 09:50, 10/02/2023

Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ 2, trong đó quy định 21 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
21-hanh-vi-bi-nghiem-cam.jpg

vov.vn