Đề nghị thu hồi lại giấy CNQSDĐ đã cấp cho ông Nguyễn Văn Lập

Bạn đọc - Ngày đăng : 05:39, 15/03/2023

Trong vụ việc này, cả 2 bên người được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và người mua đất đều có đơn đề nghị các cấp chính quyền xem xét thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp.

Ông Nguyễn Văn Lập trú tại thôn Phước Tiến, xã Tân Phước, thị xã La Gi đã gửi đơn đến các ngành chức năng thị xã La Gi đề nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (giấy CNQSDĐ) đã cấp cho ông. Vì giấy CNQSDĐ đã cấp không đúng với hiện trạng và ranh giới đất của ông. Ông Lập trình bày, nguyên vào năm 1998 - 1999, ông có khai hoang 1 lô đất, diện tích khoảng 2 ha tọa lạc tại thôn Phước Tiến, xã Tân Phước. Đầu năm 2003, ông Lập đã cất nhà để ở và sử dụng ổn định liên tục từ đó đến nay. Đầu năm 2005, ông Lập lập nộp hồ sơ xin cấp giấy CNQSDĐ gửi đến UBND xã Tân Phước. Đến năm 2006, ông Lập được UBND thị xã La Gi cấp giấy CNQSDĐ đất diện tích: 21.634 m2 với mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm. Đến ngày 23/7/2018, ông Lập được cơ quan có thẩm quyền cấp đổi biến động lại giấy CNQSDĐ với diện tích: 21.881,4 m2; hình thức sử dụng, sử dụng riêng, mục đích sử dụng đất trồng cây lâu năm.

z4177407769268_cad6fdda4fe92ee525ca37e271ac5743.jpg

Theo ông Lập, việc cấp giấy CNQSDĐ cho ông không đúng với thực tế quá trình sử dụng đất của gia đình. Trong đơn xin cấp giấy CNQSDĐ vào năm 2005, ông có xin cấp 200m2 đất ở vì lý do trên đất đã có nhà ở ổn định. Nhưng năm 2006, trong giấy CNQSDĐ thì không có diện tích đất ở ông đã nộp hồ sơ. Bên cạnh đó, khi cơ quan chức năng vào thẩm tra, đo đạc thửa đất thì ông Lập đang làm việc tại TP. Hồ Chí Minh nên không có nhà để chỉ ranh giới thửa đất. Từ đó, giấy CNQSDĐ này đã cấp chồng lấn lên diện tích đất ông Lập đã bán cho 2 người khác.

Việc đo đất khi ông Lập không có ở nhà đã dẫn đến việc cấp giấy CNQSDĐ không đúng với hiện trạng và ranh giới đất của ông, gây mâu thuẫn tình làng nghĩa xóm, mất tình cảm anh em. Bởi vào năm 2003, ông Lập đã bán cho ông Võ Văn Mùa diện tích đất 4.000m2. Tiếp đến ông Lập bán cho bà Trần Thị Vượng diện tích đất là 1.000m2. Ở giữa 2 diện tích đất ông Lập đã bán cho ông Mùa và bà Vượng có một con đường đi. Sau khi mua đất, 2 người này đã sử dụng ổn định cho đến nay. Tuy nhiên, do ông Lập không có ở nhà nên trong giấy CNQSDĐ đã cấp cho ông đã cấp chồng lên 2 thửa đất của 2 hộ nói trên và không thể hiện lối đi trên. Việc cấp giấy CNQSDĐ không đúng hiện trạng sử dụng đất đã làm ông Lập, ông Mùa và bà Vượng xảy ra mâu thuẫn, mất đoàn kết.

Liên quan đến kiến nghị của ông Lập, mới đây, UBND thị xã La Gi đã có văn bản trả lời đơn của ông. Theo đó, Căn cứ vào khoản 26, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai, nội dung đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Lập không thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã La Gi. Lý do: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản khác gắn liền với đất số CM 650570 cấp ngày 23/7/2018 với diện tích 21.881,4m2 đứng tên ông Nguyễn Văn Lập là do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cấp.

Ông Nguyễn Văn Lập cho biết: Việc cấp giấy CNQSDĐ không đúng với hiện trạng và ranh giới đất của ông đã khiến tình cảm anh em, xóm làng bị ảnh hưởng. Ông đề nghị các ngành chức năng liên quan sớm thu hồi giấy CNQSDĐ đã cấp cho ông và cấp lại giấy CNQSDĐ khác cho đúng với hiện trạng và quá trình sử dụng đất của gia đình.

Nguyễn Luân