VssID hiển thị thêm tính năng

Bảo hiểm xã hội - Ngày đăng : 09:50, 16/03/2023

BTO - Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam nâng cấp ứng dụng VssID lên phiên bản 1.6.5 nhằm bổ sung tính năng hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số”.

Theo đó, ứng dụng VssID đã được bổ sung thêm tính năng hiển thị thời gian chưa đóng BHXH, BHTN của người tham gia tại chức năng quản lý cá nhân, quá trình tham gia. Tại phiên bản này, ứng dụng VssID hiển thị tổng thời gian chưa đóng, chi tiết thời gian và đơn vị chưa đóng BHXH, BHTN cho người lao động tại cơ quan BHXH đang quản lý.

Đồng thời, VssID phiên bản 1.6.5 thực hiện gửi thông báo trên ứng dụng cho người lao động về thời gian chưa đóng BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp của đơn vị sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 điều 17 của luật BHXH năm 2014 từ 30 ngày trở lên. Thời gian gửi thông báo vào ngày 10 hằng tháng.

Tính năng này là một trong các giải pháp quan trọng nhằm giúp người lao động chủ động quản lý thông tin tham gia BHXH, BHTN của bản thân, giám sát việc đóng BHXH, BHYT, BHTN của chủ sử dụng lao động cho mình, góp phần hạn chế tình trạng trốn đóng hoặc chiếm dụng tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN của đơn vị sử dụng lao động.

Cách xem thời gian chưa đóng BHXH trên ứng dụng VssID gồm 3 bước:

- Bước 1. Sau khi đăng nhập ứng dụng, chọn chức năng "QUÁ TRÌNH THAM GIA".

buoc-1.png

- Bước 2. Tại màn hình QUÁ TRÌNH THAM GIA, chọn "BHXH" để xem tổng thời gian tham gia và tổng thời gian chưa đóng BHXH.

buoc-2.png

- Bước 3. Chọn "Chi tiết" tại dòng "Tổng thời gian chưa đóng" để xem chi tiết thông tin đơn vị và thời gian chưa đóng BHXH tại cơ quan BHXH đang quản lý.

buoc-3.png

Xem chi tiết thời gian chưa đóng BHTN tương tự như trường hợp xem chi tiết thời gian chưa đóng BHXH. Sau khi đăng nhập, tại bước 2 thì chọn "BHTN" để xem thời gian chưa đóng BHTN.

picture1.png
picture2.png

TRANG MINH