Sinh hoạt “Giữ trọn lời thề đảng viên”: Phải linh động và khơi dậy tinh thần tự soi, tự sửa

Giữ trọn lời thề Đảng viên - Ngày đăng : 05:34, 07/03/2023

Sau 1 tháng triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên”, nhìn chung các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh đã tổ chức sinh hoạt nghiêm túc theo đúng kế hoạch đề ra. Nhờ đó, tinh thần của đợt sinh hoạt chính trị lần này đã lan tỏa sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng tại địa phương.

Tổ chức nghiêm túc

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Thực hiện Hướng dẫn số 06 ngày 12/1/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” trong toàn Đảng bộ; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện. Đồng thời cung cấp mẫu báo cáo tự rà soát, soi rọi, đánh giá kết quả rèn luyện, phấn đấu, thực hiện lời thề đảng viên; các tài liệu tham khảo, phục vụ sinh hoạt và công tác tuyên truyền cho các cấp ủy cơ sở tham khảo. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thành lập 3 tổ công tác tiến hành làm việc trực tiếp và trực tuyến với 14/14 cấp ủy cấp huyện. Qua đó, đôn đốc, hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” trong toàn Đảng bộ. Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đợt sinh hoạt chính trị trong đoàn viên, hội viên và nhân dân.

2.jpg
Đồng chí Tiêu Hồng Phúc  chỉ đạo tại buổi làm việc thống nhất thực hiện Hướng dẫn 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Trên cơ sở đó, việc chỉ đạo triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị được các cấp ủy nghiêm túc thực hiện. Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tham mưu 100% cấp ủy triển khai văn bản chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện theo chủ đề, nội dung, thời gian và hướng dẫn các hình thức thực hiện trong cán bộ, đảng viên toàn tỉnh. Đặc biệt, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cung cấp chương trình chi tiết thực hiện 1 buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” gửi đến các cấp ủy cơ sở tham khảo thực hiện; Huyện ủy Tuy Phong biên mẫu báo cáo dành cho đảng viên là hưu trí, đảng viên là công nhân trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, đảng viên đang lao động tự do; Thành ủy Phan Thiết quay video clip sinh hoạt mẫu và tổ chức hội nghị hướng dẫn cho cấp ủy cơ sở Đảng trực thuộc tổ chức, triển khai sinh hoạt.

Đến nay, có 8 đơn vị mở hội nghị quán triệt, triển khai, đôn đốc, hướng dẫn các chi, đảng bộ triển khai đến tất cả cán bộ chủ chốt và các chi, đảng bộ trực thuộc; một số địa phương tổ chức các buổi làm việc với bí thư các cấp ủy cơ sở để hướng dẫn, thống nhất một số nội dung và tháo gỡ một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện (hình thức tổ chức; việc báo cáo kết quả soi rọi...); 8 đơn vị phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, cấp ủy cấp huyện trực tiếp chỉ đạo, theo dõi và tham gia đợt sinh hoạt chính trị tại các chi bộ; đồng thời ban hành văn bản chỉ đạo đẩy mạnh triển khai tổ chức, tuyên truyền về đợt sinh hoạt chính trị. Có 73 chi bộ được đăng ký tổ chức sinh hoạt chính trị theo yêu cầu của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hầu hết các chi bộ đăng ký tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” tập trung trong tháng 3 và tháng 4/2023.

Vẫn còn khó khăn...

Tính đến ngày 28/2, toàn tỉnh đã có 69 chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đã tổ chức thực hiện theo thời gian đã đăng ký, trong đó 3 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở có sự tham gia của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên được phân công; một số chi bộ đông đảng viên thực hiện phân kỳ sinh hoạt sẽ tiếp tục thực hiện trong thời gian tới; các chi bộ chưa hoàn thành sẽ bắt đầu tổ chức sinh hoạt trong tháng 3/2023 và đảm bảo hoàn thành theo thời gian quy định. Về nội dung báo cáo tự rà soát, soi rọi, đánh giá hầu hết tất cả đảng viên đều bám sát và liên hệ Điều 2, Điều lệ Đảng Cộng sản hiện hành; việc thực hiện cam kết khi được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý liên hệ chủ yếu đối với chức vụ hiện tại để báo cáo kết quả thực hiện đối với lời hứa trước cơ quan, tổ chức hoặc đối với thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cũng theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, qua 1 tháng triển khai, các cấp ủy Đảng vẫn còn nhiều khó khăn lúng túng khi triển khai Hướng dẫn số 06. Trong đó, một số tổ chức Đảng còn lúng túng trong việc thực hiện báo cáo kết quả tự rà soát, soi rọi, nhất là đối với đảng viên đi làm ăn xa không có ở địa phương; một số đảng viên lớn tuổi, già yếu nhưng vẫn còn sinh hoạt chi bộ và chi bộ đông đảng viên. Về xây dựng báo cáo, đối với một số đơn vị có nhiều đảng viên là công nhân, lao động sản xuất trực tiếp (công nhân cao su, công nhân may mặc…) khó khăn trong việc làm báo cáo vì đa phần những đảng viên này chủ yếu thời gian tập trung cho nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh.

Liên quan đến quy trình tổ chức sinh hoạt, các chi đảng bộ cơ sở lúng túng trong quy trình các bước triển khai việc báo cáo tự soi, tự sửa của đảng viên trong sinh hoạt chi bộ. Bên cạnh đó, một số nơi nặng tính kiểm điểm, góp ý thiên về những hạn chế cá nhân. Hoặc nhiều chi bộ phân vân về phần điều hành của chủ trì buổi sinh hoạt chuyên đề, sau khi đảng viên đọc báo cáo tự rà soát, soi rọi, đánh giá; các đảng viên trong chi bộ tham gia thảo luận, góp ý thì chủ trì có phải kết luận ưu, khuyết điểm của từng đảng viên hay không?

Khơi dậy ý thức tự soi, tự sửa

Đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” trong toàn Đảng bộ có ý nghĩa rất quan trọng, thời gian thực hiện ngắn, do đó đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu cấp ủy Đảng cần tiếp tục nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức đợt sinh hoạt chính trị theo đúng kế hoạch đề ra. Đồng thời lưu ý các cấp ủy Đảng cần xác định rõ đây là đợt sinh hoạt chính trị, không nặng về tổ chức kiểm điểm góp ý đảng viên. Cùng với đó, các cấp ủy Đảng phải linh động trong chỉ đạo điều hành chi, đảng bộ cơ sở triển khai đợt sinh hoạt chính trị; tùy theo điều kiện của từng đơn vị, địa phương, cấp ủy chỉ đạo theo hướng mở nhưng vẫn đúng với tinh thần và Hướng dẫn 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Bên cạnh đó, các cấp ủy Đảng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền qua đó, giúp cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ nhận thức sâu sắc hơn nữa đợt sinh hoạt chính trị này.

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên phải khơi dậy ý thức tự soi, tự sửa, tự kiểm điểm, nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm của bản thân. Từ đó đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; phát huy những ưu điểm, góp phần xây dựng tập thể cấp ủy vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. “Kiểm điểm phải quán triệt tinh thần mỗi đảng viên bám vào nội dung đã tuyên thệ, đã hứa phải tự mình rà soát báo cáo, tránh việc sao chép lẫn nhau, không nên rập khuôn theo bố cục như bản kiểm điểm cuối năm” - đồng chí Tiêu Hồng Phúc cho biết thêm.

THU HÀ