La Gi: Lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Văn hóa - Thể thao - Ngày đăng : 06:01, 01/03/2023

Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của người dân, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tại thị xã La Gi tiếp tục đi vào chiều sâu, đúng thực chất và thực sự lan tỏa, góp phần xây dựng môi trường văn hóa ngày càng lành mạnh.

Theo Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thị xã La Gi: Được xem là điểm tựa, có tác động tích cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội, thời gian qua, phong trào TDĐKXDĐSVH đã được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở đặc biệt quan tâm. Chỉ tính riêng trong năm 2022, việc xây dựng, sửa chữa các thiết chế văn hóa, thể thao và tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao ở cơ sở được cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện theo điều kiện tình hình thực tế nhằm đáp ứng tốt nhu cầu vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe cho nhân dân. Cụ thể, thị xã đã xây dựng Khu vui chơi giải trí cho trẻ em và người cao tuổi xã nông thôn mới tại xã Tân Bình và xã Tân Tiến; thực hiện lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Thể dục thể thao thị xã và Quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm Văn hóa thị xã La Gi. Hiện nay, toàn thị xã có 1 Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao thị xã; 4 Trung tâm văn hóa – khu thể thao xã; 65 Nhà văn hóa thuộc 63/65 thôn, khu phố. Kinh phí thực hiện sửa chữa, tổ chức các hoạt động do ngân sách địa phương chi trả và vận động nhân dân cùng hỗ trợ.

1.jpg
Xã Tân Phước - thị xã La Gi quyết tâm xây dựng quê hương giàu đẹp. 

Về xây dựng Gia đình văn hóa, đến cuối năm 2022, toàn thị xã có 26.080 hộ/26.855 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 97,11%. Song song, các mô hình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được duy trì thực hiện hiệu quả và ngày càng được nhân rộng góp phần bảo vệ môi trường, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội địa phương. Tính đến nay, Mặt trận thị xã đã quản lý 8 mô hình/62 điểm như: Tuyến đường văn minh đô thị trong vùng đồng bào có đạo; nói không với tín dụng đen; khu dân cư bảo vệ môi trường; đội xung kích bảo vệ trật tự đường phố La Gi...

Về xây dựng thôn, khu phố văn hóa; xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường đạt chuẩn đô thị văn minh; năm 2022, thị xã có 65/65 thôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa chiếm tỷ lệ 100%; 4/4 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 100%; 5/5 phường đã triển khai phát động xây dựng mới phường đạt chuẩn đô thị văn minh, chiếm tỷ lệ 100%... Thông qua phong trào TDĐKXDĐSVH mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn thị xã thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tạo nên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thị xã La Gi tiếp tục triển khai sâu rộng, tạo chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao chất lượng phong trào, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Cùng với việc phấn đấu hoàn thành đạt các chỉ tiêu gia đình văn hóa, thôn, khu phố văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; thị xã sẽ tăng cường hơn nữa công tác thông tin, phổ biến, tuyên truyền giáo dục. Mặt trận các cấp tổ chức tốt Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” ở khu dân cư năm 2023 một cách thiết thực và hiệu quả. Đồng thời, tiếp tục nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của các tổ tự quản ở thôn, khu phố; duy trì công tác kiểm tra, thường xuyên sát với cơ sở, địa bàn để hướng dẫn, kiểm tra, giúp đỡ cơ sở thực hiện đạt hiệu quả cao hơn…

T.HÀ